18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

Konsultacje społeczne 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

                           

 

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie "Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych" - ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018.

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2017 (budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych)

Szczegóły: http://www.lgd-trygon.pl/nabory-lgd/

 

             

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego - ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 (promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych)
 

Szczegóły: http://www.lgd-trygon.pl/nabory-lgd/

 

       

 
Konsultacje w sprawie Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja"

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja", w związku z uwagami oraz propozycjami zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zgłoszonymi przez mieszkańców oraz pozostałe podmioty działające na obszarze LGD, zwraca sie do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat proponowanych zmian w ramach aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wyrażona przez Państwa opinia pozwoli nam na przeprowadzenie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konsultacje mają charakter anonimowy.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

 

Państwa opinię wyrażoną na załączonym formularzu proszę wysłać na dres: promocja@lgd-trygon.pl lub dostarczyć do Biura Stowarzyszenia w Boguchwale Pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała (p.1.06) do dnia 04.12.2017r. do godz. 13.00

Aktualizacja LSR na lata 2014-2020 - Formularz proponowanych zmian

 

              

 

Informacja o wynikach naboru członków do komitetu rewitalizacji

Zarządzenie Nr 172/2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

 

            

 

1.    Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji - pobierz

2.    Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza - pobierz

3.    Uchwała Nr XLII/275/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza - pobierz

4.    Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza - Załącznik do uchwały Nr XLII/275/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. - pobierz

 

                 

 

Informacja o wynikach naboru członków do komitetu rewitalizacji

 

        

 

1.    Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji - pobierz

2.    Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza - pobierz

3.    Uchwała Nr XLII/275/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza - pobierz

4.    Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza - Załącznik do uchwały Nr XLII/275/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. - pobierz

 

          

 

Informacja o wynikach naboru członków do komitetu rewitalizacji

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.09.2017r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/274/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza

Pliki do pobrania:
Treść obwieszczenia

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/274/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza

Załącznik nr 4. Obszar rewitalizacji. Rudna Wielka. Skala 1:5000
  

 

               

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016r. uchwałą Rady Gminy w Świlczy nr XLVI/311/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Pliki do pobrania:
  
Treść obwieszczenia
  
Strategia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF
  
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT
   Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

  

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” uchwałą Rady Gminy w Świlczy nr XXXVIII/246/2017 z dnia 6 marca 2017 r.

Pliki do pobrania:
  
Treść obwieszczenia
  
Studium rozwoju transportu publicznego
  
Podsumowanie – Studium rozwoju transportu publicznego ROF
  
Prognoza ROF – Studium rozwoju transportu publicznego

 

 

 

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2015-2025

 

     

 

1.    Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji - pobierz

2.    Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza - pobierz

3.    Uchwała Nr XLII/275/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza - pobierz

4.    Regulamin Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza - Załącznik do uchwały Nr XLII/275/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. - pobierz

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 2015-2025.

 

 

 

Obwieszczenie nr 88.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Świlczy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy  Świlcza na lata 2015-2025

Pobierz:

1.    Formularz konsultacyjny...

2.    Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Świlcza na lata 2015 - 2025...

 

 

 

 

1. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza...

 

2. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2016-2025...

 

 

 

Obwieszczenie nr 47.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.04.2017r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie określenia zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza

Pobierz:

1. Formularz konsultacyjny...

2. Projekt Uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie określenia zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza...

 

                   

 

Obwieszczenie nr 46.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.04.2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza

Pobierz:

1. Formularz konsultacyjny...

2. Projekt Uchwały Rady Gminy Świlcza sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza...

3. Załącznik nr 1. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Świlcza...

4. Załącznik nr 2. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Błędowa Zgłobieńska...

5. Załącznik nr 3. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Mrowla...

 

   

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 2016-2025

Gmina Świlcza przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia w mieście, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.

Prosimy o przesyłanie pomysłów na maila: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl

Pobierz Fiszkę Projektową...

 

 

 

Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i wysłanie go na adres poczty elektronicznej:konsultacje.rof@deltapartner.org.pl w dniach 26 września 2016 r. do 17 października 2016 r.

 

Załączniki:

  1. Tekst projektu Strategii ZIT ROF,
  2. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  3. Formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.

 

                   

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2016-2025
 

Gmina Świlcza przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie harmonijnego
i wielostronnego rozwoju gminy poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.

Aby prawidłowo wykonać Gminny Program Rewitalizacji chcemy poznać Państwa zdanie na temat działań rewitalizacyjnych na terenie gminy.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne które odbędą się 25 lipca, godz.16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Świlczy. Na spotkaniu zostanie rozwinięte pojęcie rewitalizacji, oraz będzie można podzielić się opiniami oraz sugestiami na temat planowanych działań.

Kto będzie odpowiedzialny za wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza?

Na podstawie zawartej umowy wykonawcą Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świlcza jest firma FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków - niezależna firma konsultingowa świadcząca usługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa, monitoringu, outsourcingu oraz planowania przestrzennego. Spółka wykonuje kompleksowe opracowania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze oraz monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne. Udziela porad prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Skutecznie realizuje i konsultuje projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.greenfuture-projekt.pl

 

                                                

 

Wójt Gminy Świlcza działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) z dnia 9 października 2015 r. podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r. w formie:

1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza

2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl,

b. drogą korespondencyjną na adres: Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, skr. 62, 30 – 394 Kraków

c. bezpośrednio do Urzędu Gminy Świlcza

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 15 lipca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://www.swilcza.i-gmina.pl/ , na stronie internetowej Urzędu Gminy Świlcza pod adresem http://www.swilcza.com.pl/  - pobierz formularz konsultacyjny

 

          

 

Wójt Gminy Świlcza działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) z dnia 9 października 2015 r. podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r. w formie: 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza 2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć: a. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl, b. drogą korespondencyjną na adres: Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, skr. 62, 30 – 394 Kraków c. bezpośrednio do Urzędu Gminy Świlcza Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 15 lipca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://www.swilcza.i-gmina.pl/ , na stronie internetowej Urzędu Gminy Świlcza pod adresem http://www.swilcza.com.pl/

 

    

 

Konsultacje społeczne w sprawie remontu i modernizacji pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie - Filia w Świlczy - pobierz

 

 

 

Szanowni Państwo mieszkańcy obszaru działania LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” serdecznie zapraszamy wszystkich w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, lokalnych liderów, stowarzyszenia, gupy nieformalne,  kobiety, osoby fizyczne, nieaktywnych zawodowo i przedsiębiorców do zgłaszania indywidualnych uwag odnośnie wypracowanego projektu Lokalnej Startegii Rozwoju Kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020r.

Opinie i komentarze prosimy składać na dostępnym  formularzu zgłaszania uwag do LSR na lata 2014-2020 w terminie do dnia 17 grudnia 2015.

Podpisany formularz zgłaszania uwag prosimy zeskanować i przesyłać na adres: trygon@lgd-trygon.pl lub składać osobiście w biurze LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja” ( pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała).

    - projekt LSR - pobierz

    - procedura wyboru i oceny operacji - pobierz

    - regulamin konkursów grantowych - pobierz

    - formularz zgłaszania uwag - pobierz

 

 

                                  

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją dokumentu strategicznego, Wójt Gminy Świlcza serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 – 2020.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych i wypracowanych propozycji i rozwiązań zawartych w dokumencie.
 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie:
od 29 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

Opinie, uwagi można składać poprzez:     

  • uzupełnienie formularza zgłaszania opinii i przesłanie go na adres:            konsultacjeswilcza@isoconsulting.pl
  • uzupełnienie formularza zgłaszania opinii i dostarczenie go na adres:
    Urząd Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168
    z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Świlcza”

Formularz dostępny jest również w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Świlczy (pokój 20).

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach tak istotnego dla rozwoju naszej Gminy dokumentu.

__________________________________________

Do poprania:

Ogłoszenie o konsultacjach

Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 - 2020 - projekt – wersja do konsultacji społecznych

Wniosek  o dokonanie poprawki w Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 – 2020

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

 

                               

 

 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Od 22 września na stronie dostępna jest  analiza SWOT, która została wypracowana na spotkaniach konsultacyjnych przez mieszkańców gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza.

W  związku z tym  serdecznie  zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, lokalnych liderów i przedsiębiorców do zgłaszania indywidualnych uwag odnośnie wypracowanej analizy SWOT.

Szanowni Państwo, jeżeli macie pomysł na zmianę w regionie, chcecie mieć wpływ na przemianą swojej Gminy prosimy o wyrażenie opinii w formularzu zgłaszania uwag do analizy SWOT.
Prosimy o rzetelne podejście do zadania ponieważ w wnioski z wypracowanej  analizy SWOT zostaną uwzględnione i zapisane w LSR.

Opinie i komentarze prosimy składać na dostępnym  formularzu uwag do dnia 2 października 2015.
Podpisany formularz uwag prosimy zeskanować i przesyłać na adres:
trygon@lgd-trygon.pl lub  składać osobiście w biurze LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja” (pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała).

 

Do poprania:

            Analiza SWOT

            Formularz zgłaszania uwag

 

 

                              

 

 
OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych   

26 sierpnia 2015

 

MIESZKAŃCY RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH!

 

Jak będzie się rozwijał Rzeszowski Obszar Funkcjonalny w najbliższych latach? O to chcemy zapytać mieszkańców gmin tworzących ROF – Gminy Boguchwała, Gminy Chmielnik, Gminy Czarna, Gminy Czudec, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Krasne, Gminy Lubenia, Gminy Łańcut, Miasta Łańcut, Gminy Miasta Rzeszowa, Gminy Świlcza, Gminy Trzebownisko, Gminy Tyczyn, którym nie jest obojętna przyszłość tego regionu!

 

Od 27 sierpnia na stronie www.deltapartner.pl/webroot/konsultacje_rof/ dostępny jest projekt Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Zapraszamy do konsultacji dokumentu i wnoszenia swoich uwag. Uwagi te można kierować na adres mailowy: konsultacje.rof@deltapartner.org.pl bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262);  przy pomocy formularza konsultacyjnego, w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała; w formie spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 7 września 2015 r., o godz. 11.30, w sali sesyjnej (nr 15) w Ratuszu Miasta Rzeszowa.

 

Opinie i komentarze można składać do 17 września 2015 r.

 

Jeśli zamieszkujesz na terenie którejś z gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nie pozostawaj bierny i wyraź swoją opinię.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy, ale także podmioty społeczne i gospodarcze z siedzibą na terenie ROF, w tym: przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Wszystkie uwagi będziemy analizować, a złożone propozycje będą dla nas istotną wskazówką w prowadzonych pracach. Poznanie Twojego stanowiska pozwoli wypracować rozwiązania sprzyjające jak najlepszemu rozwojowi Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego!

 

Treść ogłoszenia:

http://www.bip.ires.pl/gfx/boguchwala/files/j.przystas/Konsultacje_Strategia_ZIT_ROF.pdf
 

 

                               

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o projekcie dokumentu strategicznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, realizowanego w ramach projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, zarejestrowanego w EKOPORTALU pod numerami kart:

 

Nr karty Studium: 1700/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456396829©Param=false&edit=false&create=false&cid=67358

 

Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 1701/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456396835©Param=false&edit=false&create=false&cid=67396

 

 

 

 

 

 
OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

Wójt Gminy Świlcza
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

1.     Projektem dokumentu pt. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

2.     Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pt. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

3.     Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.03.2015, znak: SNZ.9020.2.12.2015.BW

4.     Opinią Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.04.2015, znak: WOOŚ.411.2.6.2015.AP-4

 

Na Państwa uwagi czekamy do dnia 20 sierpnia 2015 r.

Więcej szczegółów na temat miejsca i formy skladania uwag w Treści obwieszczenia o konsultacjach społecznych

 

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie

Prognoza_Studium programowo-przestrzenne w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu ROF_30_07_2015

Studium programowo-przestrzenne w zakresie odprowadzania wód opadowych ROF_30_07_2017_cz.1

Studium programowo-przestrzenne w zakresie odprowadzania wód opadowych ROF_30_07_2017_cz.2

PPWIS - Studium gospodarki wodami opadowymi ROF_30_03_2015

RDOŚ - Studium gospodarki wodami opadowymi ROF_29_04_2015

FORMULARZ zgłaszania uwag

 

 

   

 

 
OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

Wójt Gminy Świlcza
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

5.     Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pt. Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

6.     Projektem dokumentu pt. Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

7.     Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 7.05.2015, znak: SNZ.9020.2.18.2015.BW

8.     Opinią Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12.06.2015, znak: WOOŚ.410.1.22.2015.BK-2

 

Celem Studium jest określenie kierunków i rodzajów działań jakie mogą podjąć  Jednostki Samorządu Terytorialnego współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) w celu zwiększenia roli i podniesienia jakości transportu publicznego na terenie ROF.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia ocenę wpływu na środowisko wszystkich skutków wynikających z realizacji projektowanego Studium programowo-przestrzennego gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego względem zagadnień środowiskowych, wskazanych w opiniach właściwych organów.

 

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie

Prognoza_Studium rozwoju transportu publicznego ROF_30_07_2015

Studium rozwoju transportu publicznego_ROF_30_07_2015

PPWIS_Studium rozwoju transportu publicznego ROF_07_05_2015

RDOŚ_Studium rozwoju transportu publicznegoo ROF_16_06_2015

FORMULARZ zgłaszania uwag

Wskazowki raport finalny w podziale na gminy

Raport Boguchwała

Raport Chmielnik

Raport Czarna

Raport Czudec

Raport Głogów Małopolski

Raport Krasne

Raport Lubenia

Raport Łańcut

Raport Miasto Łańcut

Raport Rzeszów

Raport Świlcza

Raport Trzebownisko

Raport Tyczyn

Raport finalny w podziale na gminy

Podsumowania badania napelnien

 

 

           

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o projekcie dokumentu strategicznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, realizowanego w ramach projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, zarejestrowanego w EKOPORTALU pod numerami kart:

 

Nr karty Studium: 1680/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456391787©Param=false&edit=false&create=false&cid=506348

 

Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 1681/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456391804©Param=false&edit=false&create=false&cid=506407

 

 

 

 

 
OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Wójt Gminy Świlcza
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

9.     Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pt. Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

10.  Projektem dokumentu pt. Studium programowo-przestrzenne gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

11.  Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.03.2015, znak: SNZ.9020.2.11.2015.BW

12.  Opinią Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.04.2015, znak: WOOŚ.411.2.7.2015.AP-4

 

Celem Studium jest określenie kierunków i rodzajów działań, jakie mogą podjąć Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF), w celu rozwiązania zidentyfikowanego wspólnego dla wszystkich gmin ROF problemu, polegającego na niedostatecznie rozwiniętej sieci kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę. Uwzględniane zostaną kierunki i rodzaje działań JST, w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych i ochrony wód a także oszacowanie kosztów proponowanych działań i wskazanie źródeł i sposobów ich finansowania. Nadrzędnym priorytetem będą działania na rzecz ochrony i poprawy jakości wód poprzez rozwój systemów kanalizacji zbiorczej, oczyszczalni ścieków komunalnych oraz instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych. Wskazane zostaną kierunki działań na rzecz poprawy jakości gleby i wód na terenie ROF, jako całości, z uwzględnieniem poszczególnych JST, wchodzących w skład ROF.

Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia ocenę wpływu na środowisko wszystkich skutków wynikających z realizacji projektowanego Studium programowo-przestrzennego gospodarki wodno-ściekowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego względem zagadnień środowiskowych, wskazanych w opiniach właściwych organów.

 

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie

Prognoza oddziaływania na środowisko_ROF_wod.-kan

Studium programowo-przestrzenne gospodarkiw wodno-ściekowej ROF

Studium gospodarki wodno-ściekowej ROF - Załączniki

Część 1 - Założenia do analizy finansowej_Studium gospodarki wodno-ściekowej ROF

PPWIS - Studium gospodarki wodno-ściekowa

RDOŚ - Studium gospodarki wodno-ściekowej

FORMULARZ zgłaszania uwag_gospodarka wodno-ściekowa

 

 

  

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o projekcie dokumentu strategicznego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, realizowanego w ramach projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, zarejestrowanego w EKOPORTALU pod numerami kart:

 

Nr karty Studium: 1244/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456283231©Param=false&edit=false&create=false&cid=115361

 

Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 1245/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456283239©Param=false&edit=false&create=false&cid=115623

 

 

 

 

 

 
OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Wójt Gminy Świlcza
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

13.  Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pt.

Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

14.  Projektem dokumentu pt. Studium programowo-przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

15.  Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
z dnia 30.03.2015, znak: SNZ.9020.2.12.2015.BW

16.  Opinią Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29.04.2015, znak: WOOŚ.411.2.6.2015.AP-4

 

Głównym celem Studium programowo-przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest ograniczenie ryzyka w obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i podtopień poprzez rozwój systemu odprowadzania wód opadowych w postaci racjonalnych ekonomiczne usprawnień technicznych infrastruktury przeciwpowodziowej.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia ocenę wpływu na środowisko wszystkich skutków wynikających z realizacji projektowanego Studium programowo-przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego względem zagadnień środowiskowych, wskazanych w opiniach właściwych organów.

 

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych z formularzem zgłaszania uwag
ROF - Studium gospodarki wodami opadowymi_część 1_09_06_2015

PPWIS - Studium gospodarki wodami opadowymi ROF_30_03_2015

RDOŚ - Studium gospodarki wodami opadowymi ROF_29_04_2015

Prognoza oddziaływania na środowisko_Studium_wody opadowe_09_06_2015

FORMULARZ zgłaszania uwag

ROF - Studium gospodarki wodami opadowymi_część 2a_09_06_2015

 

 

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o projektach dokumentów strategicznych wraz z Prognozami oceny oddziaływania na środowisko, realizowanymi w ramach projektu „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, zarejestrowanymi w EKOPORTALU pod numerami kart:

 

1.    Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie ROF:

 

Nr karty Koncepcji: 955/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210961©Param=false&edit=false&create=false&cid=52797

 

Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 956/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210962©Param=false&edit=false&create=false&cid=52934

 

 

2.    Program Rewitalizacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ROF

 

Nr karty Programu: 1006/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210968©Param=false&edit=false&create=false&cid=53127

 

Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 1008/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210966©Param=false&edit=false&create=false&cid=53193

 

 

3.     Plan gospodarki niskoemisyjnej ROF

 

Nr karty Planu: 1038/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210914©Param=false&edit=false&create=false&cid=53434

 

Nr karty Prognozy oddziaływania na środowisko: 1039/2015

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=456210919©Param=false&edit=false&create=false&cid=53458

 

 

 

Pod komunikatem proszę o adnotację, że wersja papierowa dokumentu znajduje się w siedzibie Państwa Gminy … (proszę podać adres)

Proszę o zastosowanie zaproponowanego rozwiązania w celu dotrzymania obowiązku wynikającego z w/w Ustawy.

 

 

Ogólny link do systemu EKOPORTAL:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+Rzeszowa

 

 

 

 

 

 
OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Wójt Gminy Świlcza
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

1.  Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pn.:

      Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

2.  Projektem dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

3. Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23.03.2015r., znak: SNZ.9020.1.12.2015.AL

4. Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
    z dnia 20.04.2015r., znak: WOOŚ.410.1.12.2015.AP-3

 

Zakres tematyczny Planu jak nieinwestycyjnych w publicznego - gmin, gospodarki prywatnego i publicznego odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu.

Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia ocenę wpływu na środowisko wszystkich skutków wynikających z realizacji projektowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej, względem zagadnień środowiskowych, wskazanych w opiniach właściwych organów.

 

Pliki do pobrania:

   Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

PROGNOZA PGN_06_05_2015  

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ROF_06_05_2015

PPWIS_PGN

RDOŚ - PGN

FORMULARZ zgłaszania uwag_prognoza

 

 

 

 


OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Wójt Gminy Świlcza
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

1.   Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pn.:

      Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

2.   Projektem dokumentu pn.: Program Rewitalizacji Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

3.   Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 03.03.2015r., znak: SNZ.9020.2.6.2015.EP

4.   Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23.03.2015, znak: WOOŚ.410.1.6.2015.BK-6

 

Głównym celem działań i przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym, podejmowanych i wdrażanych w ramach Programu jest: wzmocnienie wewnętrznego potencjału rozwojowego gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez odnowę i zagospodarowanie terenów i obiektów wymagających wsparcia, tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie wysokiej dostępności usług publicznych oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia oceną wpływu na środowisko wszystkich skutków wynikających z realizacji projektowanego Programu Rewitalizacji, względem zagadnień środowiskowych, wskazanych w opiniach właściwych organów.

 

Pliki do pobrania:

   Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Prognoza oddziaływania na środowisko_Rewitalizacja_05_05_2015  

Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego_05_05_2015

PPWIS - Program Rewitalizacji

RDOŚ Program Rewitalizacji

FORMULARZ zgłaszania uwag prognoza Program Rewitalizacji

 

 

 

 


OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Wójt Gminy Świlcza
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

1.   Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla projektu dokumentu pn.:

    Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

2.   Projektem dokumentu pn.: Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

3.   Opinią Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.03.2015r., znak: SNZ.9020.2.7.2015.EP

4.   Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.03.2015 r., znak: WOOŚ.410.1.8.2015.AP-6

 

Głównym celem dokumentu jest określenie możliwości lokowania i uzasadnionego funkcjonowania stref zwiększonej aktywności gospodarczej przy zapewnieniu ich dostępności komunikacyjnej, zaopatrzenia w odpowiednią infrastrukturę techniczną i wymaganą dokumentację środowiskową.

 

Prognoza oddziaływania na środowisko uwzględnia ocenę wpływu na środowisko wszystkich skutków wynikających z realizacji projektowanej Koncepcji, względem zagadnień środowiskowych, wskazanych w opiniach właściwych organów.

 

Pliki do pobrania:

   Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Prognoza_ROF_Koncepcja_21 04 2015.pdf  

Koncepcja lokalizacji SAG_23_04_2015.pdf

Mapa A3_-_obszary wody_100-letniej_a_SAG.pdf

Mapa_A3_-__rozwój_istniejących_SAG.pdf

Mapa_A3_-_istniejące_SAG.pdf

Mapa_A3_-_obszar_rozwoju_SAG_po_2020.pdf

Mapa_A3_-_potencjalne_SAG.pdf

PPWIS - Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej.pdf

RDOŚ - Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej.pdf

FORMULARZ zgłaszania uwag_prognozaSAG.doc

 

 

 

 


OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

Wójt Gminy Świlcza
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z


Projektem dokumentu pn.:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych. PGN jest zintegrowanym planem działań mającym na celu osiągniecie standardów jakości powietrza w perspektywie lat 2015-2024.

Zakres tematyczny Planu odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa publicznego - gmin, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego i publicznego.

 

Pliki do pobrania:

   Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

   PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ROF

   FORMULARZ zgłaszania uwag_PGN

 

 

 


OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 ust . 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn o zm.)

Wójt Gminy Świlcza
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z


Projektem dokumentu pn.:
Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej
na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Pliki do pobrania:

   Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

   Koncepcja lokalizacji stref zwiększonej aktywności gospodarczej ROF  

   Mapa A3 – obszar rozwoju SAG po 2020

   Mapa_A3 – istniejące SAG  

   Mapa_A3 – potencjalne SAG  

   Mapa_A3 – rozwój istniejących SAG  

   Załącznik  

   FORMULARZ zgłaszania uwag - Program Rewitalizacji dla ROF  

 

 

 


OBWIESZCZENIE

o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)

WÓJT GMINY ŚWILCZA

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z

Projektem dokumentu pn.:
Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Pliki do pobrania:

   Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

   Program Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  

   FORMULARZ zgłaszania uwag - Program Rewitalizacji dla ROF  

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech