18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ
Og這szenie o zmianie og這szenia Nr 1
Modyfikacje Nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.11.2013 :: Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ :: Modyfikacje Nr 1RRG.271.11.2013 - Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w 安ilczy oraz sieci wodoci庵owej w 安ilczy
 
Do pobrania:

1. Modyfikacje do SIWZ-1

________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.11.2013                                               安ilcza, dn. 26.04.2013 r.

pismo:  101/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiaj帷y: Gmina 安ilcza

Dotyczy zam闚ienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w 安ilczy oraz sieci wodoci庵owej w 安ilczy

Post瘼owanie zosta這 og這szone w dniu 10 kwietnia 2013 r. w Biuletynie Zam闚ie Publicznych pod numerem 141596-2013, w siedzibie Zamawiaj帷ego na tablicy og這sze, na stronie internetowej zamawiaj帷ego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin sk豉dnia ofert: 7 maj 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urz康 Gminy 安ilcza, 36-072 安ilcza 168, pok鎩 nr 22 - sekretariat na II pi皻rze.

   I)      Dzia豉j帷 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z p騧n. zm.) Gmina 安ilcza wyja郾ia  tre嗆 specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

W dniach 17, 22 i 24 kwietnia 2013 roku do Zamawiaj帷ego wp造n窸y pro軸y o wyja郾ienie tre軼i specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Pytania z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Tre嗆 pytania:

W celu ujednolicenia warunk闚 przetargu, prosimy o odpowied na nast瘼uj帷e pytania: 1 Przedmiar rob鏒 – „Kanalizacja sanitarna z przepompowni 軼iek闚 i przy陰czem kanalizacyjnym dla miejscowo軼i Bzianka – IV etap”, dzia 6 Opomiarowania 軼iek闚, poz. 143: Zestaw pomiarowy 軼iekomierz Parti – Mag z czujnikiem parametr闚 przep造wu zanik闚 zasilania oraz zdalnym przekazywaniem danych pomiarowych – 1 kpl. Prosimy
o okre郵enie 鈔ednicy przep造womierza.

Odpowied:

Nale篡 przyj望 przep造womierz o 鈔ednicy 150 mm.

Tre嗆 pytania:

W celu ujednolicenia warunk闚 przetargu, prosimy o odpowied na nast瘼uj帷e pytania: 1. Dla zadania „Kanalizacja sanitarna z przepompowni 軼iek闚 i przy陰czem kanalizacyjnym dla miejscowo軼i Bzianka – IV etap” zastosowano przep造womierz na kanale grawitacyjnym. Z dokumentacji wynika, 瞠 przep造wy s niewielkie. Prosz o wyja郾ienie przyczyny zastosowania przep造womierza na kanale grawitacyjnym, dlaczego nie mo積a go zastosowa na kanale t這cznym w przepompowni? Prosz o wyja郾ienie. Prosz o podanie 鈔ednicy przep造womierza.

Odpowied:

Przep造wmierz musi obejmowa ca陰 ilo嗆 軼iek闚 przep造waj帷ych z Bzianki a na granicy Bzianki i  miasta Rzeszowa jest kana grawitacyjny, a nie t這czny. W zwi您ku
z tym przep造womierz  musi by na kanale grawitacyjnym.

字ednica przep造womierza – 150 mm.

Pytania z dnia 22 kwietnia 2013 r.

I grupa pyta:

Tre嗆 pytania nr 1:

Czy Zamawiaj帷y udost瘼ni istniej帷 bramk w systemie monitoringu w celu skonfigurowania nowych urz康ze?

Odpowied:

Nie, poniewa system monitoringu i wizualizacji funkcjonuj帷y na terenie Gminy 安ilcza jest systemem zamkni皻ym a jego rozbudowa jest mo磧iwa jedynie na podstawie licencji i umowy z operatorem systemu.

Tre嗆 pytania nr 2:

Czy wpi璚ie istniej帷ego systemu dostarczonych przepompowni b璠zie le瘸這 po stronie Zamawiaj帷ego, je郵i nie to prosimy poda koszt wpi璚ia wszystkich przepompowni?

Odpowied:

Dostarczane przepompownie maj by wyposa穎ne w modu telemetryczny GSM/GPRS oraz szaf sterownicz wyposa穎n zgodnie ze standardami funkcjonuj帷ego systemu monitoringu. Dodatkowo po stronie wykonawcy le篡 dostarczenie kart SIM, w kt鏎ych b璠zie aktywna us逝ga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

Tre嗆 pytania nr 3:

Czy Zamawiaj帷y dopuszcza inny system monitoringu r闚nowa積y z istniej帷ym, kt鏎y b璠zie systemem otwartym i umo磧iwia wpi璚ie do systemu ro積ych obiekt闚 bez ograniczenia.

Odpowied:

Nie dopuszcza si innego systemu monitoringu, poniewa Zamawiaj帷y posiada ju licencjonowany system monitoringu umo磧iwiaj帷y wpi璚ie do systemu kolejnych obiekt闚, po spe軟ieniu wymog闚 z pytania 2;

II grupa pyta:

Tre嗆 pytania nr 1:

W zwi您ku z przygotowywaniem oferty przetargowej  na w/w zadaniu prosimy o wyja郾ienie lub o ewentualne ujednolicenie zakresu rob鏒 wg n/w informacji:

Zgodnie z informacj w SIWZ p. 10 Kosztorys ofertowy nale篡 opracowa zgodnie
z przedmiarem rob鏒 ze specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia.

Roboty nale篡 wykona r闚nie w oparciu o dokumentacj techniczn projektow i p. 3.3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia:

W zwi您ku z powy窺zym informujemy, 瞠 w przedmiocie zam闚ienia II etap:

II.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance p. 1) wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: w p. b) przykanaliki fi 160 mm – 2552 m, natomiast zgodnie z przedmiarami rob鏒 El. 7 陰czna ilo嗆 przykanalik闚 wynosi: kolektor B 530 m + kolektor C 782 m + kolektor D 105 m = 1417 m, kt鏎ych brak w przedmiocie zam闚ienia. 
Odpowied:

Zamawiaj帷y informuje, 瞠 prawid這wy opis II etapu brzmi:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie:

 1)    wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:

a)    kolektor fi 200 mm – 8 304 m,

b)    kolektor fi 160 mm – 2 552 m

c)    przykanaliki fi 160 – 1 417 m,

 2)    wykonanie ruroci庵u t這cznego – fi 90 mm – 56 m,

 3)    wykonanie przepompowni 軼iek闚 – 1 kpl,

 4)    wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚 – 1 kpl”.

 

 Pytania z dnia 24 kwietnia 2013 r.

W celu ujednolicenia warunk闚 przetargu, prosimy o odpowied na nast瘼uj帷e pytania:

Tre嗆 pytania nr 1:

Wg SIWZ Pkt 3.3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia:

II Etap, II.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie:

b) przykanaliki fi 160 mm 2552 m

W przedmiarze rob鏒 jest 3 969 m fi 160.

Prosz o wyja郾ienie kt鏎a warto嗆 jest wi捫帷a, oraz o ewentualn korekt przedmiar闚, lub SIWZ.

Odpowied jak do pytania nr 1 z II grupy pyta z dnia 22.04.2013 r.

Tre嗆 pytania nr 2:

Wg SIWZ Pkt 3.3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia :

II Etap, II.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie:

b) wykonanie ruroci庵u t這cznego – fi 90 mm56 m.

W przedmiarze rob鏒 jest fi 110 mm o d逝go軼i 56 m.

Prosz o wyja郾ienie jak 鈔ednic nale篡 przyj望 do wyceny, oraz o ewentualn korekt przedmiar闚, lub SIWZ.

Odpowied:

Projekt budowlany oraz przedmiar rob鏒 w rozdziale 4 pn. Pompownie i ruroci庵i t這czne, Element 4.1 Roboty ziemne w poz. 119 przewiduje wykonanie kolektora t這cznego o 鈔ednicy 90 mm i taki nale篡 wyceni.

Tre嗆 pytania nr 3:

W za陰czonych przedmiarach: „Kanalizacja sanitarna z przepompowni 軼iek闚
i przy陰czami kanalizacyjnymi dla miejscowo軼i Bzianka – IV etap” brak pozycji na roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy wykonywanej sieci dla kolektora B, C, D, przykanalik闚 B,C, D oraz sieci t這cznej. Prosz o korekt przedmiar闚.

Odpowied:

Roboty pomiarowe nale篡 skalkulowa w cenie oferty zgodnie z pkt 1c i 9 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 – cz窷 og鏊na.

Tre嗆 pytania nr 4:

Prosimy o wprowadzenie do przedmiar闚 rob鏒 w pozycjach na pompowanie wody zapis闚: „Ostateczne rozliczenie nast徙i na podstawie dziennika pompownia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wed逝g cen jednostkowych ofertowych”

Odpowied:

Zamawiaj帷y nie zgadza si na wprowadzenie do przedmiar闚 rob鏒 zaproponowanych zapis闚. Natomiast zmieniaj si opisy w nast瘼uj帷ych pozycjach przedmiar闚 rob鏒:

Ø  przedmiar rob鏒 – sie kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi do Kamyszyna
w 安ilczy
w poz. 11 elementu 1 nale篡 wyceni: pompowanie wody gruntowej
z wykop闚 (ze studzienek zbiorczych) – 1 kpl, a nie jak podano wcze郾iej 960 godzin;

Ø  przedmiar rob鏒 – kanalizacja sanitarna z przepompowni 軼iek闚 i przy陰czami kanalizacyjnymi dla miejscowo軼i Bzianka – IV etap w poz. 11 elementu 1 nale篡 wyceni pompowanie wody z wykopu pompa spalinowa – 1 kpl, a nie jak podano wcze郾iej 280 m-g.

 

Tre嗆 pytania nr 5:

Prosimy o udost瘼nienie rysunku zasilania pompowni 軼iek闚 安ilczy i Bziance.

Odpowied:

Rysunek dotycz帷y zasilania pompowni 軼iek闚 w 安ilczy znajduje si na stronie 56 za陰czonego do specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia projektu budowlanego, natomiast rysunek dotycz帷y zasilania pompowni 軼iek闚 w Bziance znajduje si na stronie 32 projektu budowlanego (r闚nie za陰czonego do specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia).

W zwi您ku z licznymi brakami w dokumentacji przetargowej prosimy o przesuni璚ie terminu sk豉dania ofert min. o 1 tydzie, celem dok豉dnej analizy oraz rzetelnej wyceny.

 

Zamawiaj帷y nie zgadza si na przesuniecie terminu sk豉dania ofert.

 

II)     Dzia豉j帷 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z p騧n. zm.) Gmina 安ilcza zmienia  tre嗆 specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

1)    specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 5 i 6, rozdzia 3: Opis przedmiotu zam闚ienia, ppkt 3.3: Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia – etap II:

Ø  dotychczasowe brzmienie

II.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie:

1)    wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:

a)    kolektor fi 200 mm – 8 304 m,

b)    przykanaliki fi 160 mm – 2 552 m,

2)    wykonanie ruroci庵u t這czonego – fi 90 mm – 56 m,

3)    wykonanie przepompowni 軼iek闚 – 1 kpl,

4)    wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚 – 1 kpl;

Ø  nowe brzmienie:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance w zakresie:

1)    wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:

a)    kolektor fi 200 mm – 8 304 m,

b)    kolektor fi 160 mm – 2 552 m

c)    przykanaliki fi 160 – 1 417 m,

2)    wykonanie ruroci庵u t這cznego – fi 90 mm – 56 m,

3)    wykonanie przepompowni 軼iek闚 – 1 kpl,

4)    wykonanie zasilania przepompowni 軼iek闚 – 1 kpl;

2)    specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 24, rozdzia 15: Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, pkt 15.1:

Ø  dotychczasowe brzmienie

Zamawiaj帷y wymaga wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy
w wysoko軼i 4% ceny ca趾owitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto.

Ø  nowe brzmienie:

Zamawiaj帷y wymaga wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy oddzielnie dla I i II etapu,  w wysoko軼i 4% ceny ca趾owitej podanej w ofercie, tj. ceny kosztorysowej brutto za dany etap;

3)    specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 26, rozdzia 16: Istotne postanowienia umowy, 5 ust.1:

Ø  dotychczasowe brzmienie

Strony ustalaj, 瞠 za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj帷y zap豉ci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, kt鏎e wed逝g oferty wynosi brutto: ….. z (s這wnie:....... z這tych brutto) w tym: warto嗆 netto wynosi:............z, (s這wnie: ..) podatek VAT w wysoko軼i:.....% (s這wnie:..z這tych) co stanowi kwot:.......z (s這wnie:.... z這tych);

Ø  nowe brzmienie:

Strony ustalaj, 瞠 za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiaj帷y zap豉ci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, kt鏎e wed逝g oferty wynosi brutto: … z (s這wnie: …), w tym:

I etap -  ….. z (s這wnie:....... z這tych brutto) w tym: warto嗆 netto wynosi:............z, (s這wnie: ..) podatek VAT w wysoko軼i:.....% (s這wnie:..z這tych) co stanowi kwot:.......z (s這wnie:.... z這tych);

II etap -  ….. z (s這wnie:....... z這tych brutto) w tym: warto嗆 netto wynosi:............z, (s這wnie: ..) podatek VAT w wysoko軼i:.....% (s這wnie:..z這tych) co stanowi kwot:.......z (s這wnie:.... z這tych);

4)    specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia, str. 30, rozdzia 16: Istotne postanowienia umowy, 13 ust.1:

Ø  dotychczasowe brzmienie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 4% ceny kosztorysowej brutto podanej w ofercie tj. kwot ……… z.

Ø  nowe brzmienie:

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 4% ceny kosztorysowej brutto podanej w ofercie, w tym: I etap: … z; II etap: ... z;

5)    przedmiar rob鏒 – sie kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi do Kamyszyna w 安ilczy, rozdzia 1 pn.: Sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, element 1.1 pn.:  Roboty ziemne wraz z robotami towarzysz帷ymi, poz. 11:

Ø  dotychczasowe brzmienie

KNR 201/605/1: Analog.: Pompowanie wody gruntowej z wykop闚 (ze studzienek zbiorczych)

czas pompowania: ilo嗆 dni x

24/dob =      40*24    og馧em: 960 godzin;

Ø  nowe brzmienie:

Kalkulacja indywidualna: Pompowanie wody gruntowej z wykop闚 (ze studzienek zbiorczych) – 1 kpl;

6)    przedmiar rob鏒 – kanalizacja sanitarna z przepompowni 軼iek闚 i przy陰czami kanalizacyjnymi dla miejscowo軼i Bzianka – IV etap, rozdzia 1 pn.: Kanalizacja kolektor B, element 1 pn.: Roboty ziemne, poz. 11:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

KI: Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowa – 280,00 m-g

Ø  nowe brzmienie:

KI: Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowa – 1 kpl.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-04-26 10:46:51


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech