18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.21.2012 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.271.21.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”
 
Ogłoszone na: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.21.2012/RRG.271.21.2012_uniewaznienie.pdf
________________________________________________________________________
sprawa RRG.271.21.2012                                                        Świlcza, dn. 07.09.2012 r.

pismo:  253/R-RRG-ED/2012

                                                                               

  Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 274976 - 2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.08.2012 r. o godz. 10.15.

Działając na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną, nie podlegająca odrzuceniu, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Uzasadnienie

W terminie składania ofert złożono łącznie 10 (słownie: dziesięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

2 330 773,32 zł

2

„EKO – BUD” Sp. z o.o.

adres: 33-100 Tarnów, ul. Torowa 1

2 875 253,68 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” Tadeusz Szczepański

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24

2 642 388,30 zł

4

Skanska S.A.

adres: 01-518 Warszawa. ul. Gen. Józefa Zajączka 9

3 198 000,00 zł

5

Firma Budowlano – Handlowa „RAK” Spółka Jawna

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107

2 885 527,53 zł

6

PBI „BUDOMAX” Biały Kuźniar Sp.j.

35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 9

3 627 172,23 zł

7

Firma Usługowo – Handlowa „AKAR” Grzegorz Piela

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A

2 864 268,03 zł

8

P.P.H.U. „P&M” Marcin Kołodziej

38-114 Niebylec 193

3 063 280,36 zł

9

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o.

38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 2

3 363 324,83 zł

10

„STAND” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

36-004 Łąka 417 A

3 272 770,88 zł

 

Oferta z najniższą ceną, nie podlegającą odrzuceniu i wykluczeniu, tj. oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” Tadeusz Szczepański, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24 z kwotą 2 642 388,30 zł brutto (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza
d
r inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-09-07 14:39:59


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech