18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

RRG.271.32.2014     RRG.271.31.2014     GOPS.261.1.2014     ŚDS.271.1.2014     RRG.271.30.2014     RRG.271.28.2014     RRG.271.29.2014     RRG.271.26.2014     RRG.271.27.2014     RRG.271.24.2014     RRG.271.25.2014     RRG.271.21.2014     RRG.271.23.2014     RRG.271.22.2014     RRG.271.8.2014     RRG.271.20.2014     RRG.271.19.2014     RRG.271.18.2014     RRG.271.17.2014     RRG.271.16.2014     RRG.271.15.2014     RRG.271.14.2014     RRG.271.12.2014     GOPS.4408.1.2014     RRG.271.11.2014     RRG.271.10.2014     RRG.271.09.2014     RRG.271.07.2014     RRG.271.06.2014     RRG.271.05.2014     RRG.271.04.2014     RRG.271.03.2014     RRG.271.02.2014     RRG.271.01.2014    

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte 

 PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE

 

34.

RRG.271.32.2014 -

Dostawa

Zamieszczono: 08.12.2014 r.

Świadczenie usługi kompleksowej  polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Świlcza oraz jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza

 

 

33.

RRG.271.31.2014 -

Usługi

Zamieszczono: 14.11.2014 r.

Udzielenie kredytów na: 1) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy), z tego na zadania: a) „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy), b) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy), c) „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I” w kwocie  700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy); 2) finansowanie zadania pn.: „Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I” realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie  500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy); Łączna kwota kredytów: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony)

 

 

32.

GOPS.261.1.2014 -

Usługi

Zamieszczono: 24.11.2014 r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Świlcza w roku 2015 część 1

 

 

31.

ŚDS.271.1.2014 -

Usługi

Zamieszczono: 25.11.2014 r.

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2015 roku

 

 

30.

RRG.271.30.2014 -

Usługi

Zamieszczono: 06.11.2014 r.

Bankowa obsługa budżetu Gminy Świlcza w latach 2015 – 2016

 

 

29.

RRG.271.28.2014 -

Usługi

Zamieszczono: 03.10.2014 r.

Udzielenie kredytu na: 1) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 453 233,20 zł , 2) pokrycie deficytu budżetu Gminy w  kwocie 1 046 766,80 zł , w tym: a) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy w kwocie 500 000,00 zł , b) „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” w kwocie 546 766,80 zł ; Łączna kwota kredytów: 1 500 000,00 zł

 

 

28.

RRG.271.29.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 16.10.2014 r.

Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie – wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni

 

 

27.

RRG.271.26.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 12.09.2014 r.

Budowa szlaku pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 i nr 1333 R

 

 

26.

RRG.271.27.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 10.10.2014 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.3.2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. 

 

 

25.

RRG.271.24.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 06.10.2014 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.6.2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku

 

 

24.

RRG.271.25.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 30.09.2014 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli - II etap realizacji, jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.41.2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku

 

 

23.

RRG.271.21.2014 -

Dostawa

Zamieszczono: 29.07.2014 r.

Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce gm. Świlcza

 

 

22.

RRG.271.23.2014 -

Usługi

Zamieszczono: 29.07.2014 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza

 

 

21.

RRG.271.22.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 24.07.2014 r.

Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska

 

 

20.

RRG.271.8.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 20.08.2014 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia RRG.271.28.2013 z dnia 08 sierpnia 2013 roku

 

 

19.

RRG.271.20.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 19.08.2014 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce, jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.9.2013 z dnia 1 marca 2013 roku

 

 

18.

RRG.271.19.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 08.07.2014 r.

Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska

 

 

17.

RRG.271.18.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 23.06.2014 r.

Remont dróg gminnych w 2014 roku na terenie Gminy Świlcza

 

 

16.

RRG.271.17.2014 -

Dostawa

Zamieszczono: 26.06.2014 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku Domu Strażaka, tj. remontu pomieszczeń świetlicy na piętrze, zaplecza świetlicy, klatki schodowej i korytarzy oraz pomieszczeń OSP jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.44.2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku

 

 

15.

RRG.271.16.2014 -

Dostawa

Zamieszczono: 22.05.2014 r.

Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy

 

 

14.

RRG.271.15.2014 -

Usługi

Zamieszczono: 21.05.2014 r.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza

 

 

13.

RRG.271.14.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 09.05.2014 r.

Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie

 

 

12.

RRG.271.12.2014 -

Dostawa

Zamieszczono: 17.04.2014 r.

Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy

 

 

11.

GOPS.4408.1.2014 -

Usługi

Zamieszczono: 04.04.2014 r.

Organizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie zadania „Aktywna integracja” dla 10 osób, uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Świlcza” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, Priorytet  VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

10.

RRG.271.11.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 11.04.2014 r.

Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 585, 478, 437/4, 439/2) Świlcza – Mrowla w miejscowości Świlcza przysiółek Kamyszyn oraz przebudowa placu utwardzonego (dz. nr ewid. 440/1) w miejscowości Świlcza przysiółek Kamyszyn - etap II, tj. przebudowa placu utwardzonego z kostki brukowej wraz z odwodnieniem

 

 

9.

RRG.271.10.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 27.03.2014 r.

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2014 roku

 

 

8.

RRG.271.09.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 16.01.2014 r.

Roboty budowlane na zadaniu pn.: Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.4.2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku

 

 

7.

RRG.271.07.2014 -

Dostawa

Zamieszczono: 05.02.2014 r.

Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”

 

 

6.

RRG.271.06.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 05.02.2014 r.

„Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”

 

 

5.

RRG.271.05.2014 -

Usługi

Zamieszczono: 17.01.2014 r.

Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi w roku 2014.

 

 

4.

RRG.271.04.2014 -

Dostawa

Zamieszczono: 17.01.2014 r.

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2014 roku.

 

 

3.

RRG.271.03.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 17.01.2014 r.

Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie.

 

 

2.

RRG.271.02.2014 -

Dostawa

Zamieszczono: 09.01.2014 r.

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych, eksploatacyjnych oraz sanitarnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2014 roku.

 

 

1.

RRG.271.01.2014 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 08.01.2014 r.

Budowa targowiska w Bratkowicach.

 

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech