18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.11.2013 :: SIWZRRG.271.11.2013 - Roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy
 
Do pobrania:
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 

I.          Szczegółowy opis I etapu zamówienia:

I.1.      Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy:

1)      pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z przyłączem elektrycznym w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy,

2)      projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie drogi do Kamyszyna położonych w miejscowości Świlcza,

3)      dokumentacja geotechniczna - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (rejon drogi do Kamyszyna),

4)      przedmiar robót sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy,

5)      przedmiar robót – zasilanie energetyczne przepompowni ścieków sanitarnych na dz. nr ewid. 793 w Świlczy;

 

I.2.      Budowa sieci wodociągowej w Świlczy:

I.2.1.   Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy:

1)      pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z przyłączem elektrycznym w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy,

2)      projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie drogi do Kamyszyna położonych w miejscowości Świlcza,

3)      dokumentacja geotechniczna - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (rejon drogi do Kamyszyna),

4)      przedmiar robót sieć wodociągowa w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy;

 

I.2.2.   Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi do przysiółka Kamyszyn w Świlczy:

1)      zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych wykonania przebudowy odcinka sieci wodociągowej po istniejącej trasie wzdłuż drogi gminnej do przysiółka Kamyszyn w Świlczy,

2)      projekt budowlany przebudowy odcinka sieci wodociągowej po istniejącej trasie wzdłuż drogi gminnej do przysiółka Kamyszyn w Świlczy – projekt zagospodarowania terenu,

3)      projekt wykonawczy przebudowy odcinka sieci wodociągowej po istniejącej trasie wzdłuż drogi gminnej do przysiółka Kamyszyn w Świlczy,

4)      szczegółowa specyfikacja techniczna dla przebudowy odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi do przysiółka Kamyszyn w Świlczy,

5)      przedmiar robót przebudowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi do przysiółka Kamyszyn w Świlczy;

 

II.         Szczegółowy opis II etapu zamówienia:

II.1.     Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap:

1)      pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Bzianka,

2)      projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap,

3)      projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap,

4)      pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych – prowadzenia przez wody kanalizacji sanitarnej, tj. na wykonanie 4 szt. przekroczeń pod dnem potoku Przyrwa (dz. nr ewid. 2792/2 i 2792/3) w km: 6+459, 6+774, 7+308 i 8+241 jego biegu, projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Przybyszówka,

5)      operat wodno – prawny na przekroczenie potoku „Przyrwa” - km: 6+439, km: 6+774, km: 7+308, km: 8+241 projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Przybyszówka – Bzianka – IV etap,

6)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka,

7)      przedmiar robót – Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap;

 

Dotyczy etapu I i II:

1)      specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy.

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.11.2013/Specyfikacje.zipInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-04-10 18:02:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech