18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.06.2014 :: SIWZRRG.271.06.2014 - Roboty budowlane - „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza”
 
Do pobrania:
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.06.2014/Specyfikacje.zip

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)      pozwolenie na przebudowę sanitariatów – instalacji wewnętrznych wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją oraz kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola, na działce nr ewid. 4029/3, 4029/5 w Świlczy - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 153/4/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku, znak: AB.6740.4.199.2012,

2)      projekt budowlany przebudowy sanitariatów – instalacji wewnętrznych wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją oraz kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola w Świlczy, dz. nr ewid. 4029/3, 4029/5 w Świlczy,

3)      pozwolenie na przebudowę pomieszczeń zespołu żywienia w budynku Przedszkola oraz przebudowa wewnętrznych instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, ciepłej wody użytkowej, gazu, wentylacji mechanicznej i c.o. oraz elektrycznej wraz z przystosowaniem budynku do aktualnych warunków ochrony pożarowej na działkach nr ewid. 4029/3, 4029/5 w Świlczy - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 88/4.9/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku, znak: AB.6740.4.9.2013,

4)      projekt budowlany przebudowy pomieszczeń zespołu żywienia w budynku Przedszkola oraz przystosowanie istniejącego budynku przedszkola do aktualnych warunków ochrony pożarowej całego budynku przedszkola w Świlczy, dz. nr ewid. 4029/3, 4029/5 w Świlczy,

5)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” część ogólna,

6)      szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” roboty budowlane,

7)      przedmiar robót „Modernizacja sali gimnastycznej, remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach”, stron 3,

8)      przedmiar robót „Przebudowa sanitariatów – roboty budowlane” w Przedszkolu w Świlczy,

9)      przedmiar robót „Przebudowa sanitariatów – roboty instalacyjne” w Przedszkolu w Świlczy,

10)  przedmiar robót „Roboty konstrukcyjno budowlane” w Przedszkolu w Świlczy,

11)  przedmiar robót „Instalacje sanitarne” w Przedszkolu w Świlczy,

12)  przedmiar robót „Instalacje elektryczne” w Przedszkolu w Świlczy,

13)  zestawienie wyposażenia pomieszczeń Zespołu Żywienia Przedszkola w Świlczy,

14)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-05 11:18:52


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech