18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacje Nr 1
Modyfikacje Nr 2
Modyfikacje Nr 3
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.9.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacje Nr 3RRG.271.9.2013 - Roboty budowlane: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)
 
Do pobrania:

1. Modyfikacje do SIWZ-3

_______________________________________________________________________

 

sprawa RRG.271.9.2013                                                Świlcza, dn. 27.03.2013 r.

pismo:  72/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 13 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52356-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 3 kwietnia 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 26 i 27 marca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

W związku z przygotowaniem oferty do przetargu, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poz. 119 przedmiaru robót – obramowanie krawędzi schodów z palisady.

Proszę o podanie długości tego obramowania. Z podanej powierzchni łącznej tj. 11,37 m2 trudno jest określić długość tego obramowania i ustalić ilość sztuk palisady.

Odpowiedź:

Poz. 119 -  opis: obramowanie krawędzi schodów z palisady betonowej o przekroju 12x18cm i h=60cm, na podsypce cementowo – piaskowej 0,6*(1,9*3+3,95*3+0,7*2) razem 11,370 m2;

-----------------

Treść pytania:

W dziale  fundamenty zaznaczono minimalną ilość stali, która jest nie
wystarczająca do wykonania tych właśnie fundamentów. Proszę o wyjaśnienie
i uzupełnienie  przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć ilość stali ujętej w przedmiarach robót.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech