18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ-1
Wyjaśnienia do SIWZ-2
Wyjaśnienia do SIWZ-3
Wyjaśnienia do SIWZ-4
Wyjaśnienia do SIWZ-5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.28.2013 :: Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienia do SIWZ-5RRG.271.28.2013 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienia do SIWZ-5

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.28.2013/RRG.271.28.2013_wyj_05.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.28.2013                                                Świlcza, dn. 29.08.2013 r.

pismo:  209/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 sierpnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 159559-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 3 września 2013 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 21 i 26 sierpnia 2013 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytań z dnia 21 sierpnia 2013 r.:

Treść pytania :

Prosimy o informację jaki jest zakres zamówienia w kwestii wyposażenia stałego i ruchomego hali gdyż w przedmiarze robót nie występują wszystkie elementy wymienione w opisie technicznym Projektu Wykonawczego.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia odnośnie wyposażenia stałego i ruchomego został wyjaśniony w piśmie nr 208/R-RRG-ED/2013 z dnia 23.08.2013 r.

 

Treść pytania :

Branża wentylacyjna :

- Czy centrala wentylacyjna ma tylko wymieniać powietrze w wymienniku krzyżowym czy również w zimie ogrzewać?

Odpowiedź:

centrala jest wyposażona w odzysk na wymienniku obrotowym oraz komorę mieszania. Powietrze jest podgrzewane na wymienniku obrotowym oraz na komorze mieszania.

Treść pytania :

- Prosimy o podanie dokładnego rodzaj centrali i  z  jakim wymiennikiem ciepła: krzyżowym czy obrotowym?

Odpowiedź:

Centrala z wymiennikiem obrotowym oraz komorą mieszania, recyrkulacja 50%.

Treść pytania :

- Jaka ma być temperatura wylotu z wymiennika ciepła, a jaka z nagrzewnicy?

Odpowiedź:

Temperatura po wymienniku obrotowym i komorze mieszania jest 13,5 C. Powietrze po nagrzewnicy ma 160 C.

 

Treść pytań z dnia 26 sierpnia 2013 r.:

Treść pytania :

W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych  przewidziano przełożenie ok. 20m istniejącego kabla nn raz  założenie dwudzielnych rur osłonowych na istniejących kablach nn elektrycznych  roboty te  nie mają odzwierciedlenia w żadnym przedmiarze.

Odpowiedź:

Powyższe roboty zostały ujęte w przedmiarze robót Instalacje elektryczne wewnętrzne w elemencie 12 w pozycjach 12.4 i 12.5.

 

Treść pytania :

W projekcie wykonawczym elektryki jest napisane: „Jako elementy głośnikowe wykorzystano projektory dźwięku o mocy znamionowej 20W. Głośniki należy montować do ściany bądź sufitu wg rysunków projektowych. Głośniki należy podpinać szeregowo i montować na odczepach 20W. Głośniki należy prowadzić po linii 100V.” W przedmiarze  „Kierunkowy projektor dźwiękowy 20W”.  PYTANIE: Co należy zamontować głośniki czy projektory dźwięku?

Odpowiedź:

Należy zamontować kierunkowy projektor dźwięku 20W.Informację wytworzył(a): Halina Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-08-29 14:09:10


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech