18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 1
Zmiany do SIWZ-1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2
Zmiany do SIWZ-2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 3
Zmiany do SIWZ-3
Zmiany do SIWZ-4
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.21.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Zmiany do SIWZ-1RRG.271.21.2012 - Roboty budowlane: Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”
 
Do pobrania:
1. Zmiany SIWZ Nr 1
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.21.2012/RRG.271.21.2012_zm_01.pdf
________________________________________________________________________

sprawa RRG.271.21.2012                                            Świlcza, dn. 14.08.2012 r.

pismo:  202/R-RRG-ED/2012                                                                    

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 274976 - 2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 24, pkt 10 - opis sposobu przygotowywania ofert, ppkt 10.10:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.21.2012

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Nie otwierać przed dniem  21 sierpnia 2012 r. do godz. 10.15

 

Ø  nowe brzmienie:

Oferty muszą być umieszczone przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie. Na (zewnętrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

 

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.271.21.2012

Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Nie otwierać przed dniem  27 sierpnia 2012 r. do godz. 10.15

 

 

2)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 25, pkt 11 - miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt 11.1 i 11.2:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

11.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  21 sierpnia 2012 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 21 sierpnia 2012 r. o godz. 10.15.

Ø  nowe brzmienie:

11.1.    Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy

w pok. nr 22 – sekretariat na II piętrze.

            Oferty należy składać do dnia  27 sierpnia 2012 r. do godz. 10.00.

            Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

11.2.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 - sala posiedzeń na parterze w dniu 27 sierpnia 2012 r. o godz. 10.15.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.swilcza.i-gmina.pl wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-08-14 13:41:25


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech