18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

RRG.271.45.2013     RRG.271.44.2013     RRG.271.43.2013     RRG.271.42.2013     RRG.271.41.2013     RRG.271.40.2013     RRG.271.39.2013     RRG.271.38.2013     RRG.271.37.2013     RRG.271.36.2013     RRG.271.35.2013     RRG.271.34.2013     RRG.271.33.2013     RRG.271.32.2013     RRG.271.31.2013     RRG.271.30.2013     RRG.271.29.2013     RRG.271.28.2013     RRG.271.27.2013     RRG.271.26.2013     RRG.271.25.2013     RRG.271.24.2013     RRG.271.23.2013     RRG.271.22.2013     RRG.271.21.2013     RRG.271.20.2013     RRG.271.19.2013     RRG.271.18.2013     RRG.271.17.2013     RRG.271.16.2013     RRG.271.15.2013     RRG.271.14.2013     RRG.271.13.2013     RRG.271.12.2013     RRG.271.11.2013     RRG.271.10.2013     RRG.271.9.2013     RRG.271.8.2013     RRG.271.7.2013     RRG.271.6.2013     RRG.271.5.2013     RRG.271.4.2013     RRG.271.3.2013     RRG.271.2.2013     RRG.271.1.2013     SDS.271.1.2013     GOPS.261.8.2013     GOPS.261.7.2013     GOPS.261.6.2013     GOPS.261.4.2013     GOPS.261.3.2013     GOPS.261.2.2013     GOPS.261.1.2013    

Zamówienia publiczne :: 2013 

PRZETARGI 2013

 

 PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE

 

53.

RRG.271.45.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 23.12.2013 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bratkowicach jako zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia nr RRG.271.16.2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku.

 

 

52.

RRG.271.44.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 17.12.2013 r.

Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)

 

 

51.

RRG.271.43.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 19.12.2013 r.

Wykonanie usługi polegającej na transporcie materiałów drogowych wraz z rozładunkiem w zakresie transportu materiałów samochodem o ładowności 10 ton z urządzeniem do załadunku HDS o udźwigu 1.5 tony jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.3-2.2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku.

 

 

50.

RRG.271.42.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 12.12.2013 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli - I etap jako zamówienie uzupełniające nr 3 do zamówienia RRG.271.36.2012 z dnia 20 listopada 2012 roku.

 

 

49.

RRG.271.41.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 12.12.2013 r.

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli  – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)

 

 

48.

RRG.271.40.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 12.12.2013 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn. Przebudowa piętra w zakresie pomieszczeń sanitarnych Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej, z wewnętrzną instalacją elektryczną, grzewczą i wodno - kanalizacyjną (dz. nr ewid. 1179) w zakresie wykonania docieplenia stropu nad I piętrem budynku Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.30.2013 z dnia 3 września 2013 roku.

 

 

47.

RRG.271.39.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 21.11.2013 r.

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2014

 

 

46.

RRG.271.38.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 07.11.2013 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 483 790,00 PLN (słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

 

 

45.

RRG.271.37.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 19.12.2013 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 137305 R (dz. nr ewid. 743) w miejscowości Woliczka jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.31.2013 z dnia 11 września 2013 roku.

 

 

44.

RRG.271.36.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 31.10.2013 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa (dz. nr ewid. 1001), Świlcza (dz. nr ewid. 1972) i Rudna Wielka (dz. nr ewid. 735) jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.23.2013 r. z dnia 28 czerwca 2013 r.

 

 

43.

RRG.271.35.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 08.10.2013 r.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1).

 

 

42.

RRG.271.34.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 08.10.2013 r.

Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w  kwocie 1 572 020,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia złotych).

 

 

41.

RRG.271.33.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 26.09.2013 r.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015.

 

 

40.

RRG.271.32.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 12.09.2013 r.

Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 585, 478, 437/4, 439/2) Świlcza – Mrowla w miejscowości Świlcza przysiółek Kamyszyn oraz przebudowa placu utwardzonego (dz. nr ewid. 440/1) w miejscowości Świlcza przysiółek Kamyszyn - etap I, tj. wykonanie kanalizacji deszczowej pod placem wraz z rowem przydrożnym (odprowadzenie wód opadowych w kierunku Otoki).

 

 

39.

RRG.271.31.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 12.09.2013 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 137305 R (dz. nr ewid. 743) w miejscowości Woliczka.

 

 

38.

RRG.271.30.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 03.09.2013 r.

Przebudowa piętra w zakresie pomieszczeń sanitarnych Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej, z wewnętrzną instalacją elektryczną, grzewczą i wodno - kanalizacyjną (dz. Nr ewid. 1179).

 

 

37.

RRG.271.29.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 16.08.2013 r.

Przebudowa piętra w zakresie pomieszczeń sanitarnych Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej, z wewnętrzną instalacją elektryczną, grzewczą i wodno - kanalizacyjną (dz. Nr ewid. 1179).

 

 

36.

RRG.271.28.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 09.08.2013 r.

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. Nr ewid. 3621/1).

 

 

35.

RRG.271.27.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 08.11.2013 r.

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.28.2012 z dnia 7.09.2012 r.

 

 

34.

RRG.271.26.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 11.09.2013 r.

Remont odcinka drogi gminnej nr 108767 R w miejscowości Świlcza jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.22.2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku.

 

 

33.

RRG.271.25.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 31.07.2013 r.

Wymiana pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia części budynku Domu Strażaka w Rudnej Wielkiej.

 

 

32.

RRG.271.24.2013 -

Dostawa

Zamieszczono: 22.07.2013 r.

Wyposażenia w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne dla żłobka i przedszkola w Trzcianie.

 

 

31.

RRG.271.23.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 01.07.2013 r.

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa (dz. nr ewid. 1001), Świlcza (dz. nr ewid. 1972) i Rudna Wielka (dz. nr ewid. 735).

 

 

30.

RRG.271.22.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 18.06.2013 r.

Remont odcinka drogi gminnej nr 108767 R w miejscowości Świlcza.

 

 

29.

RRG.271.21.2013 -

Dostawa

Zamieszczono: 13.06.2013 r.

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2013 roku.

 

 

28.

RRG.271.20.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 11.06.2013 r.

Budowa targowiska w Bratkowicach.

 

 

27.

RRG.271.19.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 24.06.2013 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli - I etap jako zamówienie uzupełniające nr 2 do zamówienia RRG.271.36.2012 z dnia 20 listopada 2012 roku.

 

 

26.

RRG.271.18.2013 -

Dostawa

Zamieszczono: 29.05.2013 r.

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie.

 

 

25.

RRG.271.17.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 23.05.2013 r.

Remont odcinka drogi gminnej nr 108767 R w miejscowości Świlcza.

 

 

24.

RRG.271.16.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 18.05.2013 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza.

 

 

23.

RRG.271.15.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 16.05.2013 r.

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza.

 

 

22.

RRG.271.14.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 24.06.2013 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli - I etap jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia RRG.271.36.2012 z dnia 20 listopada 2012 roku.

 

 

21.

RRG.271.13.2013 -

Dostawa

Zamieszczono: 07.05.2013 r.

Zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świlcza.

 

 

20.

RRG.271.12.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 02.05.2013 r.

Udzielenie kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w  kwocie 2 980 000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

 

19.

RRG.271.11.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 10.04.2013 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy.

 

 

18.

RRG.271.10.2013 -

Dostawa

Zamieszczono: 05.04.2013 r.

Świadczenie usługi kompleksowej  polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza.

 

 

17.

RRG.271.9.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 13.03.2013 r.

Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. Nr ewid. 211, 212, 215).

 

 

16.

RRG.271.8.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 04.03.2013 r.

Budowa targowiska w Bratkowicach

 

 

15.

RRG.271.7.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 19.02.2013 r.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice - Zastawie I, Zastawie II i Czekaj.

 

14.

RRG.271.6.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 07.02.2013 r.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo - rekreacyjnej

 

 

13.

RRG.271.5.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 01.02.2013 r.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie

 

 

12.

RRG.271.4.2013 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 12.02.2013 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świlczy w zakresie: 1) izolacja czerpni, 2) wymiana stolarki, 3) instalacje sanitarne w pomieszczeniu piwnic, 4) wykonanie konstrukcji stalowej pod kolektory. jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.18.2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku.  

 

 

11.

RRG.271.3.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 28.01.2013 r.

Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi

 

 

10.

RRG.271.2.2013 -

Dostawa

Zamieszczono: 28.01.2013 r.

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2013 roku

 

 

9.

RRG.271.1.2013 -

Dostawa

Zamieszczono: 28.01.2013 r.

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2013 roku  

 

 

8.

ŚDS.271.1.2013-

Usługi

Zamieszczono: 08.11.2013 r.

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2014 roku.

 

 

7.

GOPS.261.8.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 16.12.2013 r.

Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 2) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 4) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Świlczy na rok 2014

 

 

6.

GOPS.261.7.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 05.12.2013 r.

Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 2) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli, 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 4) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Świlczy na rok 2014

 

 

5.

GOPS.261.6.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 25.11.2013 r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2014

 

 

4.

GOPS.261.4.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 14.10.2013 r.

Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 9 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet  VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

3.

GOPS.261.3.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 15.10.2013 r.

Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania Aktywna integracja dla uczestników projektu Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Część nr I Moduł usług w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, tj. przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 1 osoby w ilości 40 godzin jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr GOPS.261.2-1.2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku.

 

 

2.

GOPS.261.2.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 01.07.2013 r.

Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet  VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

1.

GOPS.261.1.2013 -

Usługi

Zamieszczono: 06.06.2013 r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2013 część II.

 

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech