18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
1. Ogłoszenia o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Zaproszenie do składania ofert
4. Siwz
4a. Modyfikacje i wyjaśnienia siwz
5. Ogłoszenia o wyborze oferty
6. Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
7. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
8. Kopie protestów
9. Rozstrzygnięcia protestów
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2011 i wcześniejsze :: 4. Siwz 
Uwaga !!!
 
Pliki spakowane są w postaci samorozpakowującego się archiwum w formacie RAR lub w formacie ZIP.
Jeśli plików jest więcej niż 1 należy ściągnąć wszystkie pliki na lokalny dysk i uruchomić plik z rozszerzeniem '.exe', który rozpakuje wszystkie części automatycznie. Otwieranie pojedynczo plików zarchiwizowanych pakerem RAR powoduje błędne odczyty w strukturze wewnętrznej i nasuwa mylną ocenę co do uszkodzenia plików specyfikacji.
 
Przykład 1:
     ilość plików – 1; Wielkość pliku 3,69 MB – format RAR
        http://www.swilcza.com.pl/ug/chodnik/Specyfikacje.exe
 
Plik pojedynczy, po ściągnięciu go uruchamiamy plik ‘Specyfikacje.exe’.
 

Przykład 2:
     ilość plików - 5; Wielkość plików 39,5 MB - format RAR
        http://www.swilcza.com.pl/ug/drogi/Specyfikacje.part1.exe
        http://www.swilcza.com.pl/ug/drogi/Specyfikacje.part2.rar
        http://www.swilcza.com.pl/ug/drogi/Specyfikacje.part3.rar
        http://www.swilcza.com.pl/ug/drogi/Specyfikacje.part4.rar
        http://www.swilcza.com.pl/ug/drogi/Specyfikacje.part5.rar
 
Archiwum zawierające 5 plików, które należy ściągnąć na dysk lokalny i uruchomić plik ‘Specyfikacje.part1.exe’, który rozpakuje wszystkie pliki specyfikacji.
 
 


zamieszczono 23.12.2011
GOPS.271.2.2011 Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2012.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.12.2011
RRG.271.37.2011 Roboty budowlane: Przebudowa odcinka linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z planowanym boiskiem sportowym Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 13.12.2011
RRG.271.35.2011 Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2012 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.11.2011
GOPS.271.1.2011 Usługi: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Szkoły Podstawowej w Bziance, 7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2012.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 22.11.2011
ŚDS.271.1.2011 Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2012 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.11.2011
RRG.271.32.2011 Roboty budowlane: Kanalizacja sanitarna w Świlczy w rejonie drogi powiatowej do Mrowli
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.10.2011
RRG.271.31.2011 Dostawa: Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Domu Strażaka w Świlczy
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.09.2011
RRG.271.27.2011 Dostawa: Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.09.2011
RRG.271.26.2011 Dostawa: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu „Mocne podstawy – lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych 0w Gminie Świlcza”
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 23.09.2011
RRG.271.25.2011 Usługi - Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu „Mocne podstawy – lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Świlcza”
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 16.09.2011
Roboty budowlane: Roboty budowlane polegające na: I) remoncie chodnika przy drodze gminnej od Domu Strażaka do szkoły w Bziance oraz remont placu przed Domem Strażaka w Bziance (dz. nr ewid. 647/1, 828), II) remoncie chodnika przy drodze od szkoły do Przedszkola w Trzcianie (dz. nr ewid. 1246), III) remoncie parkingu przy drodze od Kościoła do Cmentarza w Woliczce (dz. nr ewid. 562/2, 562/3), IV) nadbudowie budynku użyteczności publicznej – zmiana dachu z płaskiego na dwuspadowy budynku Domu Strażaka w Trzcianie (dz. nr ewid. 1233/1), realizowanych w ramach operacji „Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 18.08.2011
PrzBr 271.02.2011 Dostawa: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 17.08.2011
RRG.271.22.2011 Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie chodnika przy drodze gminnej (Stary Gościniec) w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1152), 2) remoncie obelisku w centrum wsi Rudna Wielka (dz. nr ewid. 1153)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 10.08.2011
RRG.271.21.2011 Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2011/2012.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.08.2011
RRG.271.19.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3 905 700,56 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset pięć tysięcy siedemset złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 05.07.2011
RRG.271.17.2011 Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy szkolnej hali widowisko - sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.06.2011
RRG.271.16.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 324 290,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.05.2011
RRG.271.15.2011 Roboty budowlane: Remont drogi gminnej nr 108760R w Mrowli (Mrowla – Otoka)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.05.2011
RRG.271.14.2011 Roboty budowlane: Przebudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli z płaskiego na spadowy oraz docieplenia budynku (dz. nr ewid. 787/2, 787/3)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 10.03.2011
RRG.271.8.2011 Dostawa: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 04.03.2011
ZWiK.271.1.2011 Dostawa: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych Zakładu Wodociągow i Kanalizacji w Świlczy
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 24.02.2011
RRG.271.7.2011 Dostawa - Dostawa bonów towarowych dla pracowników: 1) Urzędu Gminy w Świlczy, w tym pracowników interwencyjnych, 2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 3) Gminnego Centrum Kultury, 4) Gminnej Biblioteki Publicznej, 5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łącznej wartości 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w nominałach po 50 zł lub mniejszych nominałach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.01.2011
RRG.271.3.2011 Usługi: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 17.01.2011
PrzBr 3410/01/11 Usługi: Przygotowanie i dostawa gotowych dań obiadowych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...


zamieszczono 05.01.2011
ZP-3410/01/2011 Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.11.2010
ZP-3410/47/10 Roboty budowlane: Adaptacja, przebudowa - zmiana sposobu użytkowania byłej sali lekcyjnej w budynku byłej szkoły na salę dziennego pobytu (świetlicę) dla uzupełnienia programu użytkowego ŚDS w Woliczce
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 26.11.2010
GOPS/261/4/2010 Uslugi: Świadczenie usługi polegającej na dowożeniu termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Szkoły Podstawowej w Bziance, 7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2011.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.11.2010
ZP-3410/45/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 826 500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Droga gminna Bratkowice - Piaski i Trzciana - Cegielnia w kwocie 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy). Łączna kwota kredytów: 2 156 500,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 05.11.2010 r.
GOPS/261/3/2010 Usługi: Dowożenie i odwożenie około 34 niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 29.10.2010
GOPS/261/2/2010 Dostawy: Dostawa sprzętu gastronomicznego do stołówek w placówkach oświatowych w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.10.2010
ZP-3410/44/10 Roboty budowlane: Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym w Świlczy (dz. nr ewid. 4030/2)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 22.10.2010 r.
GOPS/261/1/2010 Roboty budowlane: Remont kuchni w Zespole Szkół w Trzcianie - etap II (dz. nr ewid. 1226)
ilość plików - 1; Wielkość pliku 8,88 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 15.10.2010
ZP 3410/43/10 Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2010/2011 – zadanie II
ilość plików - 1; Wielkość pliku 476 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 13.10.2010
ZP 3410/42/10 Roboty budowlane - Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym w Świlczy (dz. nr ewid. 4030/2)
ilość plików - 1; Wielkość pliku 1,69 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 08.10.2010
ZP 3410/38/10 Roboty budowlane - Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice – Piaski i Nr 108757R Trzciana – Cegielnia
ilość plików - 1; Wielkość pliku 42,1 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 06.10.2010
ZP-3410/37/10 Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2010/2011.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 494 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 01.10.2010
ZP 3410/36/10 Usługi - Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 1 065 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy II etap – roboty w 2010 roku w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy), 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy). Łączna kwota kredytów: 1 725 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy).
ilość plików - 1; Wielkość pliku 560 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 15.09.2010
ZP-3410/35/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 1 065 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy), 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy). Łączna kwota kredytów: 1 725 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy).
ilość plików - 1; Wielkość pliku 716 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 27.08.2010
ZP 3410/43/10 Roboty budowlane - Budowa sceny zadaszonej w Świlczy – I etap Fundamenty (dz. nr ewid. 4030/2).
ilość plików - 1; Wielkość pliku 6,71 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 23.08.2010
ZP-3410/33/2010 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w zakresie wydatków bieżących placówek oświatowych w kwocie 820 000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 395 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), 3) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego w kwocie 215 000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy). Łączna kwota kredytów: 1 430 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy).
ilość plików - 1; Wielkość pliku 775 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 20.08.2010
ZP-3410/32/10 Roboty budowlane: Modernizacja - remont (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Świlcza: 1) droga nr ewid. 3444/1 w Świlczy, 2) droga nr ewid. 1196 w Błędowej Zgłobieńskiej.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 6,08 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 20.08.2010
ZP-3410/31/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzcianie c.d.: budynek łączników, segment dydaktyczny i sala gimnastyczna, remont drogi dojazdowej z trylinki.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 8,74 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 28.07.2010
PrzBr 3410/01/10 Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 599 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 13.07.2010
ZP-3410/28/10 Dostawy: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Woliczce
ilość plików - 1; Wielkość pliku 514 KB - spakowane RAR Uwaga !!! Modyfikacja SIWZ: http://www.swilcza.i-gmina.pl/bip/index.xml?menuId=31142&recId=1888&moduleId=1941

więcej...
zamieszczono 17.06.2010
ZP-3410/25/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza - roboty w 2010 roku w kwocie 129 700,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2 260 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Łączna kwota kredytów: 2 554 700,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych).
ilość plików - 1; Wielkość pliku 831 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 16.06.2010
ZP-3410/24/2010 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Bziance
ilość plików - 1; Wielkość pliku 2,62 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 20.05.2010
ZP-3410/22/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) sfinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego do zbiórki i transportu odpadów komunalnych w kwocie 237 980,00 zł, 2) sfinansowanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Trzcianie w kwocie 262 010,00 zł, 3) sfinansowanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Świlczy w kwocie 262 010,00 zł, 4) sfinansowanie remontu Domu Ludowego w Dąbrowie w kwocie 120 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 882 000,00 zł.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 11,6 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 19.05.2010
ZP 3410/21/2010 Roboty budowlane: Remont dróg gminnych w 2010 roku w Gminie Świlcza
ilość plików - 1; Wielkość pliku 11,6 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 19.05.2010
RGM-7321/3/2009 - Usługi: Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana na podstawie Uchwały Nr XXXII/313/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2009 roku (art. 4 pkt 8 Pzp)
ilość plików - 1; Wielkość pliku 1,41 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 14.05.2010
ZP-3410/20/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej, w tym: 1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2. wykonanie niezbędnych robót murowych, 3. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 1,82 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 11.05.2010
ZP 3410/19/10 Dostawa 2 (słownie: dwóch) sztuk fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla: 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy, 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach, wraz z wyposażeniem – zestaw ratowniczego sprzętu hydraulicznego, zestaw ratownictwa medycznego, drabina pożarnicza, aparaty nadciśnieniowe, motopompa pożarnicza, motopompa pływająca, wentylator oddymiający, ubranie strażackie specjalne, sygnalizator bezruchu, latarki, prądownice wodne, prądownice pianowe, wytwornica pianowa, rozdzielacz kulowy, smoki ssawne, pływak do smoka, wąż tłoczony do pomp pożarniczych, wąż ssawny, kurtyna wodna, wysysacz i inny drobny sprzęt.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 751 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 30.04.2010
ZP-3410/18/10 Roboty budowlane: Wykonanie sceny zadaszonej w Mrowli (dz. nr ewid. 1616).
ilość plików - 1; Wielkość pliku 5,22 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 28.04.2010
ZP-3410/16/10 Roboty budowlane: Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap II: 1. rozbudowa budynku - stan wykończeniowy, 2. przebudowa budynku istniejącego, 3. instalacje wod-kan, c.o., gaz, 4. instalacje elektryczne, wentylacji i odgromówka, 5. przebudowa placu.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 49,3 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 20.04.2009
ZP-3410/14/10 Usługi: Usługi transportowe
ilość plików - 1; Wielkość pliku 514 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 19.04.2010
ZP-3410/15/10 Roboty budowlane: Zmiana pokrycia dachu oraz wydłużenie okapu, przebudowa istniejących zadaszeń nad wejściami, wymiana instalacji odgromowej nad częścią budynku Zespołu Szkół w Świlczy.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 4,96 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 01.04.2010
ZP-3410/13/10 Dostawy: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2010 roku.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 453 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 31.03.2010
ZP-3410/12/10 Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Bratkowicach, w tym: 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 2. instalacja odgromowa, 3. wymiana stolarki.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 2,75 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 29.03.2010
ZP-3410/11/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku starej szkoły Zespołu Szkół w Trzcianie, w tym: 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku starej szkoły, 2. docieplenie ścian zewnętrznych budynku łącznika - strona południowa, 3. instalacja odgromowa, 4. izolacja pozioma ścian fundamentowych, 5. izolacja pionowa ścian zewnętrznych, 6. drenaż opaskowy, 7. płyta odbojowa, 8. remont drogi dojazdowej (asfaltowej) i placu przed szkołą, 9. oświetlenie, 10. posadzka w szatni i w piwnicach.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 10,6 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 15.03.2010
ZP-3410/10/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Dąbrowie, w tym: 1. docieplenie elewacji, 2. wymiana okien, 3. remont daszku wiatrołapu zejścia do kotłowni, 4. remont schodów zewnętrznych do świetlicy strażackiej, 5. remont schodów wejścia do Domu Ludowego - elewacja południowa, 6. drenaż opaskowy, 7. izolacja przeciwwilgociowa, 8. obróbki blacharskie.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 4,17 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 12.03.2010
ZP-3410/09/10 Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2010 - 2012
ilość plików - 1; Wielkość pliku 497 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 02.03.2010
ZP-3410/08/10 Dostawa: Dostawa bonów towarowych dla pracowników: 1) Urzędu Gminy w Świlczy, w tym pracowników interwencyjnych, 2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 3) Gminnego Centrum Kultury, 4) Gminnej Biblioteki Publicznej, 5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łącznej wartości 84 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) w nominałach po 50 zł lub mniejszych nominałach.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 451 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 26.02.2010
ZP-3410/07/10 Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej: 1) budowy Pawilonu Sportowego w Woliczce, 2) adaptacji zabytkowego budynku dydaktyczno - szkolnego na potrzeby Przedszkola w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem działki, 3) przebudowy dachu budynku Domu Strażaka w Mrowli z płaskiego na spadowy.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 1,84 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 15.02.2010
ZP 3410/05/10 Roboty budowlane - Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji .
ilość plików - 1; Wielkość pliku 54,9 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 08.02.2010
RRG-2222-02.03/1/2010 Roboty budowlane: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Domu Strażaka w Bratkowicach.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 11,5 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 08.02.2010
ZP 3410/04/10 Dostawy: Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 489 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 22.01.2010
ZP-3410/03/2010 Usługi: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2010 roku.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 645 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 15.01.2010
ZP-3410/02/2010 Usługi: Świadczenie usług geodezyjnych i szacowania nieruchomości w 2010 roku, w tym: 1. Wykonanie podziału nieruchomości 2. Rozgraniczenia nieruchomości 3. Ustalenie przebiegu granic nieruchomości 4. Szacowanie nieruchomości.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 703 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 12.01.2010
ZP-3410/01/2010 Usługi: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2010 roku.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 443 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 08.12.2009
ZP-3410/43/09: Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich: I etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 500 i fi 315, sieć kanalizacyjna w Bratkowicach - Skworca i Blich (całość); II etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 200 i fi 116, przykanaliki fi 200 i fi 116
ilość plików - 1; Wielkość pliku 70,5 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 04.12.2009
ZP 3410/41/09 Dostawa materiałów biurowych i sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2010 roku.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 630 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 25.11.2009
ZP 3410/40/09 Usługi - Udzielenie kredytów na zadania pn: 1) „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), 2) wydatki bieżące placówek oświatowych Gminy Świlcza w kwocie 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych). Łączna kwota kredytów: 1100000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
ilość plików - 1; Wielkość pliku 697 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 13.11.2009
ZP 3410/37/09 Usługi - Świadczenie usługi polegającej na dowożeniu termosów z żywnością do: 1. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach; 2. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach; 3. Szkoły Podstawowej w Mrowli; 4. Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej; 5. Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej; 6. Szkoły Podstawowej w Bziance; 7. Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2010.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 512 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 05.11.2009
ZP-3410/36/09 Usługi: Dowożenie i odwożenie około 30 niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2010 roku.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 512 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 05.11.2009
ZP-3410/35/09 Usługi: Udzielenie kredytów na zadania pn.: 1) Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - roboty w 2009 roku, kwota 709 300,77 zł, 2) Kształtowanie centrum wsi Mrowla - roboty w 2009 roku, kwota 300 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 1 009 300,77 zł.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 714 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 08.10.2009
ZP 3410/31/09 Usługi: Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadań inwestycyjnych pn: 1) Oświetlenie uliczne drogi Dąbrowa - Kolonia Wschodnia 350 mb, 2) Oświetlenie uliczne drogi Dąbrowa - Stawy 400 mb, 3) Oświetlenie uliczne drogi Świlcza - za Ośrodkiem Zdrowia 350 mb, 4) Oświetlenie uliczne drogi Błędowa Zgłobieńska - Zapłocie 1300 mb.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 4,27 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 28.09.2009
ZP 3410/30/09 Oświetlenie drogi gminnej w Bziance - etap III: 1) st. trafo Przybyszówka 05 - o łącznej długości 305 m: słupy 5/5 – 3/WO/5 (włącznie) – 3 lampy, 2) st. trafo Przybyszówka 06 - o łącznej długości 1 078 m: słupy 19/6-2/WO/6 – 5 lamp,słupy 9/WO/6 -13/WO/6 (włącznie) – 3 lampy.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 5,70 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 11.09.2009
ZP 3410/29/09 Roboty budowlane - „Kształtowanie centrum wsi Mrowla”; I etap - remont placu przed OSP o powierzchni 848 m2; II etap - remont parkingów o powierzchni 2034 m2 i remont chodników o powierzchni 1192 m2.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 10,6 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 9.09.2009
ZP 3410/28/09 Usługi - Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
ilość plików - 1; Wielkość pliku 376 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 03.09.2009
ZP 3410/2/09 Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 672 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 03.09.2009
ZP 3410/26/09 Modernizacja- remont (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Świlcza: droga nr ewidencyjny 882 w Świlczy, droga nr ewidencyjny 2583 w Trzcianie.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 2,79 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 27.08.2009
ZP-3410/25/09 - Udzielenie kredytu na zadanie pn. Remont dróg gminnych w 2009 roku w Gminie Świlcza w kwocie 582 000,00 zł
ilość plików - 1; Wielkość pliku 436 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 24.08.2009
GOPS/ZP/4410/06 /2009/POKL - Usługi szkoleniowe stanowiące wydatek w ramach zadania 1 Aktywna integracja projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przetarg nieograniczony w częściach: Część I: Doradztwo zawodowe, Część II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Część III: Kurs pomoc kuchenna, Część IV: Systemowa terapia rodzin.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 3,09 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 21.08.2009
ZP-3410/24/09 Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2009/2010
ilość plików - 1; Wielkość pliku 264 KB - spakowane ZIP

więcej...
zamieszczono 31.07.2009
ZP - 3410/23/09 Wykonywanie usług geodezyjnych i szacowania nieruchomości w 2009 roku
ilość plików - 1; Wielkość pliku 1,62 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 20.07.2009
ZP-3410/20/09 Remont Domu Ludowego w Dąbrowie - I piętro w tym: 1)przebudowa istniejących instalacji elektrycznych, 2) modernizacja sali widowiskowej, 3)przebudowa sanitariatów w zakresie ścianek działowych, wykończenia, instalacji wody zimnej, ciepłej z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, 4)remont kuchni I piętro
ilość plików - 5; Wielkość pliku 45,8 MB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 14.07.2009 r.
PrzBr 3410/1/09 Dostawa artykułów do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
ilość plików - 1; Wielkość pliku 872 KB - spakowane RAR

więcej...
zamieszczono 19.06.2009
ZP 3410/17/09 Roboty budowlane - Wykonanie boiska sportowego w Woliczce.
ilość plików - 1; Wielkość pliku 1,95 MB - spakowane RAR

więcej...


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 14:30:54


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech