18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Ogłoszenie o zamówieniu     SIWZ     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.31.2014 

RRG.271.31.2014 - Usługi: Udzielenie kredytów na: 1) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy), z tego na zadania: a) „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy), b) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy), c) „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I” w kwocie  700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy); 2) finansowanie zadania pn.: „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I” realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy); Łączna kwota kredytów: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony)

 
Do pobrania:
  1.
Ogłoszenie o zamówieniu (14.11.2014 r.)
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (14.11.2014 r.)
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (11.12.2014 r.)

  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (30.12.2014 r.)

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech