18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

Plan zamówień Gmina Świlcza     Plan zamówień GOPS         RGI.271.36.2017     RGI.271.35.2017     RGI.271.34.2017     RGI.271.33.2017     GOPS.261.12.2017     RGI.271.32.2017     RGI.271.30.2017     RGI.271.31.2017     RGI.271.29.2017     RGI.271.27.2017     RGI.271.25.2017     RGI.271.28.2017     RGI.271.26.2017     RGI.271.24.2017     RGI.271.23.2017     RGI.271.22.2017     ZWiK 97/10/2017     GOPS.261.9.2017     RGI.271.13.2017     RGI.271.21.2017     GOPS.261.8.2017     RGI.271.20.2017     RGI.271.19.2017     RGI.271.18.2017     RGI.271.17.2017     RGI.271.16.2017     RGI.271.15.2017     RGI.271.14.2017     RGI.271.12.2017     RGI.271.11.2017     RGI.271.10.2017     RGI.271.8.2017     RGI.271.9.2017     ZWiK 31/03/2017     ZWiK 25/03/2017     RGI.271.6.2017     RGI.271.5.2017     RGP.271.4.2017     RGP.271.3.2017     RGP.271.1.2017    

Zamówienia publiczne :: 2017 


 

PRZETARGI OGŁOSZONE

  

39.

RGI.271.36.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 19.12.2017 r.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

 

38.

RGI.271.35.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 15.12.2017 r.

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza

 

37.

RGI.271.34.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 11.12.2017 r.

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza

 

36.

RGI.271.33.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 08.12.2017 r.

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764 R w miejscowości Rudna Wielka

 

35.

GOPS.261.12.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 30.11.2017 r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2018 - część I

 

34.

RGI.271.32.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 28.11.2017 r.

I. Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne; II. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach; III. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Bratkowicach; IV. Rozbudowa  kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal; V. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzcianie; VI. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie w Świlczy.

 

33.

RGI.271.30.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 23.11.2017 r.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza

 

32.

RGI.271.31.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 22.11.2017 r.

Oświetlenie uliczne dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Bratkowice, Trzciana, Mrowla, Rudna Wielka

 

31.

RGI.271.29.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 21.11.2017 r.

Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

 

30.

RGI.271.27.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 17.11.2017 r.

Gminne Centrum Sportu w Trzcianie: - wykonanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne i boisko do piłki siatkowej, trybun, montaż wiaty gospodarczej – I część, - wykonanie oświetlenia – II część

 

29.

RGI.271.25.2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 17.11.2017 r.

Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”

 

28.

RGI.271.28.2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 16.11.2017 r.

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2017 roku część II

 

27.

RGI.271.26.2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 14.11.2017 r.

Dostawa wraz z montażem terenowych urządzeń sportowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli oraz Zespołu Szkół w Trzcianie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa  stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół w Bratkowicach oraz Zespole Szkół w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe”

 

26.

RGI.271.24.2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 06.11.2017 r.

Dostawa ziemi na działkę nr 177/9 w Rudnej Wielkiej - powtórzony

 

25.

RGI.271.23.2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 25.10.2017 r.

Dostawa ziemi na działkę nr 177/9 w Rudnej Wielkiej

 

24.

RGI.271.22.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 18.10.2017 r.

Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

 

23.

ZWiK 97/10/2017 -

Dostawy

Zamieszczono: 09.10.2017 r.

Zakup samochodu asenizacyjnego z opcją płukania przykanalików

 

22.

GOPS.261.9.2017 -

Dostawy

Zamieszczono: 06.10.2017 r.

Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego do wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego przy Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy w ramach projektu pn.: "Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza"

 

21.

RGI.271.13.2017 -

Dostawy

Zamieszczono: 13.09.2017 r.

Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”

 

20.

RGI.271.21.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 07.09.2017 r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2017/2018

 

19.

GOPS.261.8.2017 -

Dostawy

Zamieszczono: 25.08.2017 r.

Usługi społeczne i inne szczególne usługi - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2017 część II

 

18.

RGI.271.20.2017 -

Dostawy

Zamieszczono: 25.08.2017 r.

Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”

 

17.

RGI.271.19.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 17.08.2017 r.

Roboty budowlane - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dąbrowa (dz. nr ewid. 1168)

 

16.

RGI.271.18.2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 21.07.2017 r.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Świlcza

 

15.

RGI.271.17.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 11.07.2017 r.

Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I

 

14.

RGI.271.16.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 28.06.2017 r.

Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem w miejscowości Bratkowice w roku szkolnym 2017/2018

 

13.

RGI.271.15.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 28.06.2017 r.

Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap II

 

12.

RGI.271.14.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 22.06.2017 r.

Oświetlenie uliczne drogi gminnej nr 137613R i nr 137614R w Świlczy (droga graniczna)

 

12.

RGI.271.12.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 26.05.2017 r.

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie modernizacji energetycznej budynków: Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, Zespołu Szkół w Świlczy

 

11.

RGI.271.11.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 24.05.2017 r.

Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I

 

10.

RGI.271.10.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 24.04.2017 r.

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” w zakresie modernizacji energetycznej budynków: Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, Zespołu Szkół w Świlczy

 

09.

RGI.271.8.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 24.03.2017 r.

Utwardzenie  terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie  oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I

 

 

08.

RGI.271.9.2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 24.03.2017 r.

Zakup kosiarki samojezdnej oraz kos spalinowych

 

 

07.

ZWiK 31/03/2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 22.03.2017 r.

Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i posypywarki
– przetarg powtórzony

 

 

06.

ZWiK 25/03/2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 09.03.2017 r.

Zakup ciągnika rolniczego, kosiarki wysięgnikowej i posypywarki

 

 

05.

RGI.271.6.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 22.02.2017 r.

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

 

04.

RGI.271.5.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 14.02.2017 r.

Utwardzenie  terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie  oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I

 

 

03.

RGP.271.4.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 03.02.2017 r.

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

 

02.

RGP.271.3.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 02.02.2017 r.

Utwardzenie  powierzchni terenu przy Zespole Szkół w Bratkowicach (dz.nr ewid. 4775) oraz wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze gminnej nr 108765R w Świlczy Etap II

 

 

01.

RGP.271.1.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 24.01.2017 r.

Utwardzenie  terenu przy Zespole Szkół w Trzcianie  oraz modernizacja dróg gminnych w Gminie Świlcza w 2017 r. Etap I

 

 

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech