18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ nr 1
Modyfikacja do SIWZ nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja do SIWZ nr 3
Modyfikacja do SIWZ nr 4
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.07.2014 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacja do SIWZ nr 1RRG.271.07.2014 - Dostawa - Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
Do pobrania:
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.7.2014                                                 Świlcza, dn. 24.03.2014 r.

pismo:  105/R-RRG-ED/2014

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 marca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 82594-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 27 marca 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniach 18 i 19 marca 2014 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 18 marca 2014 r.

I grupa pytań:

Treść pytania:

Mam pytanie dotyczące pierwszej pozycji, mianowicie piłki MVA 200 i 300 mają być
w ilościach po 15 sztuk (w sumie 30 szt) czy mam sobie wybrać jeden model i wycenić tylko 15 sztuk piłek w pierwszej pozycji? 

Nie jest to jednoznacznie wyjaśnione w specyfikacji.

Odpowiedź:

Należy wycenić piłki MVA 200 (lub inne równoważne) – 15 szt i MVA 300 (lub inne równoważne)  – 15 szt.

II grupa pytań:

Zgodnie z pkt. 7.5 specyfikacji istotnych warunków Zamówienia zwracamy się z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przedmiotu Zamówienia wskazanego w części 3.

Poniżej przedstawiamy pytania:

Treść pytania nr 1:

W części 3 wyposażenie pracowni szkolnych,  w części 3a wyposażenie Ekologicznej pracowni biologiczno-chemicznej w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej   pozycji 3 „zestaw chemiczny„  załącznika  nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia został wskazany w zestawie chemicznym  komplet odczynników chemicznych – 1 szt. (108 elem. odczynników i chemikaliów).

Natomiast w załączniku nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia został opisany komplet odczynników chemicznych składający się z 84 elementów. Ilość elementów wchodzących w skład kompletu wpływa na cenę, dlatego zwracamy się z zapytaniem z ilu elementów ma składać się rzeczywiście komplet odczynników chemicznych ?

Odpowiedź:

Zestaw powinien składać ze 108 elementów. Opisany komplet odczynników należy uzupełnić o następujące elementy:

85-Aceton-100 ml

86-Azotan(V)chromu(III)-25 g

87-Bromek potasu-25 g

88-Chlorek amonu-100 g

89-Chloroform-100 ml

90-Cyna metaliczna (granulki)-50 g

91-Formalina-100 ml

92-Fosfor czerwony-25 g

93-Fosforan sodu-100 g

94-Glukoza-50 g

95-Kwas benzoesowy-25 g

96-Kwas borowy-100 g

97-Kwas salicylowy-50 g

98-Mocznik-50 g

99-Naftalen-25 g

100-Olej parafinowy-100 ml

101-Siarczan (VI)cynku-100 g

102-Siarczan (VI)glinu 18hydrat-100 g

103-Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat-25 g

104-Tiosiarczan sodu-100 g

105-Tlenek glinu-50 g

106-Tlenek manganu (IV)-25 g

107-Toluen-100 ml

108-Wodorotlenek litu-25 g

Treść pytania nr 2:

W części 3 wyposażenie pracowni szkolnych,  w części 3a wyposażenie Ekologicznej pracowni biologiczno-chemicznej w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej   pozycji 3 „zestaw chemiczny„  załącznika  nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia został wskazana waga laboratoryjna – 1 szt. (elektroniczna z aretażem + odczynniki).

Zwracamy się z zapytaniem o parametry wagi laboratoryjnej oraz ilość i zakres odważników, gdyż ta pozycja nie została opisana w załączniku nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu,
a brak opisu uniemożliwia prawidłową wycenę.

Odpowiedź:

Opis wagi:

·         Zakres ważenia: 0-4000g

·         Dokładność: 0-4000g=0,5g

·         Duży wyświetlacz LCD

·         Okrągła szalka metalowa o średnicy 14 cm

·         Pojemnik do ważenia służący też do zamykania wagi

·         Ważenie w gramach, uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie

·         Funkcja tarowania

·         Zasilanie bateryjno/sieciowe

·         Możliwość kalibracji

Przy wadze elektronicznej odważniki nie są wymagane.

Treść pytania nr 3:

W części 3 wyposażenie pracowni szkolnych,  w części 3a wyposażenie Ekologicznej pracowni biologiczno-chemicznej w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej   pozycji 4 „zestaw mikroskopów  załącznika  nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia zostały  wskazane Preparaty Mikroskopowe (1 zestaw podstawowy + 1 histologia ssaków).

Natomiast w załączniku nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia zostały opisane tylko Preparaty Mikroskopowe zestaw podstawowy . Czy Preparaty Mikroskopowe  histologia człowieka mają wchodzić w skład preparatów mikroskopowych , a jeżeli tak to z ilu i jakich preparatów miałby się składać zestaw histologia człowieka ?

Odpowiedź:

Należy wycenić następujące preparaty mikroskopowe  Histologia człowieka:

1.    Nabłonek płaski, człowiek, pojedyncze komórki

2.    Otoczkowa tkanka łączna, człowiek, c.o.

3.    Chrząstka szklista, człowiek, p.p.

4.    Kość zbita, człowiek, p.p.

5.    Mięsień poprzecznie prążkowany, człowiek, p.w.

6.    Mięsień sercowy, człowiek, p.w. i p.p.

7.    Tętnica, człowiek, p.p.

8.    Żyła, człowiek, p.p.

9.    Płuco, człowiek, p.p.

10.  Rozmaz krwi, człowiek

11.  Śledziona, człowiek p.p.

12.  Gruczoł tarczowy, człowiek, p.p.

13.  Grasica dziecka, p.p.

14.  Język, człowiek, p.p.

15.  Ząb, człowiek, p.w.

16.  Ślinianka przyuszna, człowiek, p.p.

17.  Przełyk, człowiek, p.p.

18.  Żołądek, człowiek, dno żołądka, p.p.

19.  Dwunastnica (Duodenum), człowiek, p.p., (jelito cienkie)

20.  Okrężnica, człowiek, p.p., (jelito grube)

21.  Trzustka, człowiek, p.p.

22.  Wątroba, człowiek, p.p.

23.  Wyrostek robaczkowy, człowiek, p.p.

24.  Nerka, człowiek, p.p.

25.  Gruczoł nadnerczowy (nadnercze), człowiek, p.p.

26.  Jajnik, człowiek, p.p.

27.  Macica, człowiek p.p.

28.  Łożysko, człowiek, p.p.

29.  Jądro, człowiek, p.p.

30.  Najądrze (Epididymis), człowiek, p.p.

31.  Mózg, człowiek, p.p.

32.  Móżdżek, człowiek, p.p.

33.  Rdzeń kręgowy, człowiek, p.p.

34.  Zwój współczulny, człowiek, p.p.

35.  Skóra dłoni, człowiek, p.p.

36.  Skóra głowy, człowiek, p.w. mieszków włosowych

37.  Skóra głowy, człowiek, p.p. mieszków włosowych

38.  Siatkówka, człowiek, p.p.

39.  Końcówka palca płodu z rozwijającym się paznokciem, p.w

40.  Gruczoł sutkowy, człowiek, p.p.

Treść pytania nr 4:

W części 3 wyposażenie pracowni Szkolnych,  w części 3b wyposażenie pracowni matematyczno – fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy  pozycji 2 zestaw pomocy do nauki fizyki załącznika  nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia został wskazany miernik demonstracyjny na prąd stały – 4 sztuki.

W załączniku nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia nie został on opisany. Brak opisu uniemożliwia  prawidłową wycenę w związku z powyższym wnioskujemy o określenie parametrów oraz zakresu pomiarowego miernika.

Odpowiedź:

Miernik demonstracyjny będący galwanoskopem, dwuzakresowym woltomierzem prądu stałego (0–2,5 V, 0–10 V) oraz dwuzakresowym amperomierzem prądu stałego (0–0,5 A, 0–2,5 A).

 

Treść pytania nr 5:

W części 3 wyposażenie pracowni Szkolnych,  w części 3b wyposażenie pracowni matematyczno – fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy  pozycji 2 zestaw pomocy do nauki fizyki załącznika nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia został wskazany amperomierz szkolny – 6 sztuk.

Czy  Zamawiający dopuszcza amperomierz szkolny  prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: -0.2A–0.6A i -1A–3A , o wymiarach  10 cm x 13 cm x 10 cm?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Treść pytania nr 6:

W części 3 wyposażenie pracowni Szkolnych,  w części 3b wyposażenie pracowni matematyczno – fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy  pozycji 2 zestaw pomocy do nauki fizyki załącznika  nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia został wskazany woltomierz szkolny – 6 sztuk.

Czy  Zamawiający dopuszcza woltomierz szkolny prądu stałego o dwóch zakresach pomiarowych: 0–5 V i 0–15 V , o wymiarach  10 cm x 13 cm x 10 cm ?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Treść pytania nr 7:

W części 3 wyposażenie pracowni Szkolnych,  w części 3b wyposażenie pracowni matematyczno – fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy  pozycji 2 zestaw pomocy do nauki fizyki załącznika  nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia został wskazany elektromagnes  – 12 sztuk.

W załączniku nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia nie został on opisany.            Czy Zamawiający dopuszcza elektromagnes pozwalający zaprezentować zależność pomiędzy magnetyzmem,  a elektrycznością. Elektromagnes składający  się z dwóch        cewek,  osadzonych na metalowym rdzeniu o profilu U oraz zwory z haczykiem. Na wierzchnich  warstwach uzwojenia  znajduje się kilka grubych zwojów ukazujących kierunek nawinięcia cewki. Każda z cewek wyposażona jest w dwa gniazda elektryczne, które mogą być połączone szeregowo lub równolegle. Przy zastosowaniu źródła napięcia stałego
o wartości ok. 4-6V/1-2A i połączeniu równoległym cewek, układ może wytrzymać obciążenie w   granicach 40N (~4 kg)?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Treść pytania nr 8:

W części 3 wyposażenie pracowni Szkolnych,  w części 3b wyposażenie pracowni matematyczno – fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy  pozycji 2 zestaw pomocy do nauki fizyki załącznika  nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia został wskazany zestaw do elektryczności – 1 sztuka.

W załączniku nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia nie został opisany skład zestawu , ani doświadczenia, które można wykonać za pomocą tego zestawu.           

Czy  Zamawiający dopuszcza komplet do Nauki o prądzie elektrycznym - rozbudowany zestaw pomocy naukowych umożliwiających tworzenie układów, za pomocą których możemy wywołać i wielokrotnie  powtarzać zjawiska fizyczne z dziedziny magnetyzmu i elektryczności między innymi: magnesy i pole  magnetyczne,  opór   elektryczny, indukcja elektromagnetyczna, elektroliza.

Odpowiedź:

Zestaw do elektryczności umożliwiający wprowadzenie podstaw elektryczności i stanowiący doskonałą platformę do bardziej zaawansowanych badań. Każda kostka przyłączeniowa zawiera opis umieszczonego wewnątrz komponentu. Złącza są wykonane ze specjalnego stopu metali, co pozwala na uzyskanie doskonałego przewodzenia prądu i dokładnych wyników. Podstawowe komponenty:

• Płyta do doświadczeń • Woltomierz • Amperomierz • Oporniki • Kondensatory • Cewka z rdzeniem ferromagnetycznym i magnetycznym do doświadczeń z indukcyjnością • Potencjometr • Uprawka żarówek z żarówkami o różnym napięciu • Uchwyt do dwóch ogniw • Kompas • Kołki zwierające • Przycisk włączający • Przełącznik • Przewody łączące

Badane prawa i zasady: • Pomiary napięcia i prądu • Prawo Ohma • Prawa Kirchhoffa • Opór, pojemność elektryczna i indukcyjność obwodów • Badanie potencjometru • Ładowanie i rozładowywanie kondensatorów w obwodzie • Obwody oporowo-pojemnościowe, oporowo-indukcyjne oraz oporowo-pojemnościowo-indukcyjne • Energia magnetyczna i siły mechaniczne w obwodzie • Indukcja wzajemna obwodów • Obwody połączone szeregowo i równolegle • Elektromagnetyzm obwodów

Treść pytania nr 9:

W części 3 wyposażenie pracowni Szkolnych,  w części 3b wyposażenie pracowni matematyczno – fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy  pozycji 2 zestaw pomocy do nauki fizyki załącznika nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia został wskazany cyfrowy miernik – 1 sztuka.

W załączniku nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia nie został opisany cyfrowy miernik. Brak przeznaczenia , parametrów, zakresu pomiarowego uniemożliwia prawidłową wycenę. W związku z powyższym wnioskujemy o wyjaśnienie i przedstawienie szczegółowego opisu cyfrowego miernika.

Odpowiedź:

Miernik cyfrowy - zaprojektowany zgodnie z IEC – 1010, Cat II, Pollution 2, miernik posiada możliwość wykonywania następujących funkcji: • Pomiary natężenia i napięcia prądu stałego i zmiennego • Pomiary rezystancji, pojemności elektrycznej • Dźwiękowy test ciągłości połączenia diod, tranzystorów • Pomiar częstotliwości i temperatury Dane techniczne: Zakresy: Prąd zmienny: 20 mA, 200 mA, 10 A – 2 V, 20 V, 200 V, 700 V Prąd stały: 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A – 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1 kV Ohm: 200 W, 2 kW, 20 kW, 200 kW, 2 MW, 20 MW, 200 MW Farad: 2 nF, 20 nF, 200 nF, 2 μF, 20 μF

Treść pytania nr 10:

W części 3 wyposażenie pracowni Szkolnych,  w części 3b wyposażenie pracowni matematyczno – fizycznej w Zespole Szkół w Świlczy  pozycji 2 zestaw pomocy do nauki fizyki załącznika  nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia został wskazany ekran elektryczny  – 1 sztuka .

W załączniku nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie określił rodzaju i podstawowych parametrów . W związku z powyższym wnioskujemy o wyjaśnienie jaki ekran elektryczny miał Zamawiający na myśli (wielkość).

Odpowiedź:

Elektryczny ekran projekcyjny 200 x 200 cm ±10%

·   Powierzchnia projekcyjna min. 174 x 174 cm

·   max 3 cm czarna ramka (lewo / prawo / dół)

·   8-13 cm czarny spadek (u góry)

·   Moc: 40 W, napięcie 230 V, częstotliwość: 50 Hz

·   Zawierająca przełącznik ścienny oraz pilot zdalnego sterowania na podczerwień

·   Nadający się do montażu na ścianach i sufitach

·   Szeroki kąt widzenia min. 100°

·   Czarny, nieprzezroczysty tył

·   Współczynnik odbicia światła (gain) min. 1,0

·   Materiał niepalny

Treść pytania nr 11:

W części 3 wyposażenie pracowni Szkolnych,  w części 3c wyposażenie pracowni językowej w Zespole Szkół w Trzcianie w załączniku nr 5 w pozycji zestaw mebli zostały wymienione żaluzje rolety , a w załączniku nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu zamówienia nie zostały  wykazane do wyceny  w pozycji zestaw meblowy.

Zwracamy się z pytaniem :

Czy żaluzje - rolety mają być wykazane do wyceny  w załączniku 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia w części 3c w pozycji zestaw meblowy ?

Jeżeli tak to wnioskujemy o określenie wymiarów żaluzji – rolet oraz określenie czy będą one montowane na otworze okiennym, czy na poszczególnych skrzydłach okna ?

Odpowiedź:

Żaluzje pionowe do okien o wymiarach 255x210 cm – szt 2 i 245x210 cm – szt 1 powinny być wycenione w części nr 2 w pozycji 7 „zakup zestawów interaktywnych dla pracowni językowej w Zespole Szkół w Trzcianie” – Sprzęt multimedialno – biurowy w poz 7. 

Pytania z dnia 19 marca 2013 r.

Zwracamy się z następującymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia dla części nr 1 - Wyposażenie Sali gimnastycznej dla ZS w Bartkowicach

ZESTAW DO FITNESS

Zestaw hantli 20 szt:

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zestaw dwóch hantli waga 0,5, 1, 2 kg"? Dla takiego

zapisu w zestawie są 3 hantle.

Czy łączna ilość 20 sztuk to jest 20 zestawów?

Odpowiedź:

Należy wycenić hantle o wadze: 0,5 kg – 8 szt, 1 kg – 6 szt, 2 kg – 6 szt = łącznie 20 szt

Obciążenia na rzep - 4 szt: Proszę podać wagę obciążeń.

 

Odpowiedź:

Waga obciążeń - 0,5 kg każda.

Profesjonalna bieżnia elektryczna z mp3 HS-06860:

Ta bieżnia nie jest profesjonalna ponieważ ma klasę użytkowania H według normy EN957
i jest do użytku domowego. Prosimy zmienić parametry i nazwę bieżni, ponieważ bieżnie profesjonalne mają klasę użytkowania S według normy EN957. Użytkowanie sprzętu przeznaczonego do użytku domowego publicznie jest niebezpieczne!

Odpowiedź:

Bieżnia elektryczna z mp3 - dostosowana do potrzeb szkolnych posiadający odpowiedni certyfikat EN957, silnik prądu zmiennego, powierzchnia biegowa od 142x50 cm, wyświetlacz: czas prędkość, kąt nachylenia, dystans, kalorie, puls, programowalność, ilość programów – min 5.

Rower spiningowy HS2090:

Ten rower posiada klasę użytkowania H według normy EN957 i jest do użytku domowego. Prosimy zmienić parametry i nazwę roweru, ponieważ rowery profesjonalne mają klasę użytkowania S według normy EN957. Użytkowanie sprzętu przeznaczonego do użytku domowego publicznie jest niebezpieczne!

Odpowiedź:

Rower spiningowy do użytku szkolnego posiadający odpowiedni certyfikat EN957, wyposażony w komputer z wyświetlaczem informacji: czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, profil ćwiczenia, puls. Programy treningowe – min. 12.

Orbitrek magnetyczny SG-511E

Ten orbitrek posiada klasę użytkowania H według normy EN957 i jest do użytku domowego. Prosimy zmienić parametry i nazwę orbitreka, ponieważ orbitreki profesjonalne mają klasę użytkowania S według normy EN957. Użytkowanie sprzętu przeznaczonego do użytku domowego publicznie jest niebezpieczne!

Odpowiedź:

Orbitrek magnetyczny do użytku szkolnego posiadający odpowiedni certyfikat EN957, wyposażony w komputer treningowy z wyświetlaczem LCD z funkcjami: prędkość, czas, kalorie, puls, obroty na minutę. Programy treningowe min. 9.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-03-24 11:29:03


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech