18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
1. Ogłoszenia o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Zaproszenie do składania ofert
4. Siwz
4a. Modyfikacje i wyjaśnienia siwz
5. Ogłoszenia o wyborze oferty
6. Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
7. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
8. Kopie protestów
9. Rozstrzygnięcia protestów
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2011 i wcześniejsze :: 4a. Modyfikacje i wyjaśnienia siwzzamieszczono 09.11.2011
RRG.271.32.2011 Roboty budowlane: Kanalizacja sanitarna w Świlczy w rejonie drogi powiatowej do Mrowli
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 04.11.2011
RRG.271.31.2011 Dostawa: Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Domu Strażaka w Świlczy
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 06.10.2011
RRG.271.26.2011 Dostawa: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Mocne podstawy – lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 02.09.2011
RRG.271.22.2011 Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie chodnika przy drodze gminnej (Stary Gościniec) w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1152), 2) remoncie obelisku w centrum wsi Rudna Wielka (dz. nr ewid. 1153),realizowanych w ramach operacji „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 26.08.2011
RRG.271.19.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3 905 700,56 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset pięć tysięcy siedemset złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 23.08.2011 r.
RRG.271.22.2011 Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie chodnika przy drodze gminnej (Stary Gościniec) w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1152), 2) remoncie obelisku w centrum wsi Rudna Wielka (dz. nr ewid. 1153),realizowanych w ramach operacji „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.08.2011
RRG.271.19.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3 905 700,56 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset pięć tysięcy siedemset złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 16.08.2011 r.
RRG.271.19.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3 905 700,56 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset pięć tysięcy siedemset złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 05.08.2011 r.
RRG.271.19.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3 905 700,56 PLN
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 11.06.2011 r.
RRG.271.17.2011 Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy szkolnej hali widowisko - sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 24.06.2011 r.
RRG.271.16.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 324 290,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 01.06.2011 r.
RRG>271.14.2011 Roboty budowlane: Przebudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli z płaskiego na spadowy oraz docieplenia budynku (dz. nr ewid. 787/2, 787/3)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.05.2011
RRG.271.14.2011 Roboty budowlane: Przebudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli z płaskiego na spadowy oraz docieplenia budynku (dz. nr ewid. 787/2, 787/3)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 10.03.2011
ZWiK.271.1.2011 Dostawa: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych Zakładu Wodociągow i Kanalizacji w Świlczy
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 10.01.2011
ZP-3410/01/2011 Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...


zamieszczono 04.10.2010
GOPS/261/2/2010 Dostawy: Dostawa sprzętu gastronomicznego do stołówek w placówkach oświatowych w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.11.2010
GOPS/261/2/2010 Dostawy: Dostawa sprzętu gastronomicznego do stołówek w placówkach oświatowych w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 22.10.2010
ZP 3410/38/10 Roboty budowlane - Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice – Piaski i Nr 108757R Trzciana – Cegielnia
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.10.2010
ZP 3410/38/10 Roboty budowlane - Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice – Piaski i Nr 108757R Trzciana – Cegielnia
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 06.10.2010
ZP 3410/36/10 Usługi - Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 1 065 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy II etap – roboty w 2010 roku w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy), 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy). Łączna kwota kredytów: 1 725 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 05.10.2010
ZP-3410/36/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 1 065 000,00 zł, 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 300 000,00 zł, 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 360 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 1 725 000,00 zł
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.07.2010 r.
ZP-3410/28/10 Dostawa: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliczce.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 01.06.2010
ZP 3410/19/10 Dostawa 2 (słownie: dwóch) sztuk fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla: 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy, 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach, wraz z wyposażeniem – zestaw ratowniczego sprzętu hydraulicznego, zestaw ratownictwa medycznego, drabina pożarnicza, aparaty nadciśnieniowe, motopompa pożarnicza, motopompa pływająca, wentylator oddymiający, ubranie strażackie specjalne, sygnalizator bezruchu, latarki, prądownice wodne, prądownice pianowe, wytwornica pianowa, rozdzielacz kulowy, smoki ssawne, pływak do smoka, wąż tłoczony do pomp pożarniczych, wąż ssawny, kurtyna wodna, wysysacz i inny drobny sprzęt.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 31.05.2010 r.
ZP-3410/20/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej, w tym: 1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2. wykonanie niezbędnych robót murowych, 3. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 26.05.2010
RGM-7321/3/2009 - Usługi: Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana na podstawie Uchwały Nr XXXII/313/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2009 roku (art. 4 pkt 8 Pzp)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.05.2010
ZP-3410/16/10 Roboty budowlane: Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap II: 1. rozbudowa budynku - stan wykończeniowy, 2. przebudowa budynku istniejącego, 3. instalacje wod-kan, c.o., gaz, 4. instalacje elektryczne, wentylacji i odgromówka, 5. przebudowa placu.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.05.2010
ZP-3410/16/10 Roboty budowlane: Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap II: 1. rozbudowa budynku - stan wykończeniowy, 2. przebudowa budynku istniejącego, 3. instalacje wod-kan, c.o., gaz, 4. instalacje elektryczne, wentylacji i odgromówka, 5. przebudowa placu.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 18.05.2010
ZP-3410/16/10 Roboty budowlane: Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap II: 1. rozbudowa budynku - stan wykończeniowy, 2. przebudowa budynku istniejącego, 3. instalacje wod-kan, c.o., gaz, 4. instalacje elektryczne, wentylacji i odgromówka, 5. przebudowa placu.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 09.04.2010
ZP-3410/12/10 Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Bratkowicach, w tym: 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 2. instalacja odgromowa, 3. wymiana stolarki.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 23.03.2010
ZP-3410/09/10 Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2010 - 2012
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.03.2010
ZP-3410/09/10 Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2010 - 2012
UWAGA !!! - zmiana terminu składania i otwarcia ofert. kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.03.2010
ZP-3410/09/10 Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2010 - 2012
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 10.03.2010 r.
ZP-3410/05/10 Roboty budowlane: Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
ZP-3410/07/10 Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej: 1) budowy Pawilonu Sportowego w Woliczce, 2) adaptacji zabytkowego budynku dydaktyczno - szkolnego na potrzeby Przedszkola w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem działki, 3) przebudowy dachu budynku Domu Strażaka w Mrowli z płaskiego na spadowy.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 02.03.2010
ZP-3410/07/10 Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej: 1) budowy Pawilonu Sportowego w Woliczce, 2) adaptacji zabytkowego budynku dydaktyczno - szkolnego na potrzeby Przedszkola w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem działki, 3) przebudowy dachu budynku Domu Strażaka w Mrowli z płaskiego na spadowy.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 06.01.2010 r.
ZP-3410/43/09: Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich: I etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 500 i fi 315, sieć kanalizacyjna w Bratkowicach - Skworca i Blich (całość); II etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 200 i fi 160, przykanaliki fi 200 i fi 160
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 05.01.2010 r.
ZP-3410/43/09: Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich: I etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 500 i fi 315, sieć kanalizacyjna w Bratkowicach - Skworca i Blich (całość); II etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 200 i fi 160, przykanaliki fi 200 i fi 160
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.12.2009
ZP-3410/43/09: Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich: I etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 500 i fi 315, sieć kanalizacyjna w Bratkowicach - Skworca i Blich (całość); II etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 200 i fi 160, przykanaliki fi 200 i fi 160
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.12.2009
ZP-3410/43/09: Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich: I etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 500 i fi 315, sieć kanalizacyjna w Bratkowicach - Skworca i Blich (całość); II etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 200 i fi 116, przykanaliki fi 200 i fi 116
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 29.09.2009
ZP 3410/29/09 Kształtowanie centrum wsi Mrowla
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 23.09.2009
ZP-3410/29/09 Kształtowanie centrum wsi Mrowla
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.08.2009
GOPS/ZP/4410/06 /2009/POKL - Usługi szkoleniowe stanowiące wydatek w ramach zadania 1 Aktywna integracja projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przetarg nieograniczony w częściach: Część I: Doradztwo zawodowe, Część II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Część III: Kurs pomoc kuchenna, Część IV: Systemowa terapia rodzin.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 04.08.2009 r.
ZP 3410/20/09 - Remont Domu Ludowego w Dąbrowie - I piętro
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.08.2009 r.
ZP-3410/20/09 - Remont Domu Ludowego w Dąbrowie - I piętro
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 3.06.2009
ZP 3410/16/09 - Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap I.
kliknij słowo 'więcej"

więcej...
zamieszczono 1.06.2009
ZP 3410/16/09 - Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap I.
kliknij słowo 'więcej"

więcej...
zamieszczono 28.05.2009
ZP 3410/16/09 - Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap I.
kliknij słowo 'więcej"

więcej...


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 14:30:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech