18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

RRG.271.38.2012     RRG.271.37.2012     RRG.271.36.2012     RRG.271.35.2012     GOPS.271.1.2012     GOPS.271.2.2012     RRG.271.32.2012     ŚDS.271.1.2012     RRG.271.34.2012     RRG.271.33.2012     RRG.271.31.2012     RRG.271.30.2012     RRG.271.29.2012     RRG.271.28.2012     RRG.271.27.2012     PrzBr.271.1.2012     RRG.271.26.2012     RRG.271.25.2012     RRG.271.24.2012     RRG.271.23.2012     RRG.271.22.2012     RRG.271.21.2012     RRG.271.20.2012     RRG.271.19.2012     RRG.271.18.2012     RRG.271.17.2012     RRG.271.16.2012     RRG.271.15.2012     RRG.271.14.2012     RRG.271.13.2012     RRG.271.12.2012     RRG.271.11.2012     RRG.271.10.2012     RRG.271.9.2012     RRG.271.8.2012     RRG.271.7.2012     RRG.271.6.2012     RRG.271.5.2012     RRG.271.4.2012     RRG.271.3.2012     RRG.271.2.2012     RRG.271.1.2012    

Zamówienia publiczne :: 2012 

 PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE

42.

RRG.271.37.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 06.12.2012 r.

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2013

 

 

41.

RRG.271.38.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 22.11.2012 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.16.2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku

 

 

40.

RRG.271.36.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 22.11.2012 r.

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)

 

 

39.

RRG.271.35.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 15.01.2013 r.

Roboty budowlane polegające na nadbudowie budynku użyteczności publicznej - zmiana dachu z płaskiego na dwuspadowy budynku Domu Strażaka w Trzcianie w zakresie: 1)docieplenie stropu, 2)montaż podestu komunikacyjnego do wyłazów dachowych jako zamówienie uzupełniające nr 4 do zamówienia nr RRG.271.24.2011 z dnia 16 września 2011 roku.

 

 

38.

GOPS.271.1.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 22.11.2012 r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2013 - część I

 

 

37.

GOPS.271.2.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 22.11.2012 r.

Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Bratkowicach1), 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie  na rok 2013

 

 

36.

RRG.271.32.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 08.11.2012 r.

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2013 – 2014

 

 

35.

SDS.271.1.201 -

Usługi

Zamieszczono: 05.11.2012 r.

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2013 roku

 

 

34.

RRG.271.34.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 15.11.2012 r.

Roboty budowlane polegające na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa (dz. nr ewid. 1001) i Trzciana (dz. nr ewid. 1089) jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.30.2012 z dnia 9 października 2012 roku.

 

 

33.

RRG.271.33.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 15.11.2012 r.

Roboty budowlane polegające na budowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza, dz. o nr ewid. 1168 jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.20.2012 z dnia 2 lipca 2012.

 

 

32.

RRG.271.31.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 15.11.2012 r.

Roboty budowlane polegające na remoncie chodnika przy drodze od szkoły do Przedszkola w Trzcianie jako zamówienie uzupełniające nr 3 do zamówienia nr RRG.271.24.2011 z dnia 16 września 2011 roku.

 

 

31.

RRG.271.30.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 10.10.2012 r.

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa (dz. nr ewid. 1001) i Trzciana (dz. nr ewid. 1089)

 

 

30.

RRG.271.29.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 10.10.2012 r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2012/2013

 

 

29.

RRG.271.28.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 07.09.2012 r.

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

 

28.

RRG.271.27.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 05.09.2012 r.

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 108764 R (Stary Gościniec) w miejscowości Rudna Wielka

 

 

27.

PrzBr.271.1.2012 -

Dostawa

Zamieszczono: 24.08.2012 r.

Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach

 

 

26.

RRG.271.21.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 27.07.2012 r.

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

 

25.

RRG.271.14.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 11.05.2012 r.

Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 832 000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych)

 

 

24.

RRG.271.25.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 05.09.2012 r.

Roboty budowlane polegające na remoncie parkingu przy drodze od Kościoła do Cmentarza w Woliczce (dz. nr ewid. 562/2, 562/3) jako zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia nr RRG.271.24.2011 z dnia 16 września 2011 roku

 

 

23.

RRG.271.24.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 05.09.2012 r.

Roboty budowlane polegające na remoncie chodnika przy drodze gminnej od Domu Strażaka do szkoły w Bziance oraz remont placu przed Domem Strażaka w Bziance (dz. nr ewid. 647/1, 828) jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.24.2011 z dnia 16 września 2011 roku

 

 

22.

RRG.271.23.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 05.09.2012 r.

Remont chodnika przy drodze gminnej (Stary Gościniec) w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1152) jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.22.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku

 

 

21.

RRG.271.22.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 03.08.2012 r.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej w podpiwniczeniu na szatnie dla uczniów oraz rozbudowa budynku szkoły o dodatkowe wejście na działkach nr ewid. 783 i 771/2 położonych w miejscowości Rudna Wielka

 

 

20.

RRG.271.20.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 04.07.2012 r.

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza, dz. o nr ewid. 1168

 

 

19.

RRG.271.19.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 29.06.2012 r.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach nr ewid.  782/2, 771/4, 771/2 położonych w Rudnej Wielkiej

 

 

18.

RRG.271.18.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 22.06.2012 r.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świlczy

 

 

17.

RRG.271.17.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 12.06.2012 r.

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012

 

 

16.

RRG.271.16.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 12.06.2012 r.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach

 

15.

RRG.271.15.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 25.05.2012 r.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej w podpiwniczeniu na szatnie dla uczniów oraz rozbudowa budynku szkoły o dodatkowe wejście na działkach nr ewid. 783 i 771/2 położonych w miejscowości Rudna Wielka

 

14.

RRG.271.14.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 11.05.2012 r.

Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 832 000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych)

 

 

13.

RRG.271.13.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 25.04.2012 r.

Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej na działce nr ewid. 611 gm. Świlcza

 

 

12.

RRG.271.12.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 24.04.2012 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn: Przebudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli z płaskiego na spadowy oraz docieplenia budynku (dz. nr ewid. 787/2, 787/3) jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.14.2011 z dnia 17 maja 2011 roku

 

 

11.

RRG.271.11.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 24.04.2012 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn: Przebudowa odcinka linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z planowanym boiskiem sportowym Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.37.2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku

 

 

10.

RRG.271.10.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 02.03.2012 r.

Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012

 

 

9.

RRG.271.9.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 02.03.2012 r.

Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia ulicznego w Bratkowicach w zakresie:

1) oświetlenie uliczne drogi Bratkowice - Czekaj 340 mb,

2) oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Dąbry  420 mb,

3) oświetlenie uliczne dróg Bratkowice: „Strategiczna” 770 mb, Zastawie I 670 mb, Zastawie II 1250 mb,

4) oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Koniec 340 mb,

5) oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Sitkówka 350 mb,

6) oświetlenie uliczne drogi Bratkowice - Zapole 700 mb

 

 

8.

RRG.271.8.2012 -

Dostawa

Zamieszczono: 16.02.2012 r.

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza

 

 

7.

RRG.271.7.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 10.02.2012 r.

Przebudowa i nadbudowa dachu na budynku socjalno – technologicznym oczyszczalni ścieków w Świlczy (dz. nr ewid. 839, 949, 950, 952)

 

 

6.

RRG.271.6.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 09.02.2012 r.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Świlcza – za Ośrodkiem Zdrowia w zakresie: lampy od L1 do L4.

 

 

5.

RRG.271.5.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 03.02.2012 r.

Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012.

 

 

4.

RRG.271.4.2012 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 25.01.2012 r.

Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – II etap.

 

 

3.

RRG.271.3.2012 -

Dostawa

Zamieszczono: 20.01.2012 r.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza.

 

 

2.

RRG.271.2.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 11.01.2012 r.

Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi.

 

 

1.

RRG.271.1.2012 -

Usługi

Zamieszczono: 11.01.2012 r.

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2012 roku.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-01-21 12:24:30


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech