18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
1. Ogłoszenia o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Zaproszenie do składania ofert
4. Siwz
4a. Modyfikacje i wyjaśnienia siwz
5. Ogłoszenia o wyborze oferty
6. Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
7. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
8. Kopie protestów
9. Rozstrzygnięcia protestów
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2011 i wcześniejsze :: 1. Ogłoszenia o zamówieniuzamieszczono 23.12.2011 r.
GOPS.271.2.2011 Usługi: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2012.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.12.2011 r.
RRG.271.37.2011 Roboty budowlane: Przebudowa odcinka linii telekomunikacyjnej napowietrznej kolidującej z planowanym boiskiem sportowym Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 13.12.2011 r.
RRG.271.35.2011 Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2012 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.11.2011 r.
GOPS.271.1.2011 Usługi: Dowożenie termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Szkoły Podstawowej w Bziance, 7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2012.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 22.11.2011 r.
ŚDS.271.1.2011 Usługi: Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2012 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.11.2011 r.
RRG.271.32.2011 Roboty budowlane: Kanalizacja sanitarna w Świlczy w rejonie drogi powiatowej do Mrowli
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.10.201 r.
RRG.271.31.2011 Dostawa: Dostawa wyposażenia wraz z montażem do Domu Strażaka w Świlczy
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.09.2011 r.
RRG.271.27.2011 Dostawa: Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.09.2011 r.
RRG.271.26.2011 Dostawa: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu Mocne podstawy - lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 23.09.2011 r.
RRG.271.25.2011 Usługi: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Mocne podstawy - lepszy start. Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 16.09.2011 r.
RRG.271.24.2011 Roboty budowlane: Roboty budowlane polegające na: I) remoncie chodnika przy drodze gminnej od Domu Strażaka do szkoły w Bziance oraz remont placu przed Domem Strażaka w Bziance (dz. nr ewid. 647/1, 828), II) remoncie chodnika przy drodze od szkoły do Przedszkola w Trzcianie (dz. nr ewid. 1246), III) remoncie parkingu przy drodze od Kościoła do Cmentarza w Woliczce (dz. nr ewid. 562/2, 562/3), IV) nadbudowie budynku użyteczności publicznej - zmiana dachu z płaskiego na dwuspadowy budynku Domu Strażaka w Trzcianie (dz. nr ewid. 1233/1), realizowanych w ramach operacji Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka w Bziance i Trzcianie, remont chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz remont parkingów w Bziance i Woliczce współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.08.2011 r.
PrzBr 271.02.2011 Dostawa: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 17.08.201 r.
RRG.271.22.2011 Roboty budowlane polegające na: 1) remoncie chodnika przy drodze gminnej (Stary Gościniec) w Rudnej Wielkiej (dz. nr ewid. 1152), 2) remoncie obelisku w centrum wsi Rudna Wielka (dz. nr ewid. 1153)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 10.08.2011 r.
RRG.271.21.2011 Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2011/2012.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.08.2011 r.
RRG.271.19.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3 905 700,56 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset pięć tysięcy siedemset złotych i pięćdziesiąt sześć groszy)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 5.07.2011 r.
RRG.271.17.2011 Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy szkolnej hali widowisko - sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.06.2011 r.
RRG.271.16.2011 Usługi: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 324 290,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.05.2011 r.
RRG.271.15.2011 Roboty budowlane: Remont drogi gminnej nr 108760R w Mrowli (Mrowla - Otoka).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.05.2011 r.
RRG.271.14.2011 Roboty budowlane: Przebudowa dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli z płaskiego na spadowy oraz docieplenia budynku (dz. nr ewid. 787/2, 787/3).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 10.03.2011 r.
RRG.271.8.2011 Dostawa: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 04.03.2011 r.
ZWiK.271.1.2011 Dostawa: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych oraz innych jednostek sprzętowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 24.02.2011 r.
RRG.271.7.2011 Dostawa: Dostawa bonów towarowych dla pracowników: 1) Urzędu Gminy w Świlczy, w tym pracowników interwencyjnych, 2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 3) Gminnego Centrum Kultury, 4) Gminnej Biblioteki Publicznej, 5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łącznej wartości 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w nominałach po 50 zł lub mniejszych nominałach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.01.2011 r.
RRG.271.3.2011 Usługi: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 17.01.2011 r.
PrzBr 3410/01/11 Usługi: Przygotowanie i dostawa gotowych dań obiadowych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 05.01.2010 r.
ZP-3410/01/2011 Dostawa: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.11.2010 r.
ZP-3410/47/10 Roboty budowlane: Adaptacja, przebudowa - zmiana sposobu użytkowania byłej sali lekcyjnej w budynku byłej szkoły na salę dziennego pobytu (świetlicę) dla uzupełnienia programu użytkowego ŚDS w Woliczce
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 26.11.2010 r.
GOPS/261/4/2010 Uslugi: Świadczenie usługi polegającej na dowożeniu termosów z żywnością do: 1) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, 2) Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, 3) Szkoły Podstawowej w Mrowli, 4) Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, 5) Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej, 6) Szkoły Podstawowej w Bziance, 7) Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2011.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.11.2010 r.
ZP-3410/45/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 826 500,00 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Droga gminna Bratkowice - Piaski i Trzciana - Cegielnia w kwocie 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy). Łączna kwota kredytów: 2 156 500,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 05.11.2010 r.
GOPS/261/3/2010 Usługi: Dowożenie i odwożenie około 34 niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2011 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 29.10.2010 r.
GOPS/261/2/2010 Dostawy: Dostawa sprzętu gastronomicznego do stołówek w placówkach oświatowych w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.10.2010 r.
ZP-3410/44/10 Roboty budowlane: Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym w Świlczy (dz. nr ewid. 4030/2)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 22.10.2010 r.
GOPS/261/1/2010 Roboty budowlane: Remont kuchni w Zespole Szkół w Trzcianie - etap II (dz. nr ewid. 1226)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.10.2010
ZP 3410/43/10 Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2010/2011 – zadanie II
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 13.10.2010
ZP 3410/42/10 Roboty budowlane - Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym w Świlczy (dz. nr ewid. 4030/2)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 08.10.2010
ZP 3410/38/10 Roboty budowlane - Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice – Piaski i Nr 108757R Trzciana – Cegielnia
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 06.10.2010 r.
ZP-3410/37/10 Usługi: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2010/2011.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 01.10.2010 r.
ZP-3410/36/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 1 065 000,00 zł, 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 300 000,00 zł, 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 360 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 1 725 000,00 zł
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.09.2010 r.
ZP-3410/35/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 1 065 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy), 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy). Łączna kwota kredytów: 1 725 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 27.08.2010 r.
ZP-3410/34/10 Roboty budowlane: Budowa sceny zadaszonej w Świlczy - I etap Fundamenty (dz. nr ewid. 4030/2).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 23.08.2010 r.
ZP-3410/33/2010 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w zakresie wydatków bieżących placówek oświatowych w kwocie 820 000,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont dróg gminnych w 2010 roku na terenie Gminy Świlcza w kwocie 395 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy), 3) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Świlcza poprzez zakup sprzętu ratowniczego w kwocie 215 000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy). Łączna kwota kredytów: 1 430 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.08.2010 r.
ZP-3410/32/10 Roboty budowlane: Modernizacja - remont (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Świlcza: 1) droga nr ewid. 3444/1 w Świlczy, 2) droga nr ewid. 1196 w Błędowej Zgłobieńskiej.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.08.2010 r.
ZP-3410/31/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzcianie c.d.: budynek łączników, segment dydaktyczny i sala gimnastyczna, remont drogi dojazdowej z trylinki.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.07.2010 r.
PrzBr 3410/01/10 Dostawy: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 13.07.2010 r.
ZP-3410/28/10 Dostawy: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woliczce.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 17.06.2010 r.
ZP-3410/25/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza - roboty w 2010 roku w kwocie 129 700,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych), 2) finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach II etap - roboty w 2010 roku w kwocie 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2 260 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Łączna kwota kredytów: 2 554 700,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 16.06.2010 r.
ZP-3410/24/2010 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Bziance
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.05.2010 r.
ZP-3410/22/10 Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) sfinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego do zbiórki i transportu odpadów komunalnych w kwocie 237 980,00 zł, 2) sfinansowanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Trzcianie w kwocie 262 010,00 zł, 3) sfinansowanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Świlczy w kwocie 262 010,00 zł, 4) sfinansowanie remontu Domu Ludowego w Dąbrowie w kwocie 120 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 882 000,00 zł.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.05.2010 r.
ZP-3410/21/10 Roboty budowlane: Remont dróg gminnych w 2010 roku w Gminie Świlcza.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.05.2010
RGM-7321/3/2009 - Usługi: Sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana na podstawie Uchwały Nr XXXII/313/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2009 roku (art. 4 pkt 8 Pzp)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 14.05.2010 r.
ZP-3410/20/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej, w tym: 1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 2. wykonanie niezbędnych robót murowych, 3. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 06.05.2010
ZP 3410/19/10 Dostawa 2 (słownie: dwóch) sztuk fabrycznie nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla: 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy, 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach, wraz z wyposażeniem – zestaw ratowniczego sprzętu hydraulicznego, zestaw ratownictwa medycznego, drabina pożarnicza, aparaty nadciśnieniowe, motopompa pożarnicza, motopompa pływająca, wentylator oddymiający, ubranie strażackie specjalne, sygnalizator bezruchu, latarki, prądownice wodne, prądownice pianowe, wytwornica pianowa, rozdzielacz kulowy, smoki ssawne, pływak do smoka, wąż tłoczony do pomp pożarniczych, wąż ssawny, kurtyna wodna, wysysacz i inny drobny sprzęt.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 30.04.2010 r.
ZP-3410/18/10 Roboty budowlane: Wykonanie sceny zadaszonej w Mrowli (dz. nr ewid. 1616).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.04.2010 r.
ZP-3410/16/10 Roboty budowlane: Rozbudowa, przebudowa budynku Domu Strażaka w Świlczy - etap II: 1. rozbudowa budynku - stan wykończeniowy, 2. przebudowa budynku istniejącego, 3. instalacje wod-kan, c.o., gaz, 4. instalacje elektryczne, wentylacji i odgromówka, 5. przebudowa placu.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.04.2010 r.
ZP-3410/14/10 Usługi: Usługi transportowe
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.04.2010 r.
ZP-3410/15/10 Roboty budowlane: Zmiana pokrycia dachu oraz wydłużenie okapu, przebudowa istniejących zadaszeń nad wejściami, wymiana instalacji odgromowej nad częścią budynku Zespołu Szkół w Świlczy.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 01.04.2010 r.
ZP-3410/13/10 Dostawy: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 31.03.2010 r.
ZP-3410/12/10 Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Bratkowicach, w tym: 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 2. instalacja odgromowa, 3. wymiana stolarki.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 29.03.2010 r.
ZP-3410/11/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku starej szkoły Zespołu Szkół w Trzcianie, w tym: 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku starej szkoły, 2. docieplenie ścian zewnętrznych budynku łącznika - strona południowa, 3. instalacja odgromowa, 4. izolacja pozioma ścian fundamentowych, 5. izolacja pionowa ścian zewnętrznych, 6. drenaż opaskowy, 7. płyta odbojowa, 8. remont drogi dojazdowej (asfaltowej) i placu przed szkołą, 9. oświetlenie, 10. posadzka w szatni i w piwnicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.03.2010 r.
ZP-3410/10/10 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Dąbrowie, w tym: 1. docieplenie elewacji, 2. wymiana okien, 3. remont daszku wiatrołapu zejścia do kotłowni, 4. remont schodów zewnętrznych do świetlicy strażackiej, 5. remont schodów wejścia do Domu Ludowego - elewacja południowa, 6. drenaż opaskowy, 7. izolacja przeciwwilgociowa, 8. obróbki blacharskie.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 12.03.2010 r.
ZP-3410/09/10 Usługi: Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2010 - 2012
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 02.03.2010 r.
ZP-3410/08/10 Dostawa: Dostawa bonów towarowych dla pracowników: 1) Urzędu Gminy w Świlczy, w tym pracowników interwencyjnych, 2) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, 3) Gminnego Centrum Kultury, 4) Gminnej Biblioteki Publicznej, 5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o łącznej wartości 84 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) w nominałach po 50 zł lub mniejszych nominałach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 26.02.2010
ZP-3410/07/10 Usługi: Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej: 1) budowy Pawilonu Sportowego w Woliczce, 2) adaptacji zabytkowego budynku dydaktyczno - szkolnego na potrzeby Przedszkola w Trzcianie wraz z zagospodarowaniem działki, 3) przebudowy dachu budynku Domu Strażaka w Mrowli z płaskiego na spadowy.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.02.2010
ZP-3410/05/2010 Roboty budowlane: Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 08.02.2010
RRG-2222-02.03/1/2010 Roboty budowlane: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Domu Strażaka w Bratkowicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 08.02.2010
ZP 3410/04/10 Dostawy: Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych na terenie Gminy Świlcza.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 22.01.2009 r.
ZP-3410/03/2010 Usługi: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 15.01.2010 r.
ZP-3410/02/2010 Usługi: Świadczenie usług geodezyjnych i szacowania nieruchomości w 2010 roku, w tym: 1. Wykonanie podziału nieruchomości 2. Rozgraniczenia nieruchomości 3. Ustalenie przebiegu granic nieruchomości 4. Szacowanie nieruchomości.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 12.01.2010
ZP-3410/01/2010 Usługi: Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 08.12.2009
ZP-3410/43/09: Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich: I etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 500 i fi 315, sieć kanalizacyjna w Bratkowicach - Skworca i Blich (całość); II etap - sieć kanalizacyjna w Świlczy - Osiedle fi 200 i fi 116, przykanaliki fi 200 i fi 116
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 04.12.2009
ZP 3410/41/09 Dostawa materiałów biurowych i sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 25.11.2009
ZP 3410/40/09 Udzielenie kredytów na zadania pn: 1) „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), 2) wydatki bieżące placówek oświatowych Gminy Świlcza w kwocie 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych). Łączna kwota kredytów: 1100000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 13.11.2009
ZP 3410/37/09 Usługi - Świadczenie usługi polegającej na dowożeniu termosów z żywnością do: 1. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach; 2. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach; 3. Szkoły Podstawowej w Mrowli; 4. Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej; 5. Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej; 6. Szkoły Podstawowej w Bziance; 7. Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, i odwożeniu pustych termosów z w/w placówek do Przedszkola w Bratkowicach i Zespołu Szkół w Trzcianie na rok 2010.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 05.11.2009
ZP-3410/36/09 Usługi: Dowożenie i odwożenie około 30 niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2010 roku.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 05.11.2009
ZP-3410/35/09 Usługi: Udzielenie kredytów na zadania pn.: 1) Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - roboty w 2009 roku, kwota 709 300,77 zł, 2) Kształtowanie centrum wsi Mrowla - roboty w 2009 roku, kwota 300 000,00 zł. Łączna kwota kredytów: 1 009 300,77 zł.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 28.09.2009
ZP-3410/30/09 Oświetlenie drogi gminnej w Bziance - etap III
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 11.09.2009
ZP-3410/29/09 Roboty budowlane - Kształtowania centrum wsi Mrowla: I etap remont placu przed OSP o powierzchni 848 m2, II etap remont parkingów o powierzchni 2034 m2 i remont chodników o powierzchni 1192 m2
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 9.09.2009
ZP 3410/28/09 Usługi - Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.09.2009
ZP 3410/2/09 Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 03.09.2009
ZP 3410/26/09 Modernizacja- remont (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Świlcza: droga nr ewidencyjny 882 w Świlczy, droga nr ewidencyjny 2583 w Trzcianie.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 27.08.2009
ZP-3410/25/09 - Udzielenie kredytu na zadanie pn. Remont dróg gminnych w 2009 roku w Gminie Świlcza w kwocie 582 000,00 zł
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 24.08.2009 r.
GOPS/ZP/4410/06 /2009/POKL - Usługi szkoleniowe stanowiące wydatek w ramach zadania 1 Aktywna integracja projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Świlcza realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przetarg nieograniczony w częściach: Część I: Doradztwo zawodowe, Część II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Część III: Kurs pomoc kuchenna, Część IV: Systemowa terapia rodzin.
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 21.08.2009 r.
ZP-3410/24/09 Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2009/2010
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 31.07.2009
ZP - 3410/23/09 Wykonywanie usług geodezyjnych i szacowania nieruchomości w 2009 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.07.2009r.
ZP-3410/20/09 Remont Domu Ludowego w Dąbrowie - I piętro w tym: 1)przebudowa istniejących instalacji elektrycznych, 2) modernizacja sali widowiskowej, 3)przebudowa sanitariatów w zakresie ścianek działowych, wykończenia, instalacji wody zimnej, ciepłej z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, 4)remont kuchni I piętro
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 14.07.2009 r.
PrzBr 3410/1/09 Dostawa artykułów do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 19.06.2009
ZP 3410/17/09 Roboty budowlane - Wykonanie boiska sportowego w Woliczce.
kliknij słowo "więcej"

więcej...


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 14:30:31


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech