18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.28.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.28.2013 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.28.2013                                                  Świlcza, dn.13.09.2013 r.

pismo:  231/R-RRG-ED/2013

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 sierpnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 159559-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 września 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

JOMAKO Joanna Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

z ceną kosztorysową brutto 3 814 346,58 zł  (słownie: trzy miliony osiemset czternaście tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 12 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„POLBUD” Tadeusz Szczepański

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24

4 038 601,42 zł

2

Firma Budowlana „REM-BUD-I”

Bronisław Drąg Spółka Jawna

adres: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 60B

4 794 284,12 zł

3

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

3 866 308,76 zł

4

Zakład Remontowo – Budowlany inż. Janusz Firlej

adres: 36-054 Mrowla, Rudna Mała 127

4 578 537,14 zł

5

Firma Usługowo – Handlowa „AKAR” Grzegorz Piela

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A

4 599 391,09 zł

6

INSTALBUD Sp. z o.o.

adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 6A

4 196 588,51 zł

7

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „P&M” Marcin Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

4 302 930,96 zł

8

F.H.U.P. „DOMREX” Jacek Rupar

adres: 37-114 Białobrzegi, Korniaktów Płn. 117A

xxxxxx

9

Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 73

4 094 078,96 zł

10

JOMAKO Joanna Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

3 814 346,58 zł

11

„MATEO” Przedsiębiorstwo Budowlane
Usługowo – Handlowe Józef Firmuga

adres: 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 134A

4 297 846,81 zł

12

SAMSON Sp. z o.o.

adres: 33-132 Niedomice, ul. Fabryczna 9

4 368 730,32 zł

Oferta nr 10 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 10 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
nr 24.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

94,4472

94,4472

2

79,5602

79,5602

3

98,6560

98,6560

4

odrzucona

xxxxxx

5

82,9315

82,9315

6

90,8916

90,8916

7

88,6453

88,6453

8

odrzucona

xxxxxx

9

93,1673

93,1673

10

100,0000

100,0000

11

88,7501

88,7501

12

87,3101

87,3101

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 13:59:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech