18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacje Nr 1
Modyfikacje Nr 2
Modyfikacje Nr 3
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.9.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacje Nr 2RRG.271.9.2013 - Roboty budowlane: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)
 
Do pobrania:

1. Modyfikacje do SIWZ-2

________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.9.2013                                              Świlcza, dn. 26.03.2013 r.

pismo:  67/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 13 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52356-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 3 kwietnia 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 25 marca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Dotyczy przedmiaru robót budowlanych – dział 5 Dach

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję łaty i kontrłaty.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót branży budowlanej popr. 2 z dnia 26.03.2013 r., w rozdziale 5 – Dach, dodaje się nową pozycję 42: KNRW 202/410/3: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm – analogia przybicie łat i kontrłat, obmiar 328,330 m2.

---------------------------------

Treść pytania nr 1:

Proszę o podanie wymiarów schodów strychowych oraz wyłazu dachowego

Odpowiedź:

Na rys. Nr 3 PB podano wymiary otworu w stropie na wyłaz strychowy: 70x150 cm – patrz: przedmiar robót branży budowlanej popr. 2 z dnia 26.03.2013 r., rozdział 6 – Izolacja stropodachu, poz. 64: KNNR 2/1105/2: Właz strychowy o wym. otworu w stropie 70x150 cm, obmiar 1,050 m2, a nie jak podano wcześniej 1,200 m2.

W poz. 53 przedmiaru robot z dnia 25.02.2013 r. określono powierzchnię wyłazu dachowego na 0,64 m2. Zatem należy zastosować wyłaz dachowy o wymiarach: 80x80 cm, patrz: przedmiar robót branży budowlanej, popr.2  z dnia 26.03.2013 r., rozdział 5 – Dach, poz. 54.

Wymiary schodów należy dostosować do wysokości pomieszczenia: 3,50 m. Ponadto określono jego parametry: U = 1,1 oraz EI 30.

Treść pytania nr 2 i 3:

Proszę o udostępnienie rysunków (wymiarów) obudowy kominka z piaskowca.

Proszę o podanie dodatkowych informacji (wymiarów) dotyczących wkładu kominkowego.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót określono moc wkładu kominkowego na 16kW. Mając na uwadze że w handlu mogą występować wkłady różnych producentów, o różnych wymiarach, nie określano ich typu i wymiarów. Należy dobrać wkład o ww. parametrach, łącznie
z obudową.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-26 14:02:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech