18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ-1
Wyjaśnienia do SIWZ-2
Wyjaśnienia do SIWZ-3
Wyjaśnienia do SIWZ-4
Wyjaśnienia do SIWZ-5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.28.2013 :: Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienia do SIWZ-2RRG.271.28.2013 - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienia do SIWZ-2


sprawa RRG.271.28.2013                                            Świlcza, dn. 16.08.2013 r.

pismo:  206/R-RRG-ED/2013
 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 sierpnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 159559-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 3 września 2013 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 14 sierpnia 2013 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Przystępując do przetargu na wykonanie zadania: "Budowa sali gimnastycznej wraz
z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy"
zwracamy się z prośbą o zamieszczenie
w dokumentacji przetargowej projektu wykonawczego sali gimnastycznej, w szczególności PW konstrukcyjnego i instalacyjnych. Dostępny jest jedynie projekt budowlany, na podstawie którego sporządzenie rzetelnej wyceny nie jest możliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej następujące projekty wykonawcze:

1)    projekt wykonawczy konstrukcji na zadanie pn.: Budowa hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy, stron 45,

2)    projekt wykonawczy architektury na zadanie pn.: Budowa hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy - część 1, egz. 2/1, stron  42,

3)    projekt wykonawczy architektury na zadanie pn.: Budowa hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy, Architektura - część 1, egz. 2/2, stron  20,

4)    projekt wykonawczy instalacji wod-kan, gazu, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ppoż., wentylacji mechanicznej i kotłowni hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy, stron 26,

5)    projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budowy hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy, stron  38.

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.28.2013/Specyfikacje2.zipInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-08-16 15:35:45


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech