18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyja郾ienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.28.2013 :: Og這szenie o udzieleniu zam闚ieniaRRG.271.28.2013 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szk馧 w 安ilczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 
Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=384140&rok=2013-09-23
________________________________________________________________________

安ilcza: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szk馧 w 安ilczy (dz. nr ewid. 3621/1)
Numer og這szenia: 384140 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 159559 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szk馧 w 安ilczy (dz. nr ewid. 3621/1).

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szk馧 w 安ilczy obejmuje swym zakresem: 1) budow sali gimnastycznej o wym. zewn皻rznych - 38,39 m, szeroko嗆 33,75 m, wysoko嗆 11,9m (z attyk). Obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny po陰czony przewi您k z istniej帷ym budynkiem Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy. Kubatura sali gimnastycznej - 9,125 m3, a ca貫go obiektu (hala sportowa + przewi您ka) - 11,975 m3. Sala gimnastyczna b璠zie sk豉da si z 3 cz窷ci: a) cz窷 sportowa: sala gimnastyczna o wymiarach 32,93 m x 20,03 m x7,3 m w kt鏎ej b璠 zlokalizowane nast瘼uj帷e boiska: - boisko do siatk闚ki o wym. 18,0 x 9,0 m, - boisko do koszyk闚ki o wym. 28,0 x 15,0 m, - boisko do tenisa o wym. 24,0 x11,0 m, - boisko do pi趾i r璚znej o wym. 30,0 x 18,0 m; b) zaplecze sportowe - usytuowane bezpo鈔ednio przy sali gimnastycznej: - 2 magazyny sprz皻u sportowego dost瘼ne z sali gimnastycznej i korytarza, - pok鎩 pierwszej pomocy, - 2 zespo造 szatniowe (damski i m瘰ki) z umywalni i sanitariatami, - zesp馧 szatniowy dla niepe軟osprawnych; c) cz窷 techniczno - gospodarcza: - pomieszczenie gospodarcze na parterze, - kot這wnia na pi皻rze, - pomieszczenie techniczne wentylacji mechanicznej na pi皻rze (czerpnia i wyrzutnia powietrza); 2) wyposa瞠nie sali gimnastycznej: - kosze do koszyk闚ki - podwieszone do dachu, sk豉dane do ty逝 na konstrukcji stalowej sterowane elektrycznie, z regulacj wysoko軼i, tablice o wym. 180x105 cm - 2 kpl, - kosze do koszyk闚ki treningowe boczne sk豉dane, tablice o wym. 120x90 cm - 4 kpl, - kotara grodz帷a rozsuwana mechanicznie do 3 m wysoko軼i (dziel帷a sal na 2 cz窷ci) - 20,030 m, - drabinki gimnastyczne podw鎩ne o wym. 300x180 cm wraz z konstrukcj mocuj帷 - 22 szt., - s逝pki do siatk闚ki wraz ze stanowiskiem s璠ziowskim, siatk turniejow z antenkami oraz os這n s逝pa - 1 kpl, - bramki do pi趾i r璚znej o wym. 3,00x2,00 m mocowane w tulejach, siatki do bramek - 2 szt., - 豉wka szatniowa drewniana o d. 2,00 m - 10 szt., - szafki stalowe ubraniowe o wym. 180x30x50 cm - 32 szt.; 3) wykonanie instalacji wewn皻rznych: c.o., elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, wod-kan, 4) wykonanie przy陰czy: a) przy陰cza gazowego fi 40 mm - 51,00 m, b) przy陰cza kanalizacji deszczowej - fi 200 mm - 80,00 m i fi 250 mm - 56 m, c) kanalizacji sanitarnej: - grawitacyjnej - fi 150 mm - 3 m i fi 200 mm - 22 m, - t這cznej - fi 50 mm - 44,00 m, d) przy陰cza wodoci庵owego fi 63 - 44,00 m.

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.21.22.00-8, 37.40.00.00-2, 45.11.12.00-0, 45.26.25.00-6, 45.22.35.00-1, 45.43.21.30-4, 45.42.11.52-4, 45.32.40.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.23.32.00-1, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.30.00-0, 45.33.12.00-8, 45.33.20.00-3, 45.23.12.20-3, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 20.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • JOMAKO - Joanna Ko這dziej, Niebylec 193, 38-114 Niebylec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 3375609,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 3814346,58

  • Oferta z najni窺z cen: 3814346,58 / Oferta z najwy窺z cen: 4794284,12

  • Waluta: PLN.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-09-23 08:59:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech