18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
1. Ogłoszenia o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Zaproszenie do składania ofert
4. Siwz
4a. Modyfikacje i wyjaśnienia siwz
5. Ogłoszenia o wyborze oferty
6. Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
7. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
8. Kopie protestów
9. Rozstrzygnięcia protestów
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2011 i wcześniejsze :: 6. Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania ZP_2010.43.3410_uniew.pdf
ZP 3410/43/10 Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2010/2011 – zadanie II
 ZP_2010.42.3410_uniew.pdf
ZP 3410/42/10 Roboty budowlane - Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym w Świlczy (dz. nr ewid. 4030/2)
 RRG-231-2-10_uniewaz.post.pdf
RRG-231/2/10 Dostawa samochodu dla Straży Gminnej w Świlczy.
 ZP_2010.35.3410_uniew.pdf
ZP-3410/35/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 1 065 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy), 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy). Łączna kwota kredytów: 1 725 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy).
 RRG-231-1-10_uniewaz.post.pdf
RRG-231/1/10 Dostawa samochodu dla Straży Gminnej w Świlczy.
 uniew_zp.3410.01.10.pdf
ZP-3410/01/2010 Usługi: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2010 roku.
 uniew53.doc
ZP 341/53/08 Udzielenie kredytów na zadania pn: 1) budowa kanalizacji w Trzcianie - Dyndy w kwocie: 170000,00 zł, 2) budowa wodociągu Bratkowice - Blich w kwocie: 105000,00 zł, 3) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie: 918000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 1193800,00 zł.
 wyb51.doc
ZP 341/51/08 Roboty budowlane - Budowa odcinka chodnika w miejscowości: cz. nr 1 Świlcza a) w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 strona lewa, b) w pasie drogowym drogi gminnej nr L3636015 - za Urzędem Gminy, cz. nr 2 w Trzcianie w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 strona prawa
 uniewaz43.doc
ZP 341/43/08 Malowanie renowacyjne dachu na budynku Przedszkola w Bratkowicach
 uniew40.doc
ZP 341/40/08 Przebudowa i rozbudowa stadionu w Bratkowicach
 uniew36.doc
ZP 341/36/08 Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 w miejscowości Świlcza km 585+456 - 585+540 strona lewa
 uniew23.doc
ZP 341/23/08 Przebudowa i rozbudowa stadionu w Bratkowicach
 uniew28.doc
ZP 341/28/08 Budowa odcinka chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 4 w miejscowosci Świlcza km 585+456 - 585+540 strona lewa.
 uniewa29.doc
ZP 341/29/08 Remont pomieszczenia przygotowania hebaty w Szkole Podstaowej nr 2 w Bratkowicach w tym: 1. przebudowa instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej, 2. remont instalacji gazu w części dydaktycznej, 3. remont pomieszczenia.
 wyb21.doc
ZP 341/21/08 Wykonywanie usług geodezyjnych i szacowania nieruchomości.
 wyb16-08.doc
ZP 341/16/08 Dostawa koparko - ładowarki
 wyb15.doc
ZP 341/15/08 Przebudowa i rozbudowa stadionu w Bratkowicach
 uniew41.doc
ZP 3410/41/07 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla inwestycji pn:
 wyb38.doc
ZP 3410/38/07 Odśnieżanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Bziance i Przybyszówce
 wyb37.doc
ZP 3410/37/07 Odśnieżanie i posypywanie drog gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2007/2008
 uniew33.doc
ZP 3410/33/07 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla inwestycji pn: Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne w Trzcianie.
 uniew36.doc
ZP 3410/36/07 Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna PCV w Przedszkolu w Świlczy


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 14:31:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech