18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ-1
Wyjaśnienia do SIWZ-2
Wyjaśnienia do SIWZ-3
Wyjaśnienia do SIWZ-4
Wyjaśnienia do SIWZ-5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.28.2013 :: Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienia do SIWZ-4RRG.271.28.2013 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienia do SIWZ-4


sprawa RRG.271.28.2013                                             Świlcza, dn. 23.08.2013 r.

pismo:  208/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 sierpnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 159559-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 3 września 2013 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 20, 21 i 22 sierpnia 2013 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytań z dnia 20 sierpnia 2013 r.:

Treść pytania :

 Czy fasada F1 ma być cała w klasie EI60, wtedy wszystkie szyby muszą być o odporności ogniowej oraz drzwi? Nie ma możliwości wykonania fasady bezklasowej z szybami EI60 (2 pola przy osi 5.1).

Odpowiedź:

Fasada nie musi posiadać odporności ogniowej. Zamienia się okna między osią 5 i 5.1
/w pom kotłowni na 1 piętrze/, a między osią 5 i 4.1 /w pom. wentylatorni/ wprowadza się  okno EI60/ w miejsce O2b oknoO2d/.

Treść pytania:

Okien O2d w klasie EI60 nie można systemowo połączyć z oknami bezklasowymi O2p oraz O2l. Do takiego połączenia należy zastosować elementy stalowe pomiędzy oknami oraz dodatkowe obróbki co znacząco wpłynie na projektowany wygląd elewacji budynku.

Odpowiedź:

Proszę wykonać elementy stalowe pomiędzy oknami /zgodne z zasadami montażu przedstawionymi w aprobacie techn. systemu, w którym będzie wykonana przegroda/

Do pkt 1 i 2 dołącza się rysunek / zmiany kolorem czerwonym/.

 

Treść pytania z dnia 21 sierpnia 2013 r.:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia niejasności dotyczących pozycji kosztorysowych – przedmiar budowlany:

Treść pytania:

W poz. 1.7.6 przedmiaru zaistniała pomyłka w opisie  - jest „wełna mineralna skalna 18cm”, powinno być „wełna mineralna szklana 2cm – deska dachowa” –  analogicznie jak w poz. 1.6.8.  Prosimy o wprowadzenie poprawki w opisie pozycji przedmiarowej.

 

Odpowiedź:

Opis w poz. 1.7.6. należy poprawia się na następujący: Izolacje cieplne z wełny mineralnej typu "deska dachowa" grub 2 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa.

Treść pytania:

Poz. 1.8.4 przewiduje wykonanie w-wy izolacji z papy termozgrzewalnej, podczas, gdy
w opisie w-w posadzki P2, do którego odnosi się ta pozycja przedmiaru nie występuje taka izolacja.  Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić tą pozycję.

Odpowiedź:

Tak, poz. 1.84. należy wycenić. Pozycja ta odnosi się do izolacji podłogi sportowej P1.

Treść pytania:

Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie elementów stalowych w „kiosku” komentatora – rys. 27 architektury. Brak też w opisie technicznym danych na temat tych elementów – jak powinny być wykończone – stal ocynkowana czy malowana ? Czy należy dodać pozycję kosztorysową?

Odpowiedź:

W przedmiarach robót budowlanych w poz. 1.11.11 zostało podane z   jakich elementów należy wykonać „Kiosk komentatora - konstrukcja aluminiowa przeszklona ŚL3, ŚL4, ŚL5 i ŚL6”, schematy konstrukcji aluminiowych tych ścianek wraz z ich wymiarami zostały zestawione na rys. nr 20A a detale na rys. 27 Projektu wykonawczego - cz.2.2 – Architektura.

Treść pytania:

Jak  ma być wykończona stal, z której wykonane będą drabiny zewn i wewn  i okucia osłon grzejnikowych – ocynk czy malowana?

Odpowiedź:

Malowana proszkowo.

Treść pytania:

poz. 1.5.32 – obsadzenie kratek wentylacyjnych na kominach  w cz. stropodachu zaplecza jest obmiar  8szt , powinno być – jak wynika z rzutów - 24

Odpowiedź:

Należy wycenić i zamontować na kominach 8 szt siatek w ramkach stalowych.

Treść pytania:

Brak w przedmiarach nakładów na dostawę i obsadzenie parapetów z aglomarmuru   oraz podokienników z płytek gresowych, o których jest napisane w p. 5.14 opisu technicznego. Czy należy dodać pozycję kosztorysową?

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne  z aglomarmuru Botticino gr 3 cm należy uwzględnić w wycenie okien, podokienniki z płytek glazurowanych w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zostały uwzględnione w przedmiarze na licowanie ścian płytkami (z ogólnej powierzchni odjęte zostały tylko otwory drzwiowe).

Treść pytania:

Brak określenia powłoki dla blachy trapezowej TR 160/250 – przekrycie hali , ocynkowana czy powlekana?

Odpowiedź:

Blacha trapezowa TR 160/250 gr 1 mm powlekana.

Ponadto prosimy o wyjaśnienie:

Treść pytania:

Brak w przedmiarach budowlanych i sanitarnych nakładów na wyposażenia łazienki i WC w uchwyty dla niepełnosprawnych. W którym kosztorysie należy je ująć  i w jaki sposób – czy należy dodać pozycję kosztorysową?

Odpowiedź:

Należy ująć w kosztorysie branży budowlanej w rozdziale 2 Wyposażenie Sali gimnastycznej

Treść pytania:

Brak w przedmiarach w cz. budowlanej i w wyposażeniu Sali siedzisk na trybunach, czy ich dostawa i montaż pozostaje poza zakresem zamówienia?

Odpowiedź:

Tak należy ująć w kosztorysie branży budowlanej w rozdziale 2 Wyposażenie hali sportowej w elemencie 1 Wyposażenie hali sportowej poz.  foteliki z tworzywa sztucznego – 150 sztuk

Treść pytania:

W opisie technicznym pkt 4.3, w części opisującej wyposażenie sali wymienia się dużo więcej elementów tego wyposażenia niż zawiera przedmiar. Niektóre elementy są ujęte w przedmiarze w innym ilościach niż podaje to opis (jak siatka osłaniająca ścianę z oknami w przedmiarze 168,48, w opisie 6,5x30m=195m2 , siatka na ścianach szczytowych w ogóle nie jest uwzględniona w przedmiarze)

Prosimy o sprecyzowanie, które z elementów wyposażenia pozostają w zakresie opracowania z podaniem ich ilości i opisów. Szczególnie chodzi o wymienione w dziale "Wyposażenie stałe" elementy -ustęp 4, 6,8,9,10 oraz w dziale "Wyposażenie ruchome" elementy ustęp 3 i 5, W dziale "Wyposażenie pozostałych salek sportowych i szatni"  -ustęp 1, 2,

Odpowiedź:

Należy ująć w kosztorysie branży budowlanej w rozdziale 2 Wyposażenie hali sportowej w elemencie 1 Wyposażenie hali sportowej wycenę następujących elementów:

1)    2 siatki osłaniające ściany szczytowe (piłkochwyty) 7x19m – z polipropylenu oczka 10x10cm, gr. splotu 2,3mm- mocowane na lince stalowej rozciągniętej w poprzek hali

2)    rolety wewnętrzne sterowane ręcznie (okna fasady od strony południowej)

3)    2 słupki do tenisa ziemnego stalowe z profili Ø 76mm,+ siatka Słupki j.w. montowane są w tulejach, które po wyjęciu słupka przykrywane są deklem. Osłony np. z gąbki gr. 5cm pokrytej skandenem na konstrukcji wzmacniającej.

4)    maty i materace ochronne przy otworach wejściowych na halę oraz pod koszami przy oknach – 4 kpl

5)    piłki lekarskie, materace, maty - po 4 szt

6)    stół do tenisa stołowego + siatka – 1 kpl

---------------------------------

Treść pytania:

Branża budowlana – wycenie podlega wyposażenie hali sportowej wymienione tylko
w przedmiarze, czy wycenić wyposażenie wymienione w projekcie wykonawczym?

Odpowiedź:

Należy wycenić te pozycje które są podane w odpowiedzi wyżej do pytania z dnia 20.08.2013.

Treść pytania:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej ath lub xml

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej następujące przedmiary w plikach typu xml:

1)    przedmiar robót – Budowa sali gimnastycznej – roboty budowlane
i wyposażenie,

2)    przedmiar robót – Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – instalacja centralnego ogrzewania,

3)    przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – instalacje elektryczne wewnętrzne,

4)    przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – wewnętrzna instalacja gazowa,

5)    przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – wentylacja,

6)    przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy –  instalacje wod-kan,

7)    przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – gazociąg,

8)    przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – kanalizacja deszczowa,

9)    przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – kanalizacja sanitarna,

10) przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – wodociąg,

 

Treść pytania:

Na podstawie zagospodarowania terenu jest przedstawiona istniejąca powierzchnia z kostki brukowej do przebudowy. Proszę o odpowiedź czy uwzględnić przebudowę w ofercie.

Odpowiedź:

Tak. Wg załączonego przedmiaru robót.

Nr

Podstawa

Opis

Jedn.

Ilość

Krotn.

1

Element

Pace i chodniki

 

 

 

1.1

KNR 231/801/3

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 60.00{m2}*0.12=7,200000

m2

60

1

1.2

KNR 4-01 0108-19 0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km 60.00{m2}*0.12=7,200000

m3

7,2

1

1.3

KNR 2-01 0206-05 0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wykop pod nawierzchnię z kostki brukowej z wymiana gruntu 5.94*3.46*2.30=47,270520
22,50*9,82*2,30=508,185000

m3

555,46

1

1.4

KNR 202/1101/7

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wymiana gruntu z pospółki 5,94*3,46*2,00=41,104800
22,50*9,82*2,00=441,900000

m3

483,00

1

1.5

KNR 231/101/1

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kategorii I-IV głębokości 20 cm 19.95*4.00+1.20*7.84=89,208000

15,00*1,20+8,90*1,20=28,680000

6,25*2,70+4,25*1,25+6,75*4,00=49,187500

m2

167,08

1

1.6

KNR 231/101/2

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości - do 40 cm

m2

167,06

4

1.7

KNR 2-01 0212-01 0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,15 m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległośc 5 km - wywóz nadmiaru ziemi z koryta 19.95*4.00+1.20*7.84=89,208000
15,00*1,20+8,90*1,20=28,680000
6,25*2,70+4,25*1,25+6,75*4,00=49,187500

m3

66,82

1

1.8

KNR 231/103/4

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5.94*3.46+22.50*9.82+19.95*4.00=321,302400
1.20*7.84+15.00*1.20+8.90*1.20=38,088000
6,25*2,70+4,25*1,25+6,75*4,00=49,187500

m2

408,58

1

1.9

KNR 231/104/1

Warstwa odsączająca wykonana ręcznie w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

167,06

1

1.10

KNR 231/114/5

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

408,58

1

1.11

KNR 231/114/6

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - do 20 cm

m2

408,58

5

1.12

KNR 231/511/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

408,58

1

1.13

KNR 231/407/4

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10.64+8.90*2+7.80*3+2.18*2+11.68+31.70+16.58+5.94+24.70+10.25=157,05000

m

157,05

1

 

Treść pytania:

Projekt wykonawczy cz. 2.1 rys 7 Pokazuje roletę zwijaną sterowaną elektrycznie. Czy w ofercie uwzględnić roletę? Jeśli tak to proszę o dokładne parametry techniczne rolety.

Odpowiedź:

Należy wycenić roletę sterowaną ręcznie.

Treść pytania:

Projekt wykonawczy cz. 2.1 punkt 5.14 Różne. Należy uwzględnić w wycenie? Jeśli tak to proszę o ilości.

Odpowiedź:

Baterie uwzględnione są jako standardowe w przedmiarze instalacje wod-kan załączonych  do SIWZ.

Pozostałe elementy zostały wyjaśnione  wyżej  w odpowiedziach do pytań z dnia 21.08.2013.  

 

Treść pytań z dnia 22 sierpnia 2013 r.:

Treść pytania:

Proszę o udostępnienie specyfikacji oprawy zewnętrznej architektonicznej (poz. 1.4 przedmiaru instalacji  elektrycznych). brak opisu w projekcie i specyfikacji.

Odpowiedź:

Jako oprawy zewnętrzne należy zastosować plafoniery IP54 na kompaktowe źródła światła 1x35W, podstawa oprawy z aluminium, klosz ze szkła, statecznik elektroniczny, załączana poprzez programator cyfrowy z możliwością włączenia za pomocą przycisku wewnątrz budynku (włącznik o.z.). Montaż na wysokości 2,2m od posadzki. Część opraw zewnętrznych z wbudowanym modułem awaryjnym 2h z certyfikatem CNBOP.

 

Treść pytania:

Prosimy o podanie parametrów technicznych płyt ściennych z maty drzewnej. W specyfikacji technicznej podano jedynie parametry sufitowych (S-01, .01.08).

Odpowiedź:

Płyty ścienne z maty drzewnej należy zastosować zgodnie z niniejszą specyfikacją.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Hala Sportowa Świlcza

Roboty wykończeniowe – sufity i okładziny akustyczne , odporne na uderzenia piłką zgodnie z DIN i EN 13964

 

1.1 Odniesienia

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.

Tom I Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27).

2) PN-EN 13168 Wyroby służce do izolacji termicznej produkowane z wełny drzewnej w warunkach przemysłowych

3) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja

4) Certyfikat CE : K1-0751-CPD-209.0-02-01/08

5) Atest Higieniczny: HK/B / 0808/02/2008

6) Specyfikacja badania według DIN 18 032-3: 1997-04, badanie

wytrzymałości na uderzenia piłką oraz EN 13 964: załącznik D, badanie wytrzymałości uderzeniowej,

7) Kod oznaczenia : WW - EN 13168 - L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-Cl3

2. Materiały

2.1 Okładzina akustyczna z wełny drzewnej łączonej

magnezytem ( WW)

– jednowarstwowe płyty z wełny drzewnej łączonej magnezytem o grubości 25 mm, i szerokości włókna 1 mm, tolerancji wymiarowej +/- 1

mm

2.2 Przechowywanie

Na drewnianych paletach obudowanych szczelnie kartonami. Ustawiać

max. 2 palety na sobie. Chronić przed wodą i opadami. Płyty malowane -

chronić przed zapyleniem.

2.3 Parametry techniczne:

Grubość całkowita płyty 25 mm,

Spoiwo: magnezyt

Szerokość włókna drzewnego 1 mm

Struktura drobno porowata

Ciężar płyty do 15 kg/m2 – gr. 25 mm

Wymiary 1200x600x25

Kolor RAL beż naturalny

Krawędź płyt ( krawędzie fazowane)

Współczynnik pochłaniania do α=1,00 ( warstwa wełny mineralnej )

Przewodność cieplna płyt Heradesign λ=0,080

Euroklasa Bs1-d0

Wartość oporu dyfuzyjnego ok. 5

Odporność na uderzenie piłka według DIN 18 032-3: 1997-04,i EN- 13964 klasa 1-A

3 Wykonawstwo, jakość robót

3.1 Montaż płyt akustycznych z wełny drzewnej łączonej magnezytem ( WW)

Montowanie na wkręty sufity i okładziny – Hala Sportowa

Jako okładziny sufitu materiał z wełny drzewnej łączonej magnezytem  ( struktura włóknista o grubości włókna1 mm), grubości 25 mm w formacie 1200 x 600, krawędź (fazowana) montowane na podkonstrukcji stalowej 2xCD60, wieszaki noniuszowe (zgodnie
z wytycznymi danego producenta, odporno
ść na uderzenie piłką klasa 1-A ). Montaz przy

pomocy wkrętów systemowych 4,5x50 z gwintem częściowym T20mm , łebek śruby
w kolorze płyty. Inne wkr
ęty należy konsultować z dostawcą systemu.

Płyty montować z przesunięciem lub w rzędach.(Krawędzie płyt fazowane ) .Wysokość opuszczenie sufitu względem stropu, powinna wynosić – jak na rysunkach przekroju.

Przestrzeń między sufitem a stropem należy wypełnić wełną mineralną skalną o gęstości 50 kg/m3) o grubośći 50 mm. Do płyt nie należy bezpośrednio mocować obciążeń większych niż 0,7 kg. Należy uwzględnić montaż cięższych elementów do elementów nośnych konstrukcji.

Jako okładziny ścian należy zastosować materiał z wełny drzewnej łączonej magnezytem (struktura drobno porowata),krawędź fazowana po obwodzie grubość 25 mm w formacie 120x600, montowane na CD 60 i wieszakach ES, za pomocą wkrętów z gwintem częściowym T20 o dł 50 mm , kolor RAL naturalny beż. Przestrzeń między okładzina a ścianą tj. 30 mm należy wypełnić wełną mineralną skalną o gęstosci 40 kg/m3) o grubości 40 mm.

Płyty akustyczne powinny mieć możliwość wielokrotnego malowania na dowolny kolor RAL ( bez utraty parametrów akustycznych ) i posiadać15 lat gwarancji na parametry akustyczne.

Montaż płyt z wełny drzewnej należy wykonywać po zakończeniu wszelkich prac mokrych i powodujących zapylenie w pomieszczeniu.

Płyty po dostawie powinny być sezonowane przez ok. 5 dni w pomieszczeniu w którym mają być montowane. Montaż płyt z wełny drzewnej należy wykonywać po zakończeniu wszelkich prac mokrych i powodujących zapylenie w pomieszczeniu.

Płyty po dostawie powinny być sezonowane przez ok. 5 dni w pomieszczeniu w którym mają być montowane.

3.2 Jakość robót

1) Montaż płyt z wełny drzewnej łączonej magnezytem ( WW)

-        montaż powinien odbywać się po usunięciu przecieków stropów,

-        dokładność wymiarowa +/-1 mm na długości i szerokości. Płyta ma proste krawędzie i kolor jednakowy na całej powierzchni

-        włókna jednakowe na powierzchni ( z dopuszczalną żnicą struktury z powodu naturalności produktu).

-        powierzchnia płyt bez śladów mechanicznych uszkodzeń

-        wszelkie krawędzie cięcia płyt i wkręty mają być zamalowane farbą identyczną z płytą

-        płyty montowane 12szt/m2 wkrętami w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta, szczególnie przy zachowaniu odporności na uderzenie piłką ( min odstęp od krawędzi to 20 x40 mm)

4.0 . Konserwacja - malowanie.

Malowanie płyt należy przeprowadzić metodą bezpowietrzną airless, za pomocą farb wodnych: silikatowych, silikonowych, akrylowych malując dwukrotnie na krzyż bez podkładu zgodnie z instrukcją producenta.

5.Inspekcje, odbiory

5.1 Sufity z wełny drzewnej łączonej magnezytem ( WW) np. Herdadesign

-        Dokumenty dot. materiałów

-        Sprawdzenie zgodności z wzornikami kolorów i faktury

-        Sprawdzenie grubości

-        Weryfikacja dokumentacji powykonawczej

-        Montaż zgodny z instrukcją montażu producenta

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.28.2013/Specyfikacje4.zipInformację wytworzył(a): Helena Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-08-26 15:17:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech