18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
刑S.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ
Og這szenie o zmianie og這szenia Nr 1
Zmiany do SIWZ-1
Og這szenie o zmianie og這szenia Nr 2
Zmiany do SIWZ-2
Og這szenie o zmianie og這szenia Nr 3
Zmiany do SIWZ-3
Zmiany do SIWZ-4
Zawiadomienie o uniewa積ieniu post瘼owania
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.21.2012 :: Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ :: Og這szenie o zmianie og這szenia Nr 2RRG.271.21.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na 秦obek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie熤i w wieku do lat 3 „MALUCH”
 
Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=305138&rok=2012-08-20
________________________________________________________________________

Numer og這szenia: 305138 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012

OGΜSZENIE O ZMIANIE OGΜSZENIA

Og這szenie dotyczy: Og這szenia o zam闚ieniu.

Informacje o zmienianym og這szeniu: 274976 - 2012 data 27.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, fax. 017 8670157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGΜSZENIU

II.1) Tekst, kt鏎y nale篡 zmieni:

  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: III.3.2).
  • W og這szeniu jest: Wiedza i do鈍iadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟i warunek posiadania niezb璠nej wiedzy i do鈍iadczenia, je瞠li wyka瞠, 瞠 wykona w ci庵u ostatnich 5 lat przed dniem wszcz璚ia post瘼owania, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, w tym okresie co najmniej 1 zadanie o warto軼i 2 400 000,00 z brutto lub 2 zadania o 陰cznej warto軼i 2 400 000,00 z brutto, odpowiadaj帷e swoim rodzajem robotom stanowi帷ym przedmiot niniejszego zam闚ienia, tj. polegaj帷e na remoncie obiektu zabytkowego lub obiektu znajduj帷ego si w strefie ochrony konserwatorskiej. Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟iania tego warunku na podstawie z這穎nych dokument闚 i o鈍iadcze, tj.: 1) wykazu rob鏒 budowlanych w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz za陰czenia dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 roboty zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone, np. referencje; 2) z這篡 o鈍iadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam闚ie publicznych;.
  • W og這szeniu powinno by: Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟i warunek posiadania niezb璠nej wiedzy i do鈍iadczenia, je瞠li wyka瞠, 瞠 wykona w ci庵u ostatnich 5 lat przed dniem wszcz璚ia post瘼owania, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, w tym okresie co najmniej: - 1 zadanie polegaj帷e na remoncie obiektu zabytkowego lub obiektu znajduj帷ego si w strefie ochrony konserwatorskiej o warto軼i co najmniej 400 000,00 z brutto, oraz - 2 zadania polegaj帷e na przebudowie, nadbudowie b康 budowie budynku u篡teczno軼i publicznej o warto軼i 陰cznej co najmniej 2 000 000,00 z brutto. Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟iania warunku w zakresie posiadania niezb璠nej wiedzy i do鈍iadczenia na podstawie z這穎nych dokument闚 i o鈍iadcze, tj.: 1) wykazu rob鏒 budowlanych w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz za陰czenia dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 roboty zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone, np. referencje; 2) z這篡 o鈍iadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam闚ie publicznych;.
  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: III.3.4).
  • W og這szeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟i warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 瞠 dysponuje: - 1 osob posiadaj帷 do鈍iadczenie konserwatorskie, - 1 osob posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami o specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze, - 1 osob posiadaj帷 uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, - 1 osob posiadaj帷 uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych; Wy瞠j wymienione osoby musz spe軟ia wymogi Rozporz康zenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob鏒 budowlanych, bada konserwatorskich i architektonicznych, a tak瞠 innych dzia豉 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk闚 oraz bada archeologicznych i poszukiwa ukrytych lub porzuconych zabytk闚 ruchomych, czyli posiada odpowiednie uprawnienia budowlane okre郵one przepisami Prawa budowlanego oraz wykaza si co najmniej 2-letni praktyk zawodow na budowie przy zabytkach nieruchomych. Powy窺za praktyka winna by potwierdzona przez w豉軼iwy Wojew鏚zki Urz康 Ochrony Zabytk闚 lub organ ochrony zabytk闚 w豉軼iwy dla miejsca wykonywania rob鏒 na obiektach zabytkowych. Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟iania tego warunku na podstawie z這穎nych dokument闚 i o鈍iadcze, tj. 1) wykazu os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2) z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia posiadaj wymagane uprawnienia, 3) z這篡 o鈍iadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam闚ie publicznych;.
  • W og這szeniu powinno by: Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟i warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 瞠 dysponuje: -1 osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami, bez ogranicze, w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej, posiadaj帷 co najmniej 2 letni praktyk na budowie przy zabytkach nieruchomych, kt鏎a b璠zie spe軟ia wymogi Rozporz康zenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob鏒 budowlanych, bada konserwatorskich, bada architektonicznych i innych dzia豉 przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk闚 oraz bada archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, Poz. 987), -1 osob posiadaj帷 uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, -1 osob posiadaj帷 uprawniania do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych; Zamawiaj帷y dokona oceny spe軟iania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia na podstawie z這穎nych dokument闚 i o鈍iadcze, tj. 1) wykazu os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2) z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia posiadaj wymagane uprawnienia, 3) z這篡 o鈍iadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam闚ie publicznych;.
  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: III.3.5).
  • W og這szeniu jest: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟i warunek dotycz帷y sytuacji ekonomicznej i finansowej, je瞠li wyka瞠: 1) 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej na kwot nie mniejsz ni 2 400 000,00 z (s這wnie: dwa miliony czterysta tysi璚y z這tych); 2) z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 spe軟ia warunki okre郵one w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych..
  • W og這szeniu powinno by: Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟i warunek dotycz帷y sytuacji ekonomicznej i finansowej, je瞠li wyka瞠: 1) 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej na kwot nie mniejsz ni 500 000,00 z (s這wnie: pi耩set tysi璚y z這tych); 2) z這篡 o鈍iadczenie, 瞠 spe軟ia warunki okre郵one w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych..


Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-08-20 09:43:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech