18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.9.2013 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.9.2013 - Roboty budowlane: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.9.2013                                              Świlcza, dn. 22.04.2013 r.

pismo:  91/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 13 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52356-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3 kwietnia 2013 r. o godz. godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„JOMAKO” Joanna Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

z ceną kosztorysową brutto 307 464,59 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 19 (słownie: dziewiętnaście) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Budowlana ŁYKObud Józef Łyko

adres: 37-312 Łętownia 346

384 765,96 zł

2

Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.

adres: 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 12

476 795,86 zł

3

Remontowo – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ”

adres: 39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 15

368 197,74 zł

4

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17

541 331,86 zł

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„POLBUD” Tadeusz Szczepański

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24

406 005,87 zł

6

Zakład Budowlany „EURO – BUD”

Zbigniew Godzisz Tomasz Godzisz

adres: 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 41

452 963,58 zł

7

ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp.j.

adres: 37-430 Jeżowe 701

347 807,37 zł

8

„BUDOART”  Michał Łata

adres: 37-464 Stalowa Wola, ul. Sandomierska 64

458 884,49 zł

9

Firma Remontowo – Budowlana „MAR – MAR” Mariusz Kopera

adres: 39-207 Brzeźnica, Paszczyna 41C

380 397,22 zł

10

„JOMAKO” Joanna Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

307 464,59 zł

11

Zakład Usługowo - Produkcyjno – Handlowy

„GŁAZ-POL” Jan Głazowski

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 2/4

529 938,76 zł

12

Firma Budowlana „GUŹDA”  Zbigniew Guźda

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 110

314 703,61 zł

13

P.P.H.U. „WIBER” Witold Bereś

adres: 35-103 Rzeszów, ul. Bednarska 13

427 031,02 zł

14

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

382 305,43 zł

15

Firma Budowlano – Handlowa „RAK” Sp.j.

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107

480 287,30 zł

16

Firma Remontowo – Budowlana „DUD – BUD” Łukasz Duda

adres: 33-100 Tarnów, ul. Racławicka 14

433 747,63 zł

17

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa

„WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18

436 411,26 zł

18

Przedsiębiorstwo Usługowe „EURO-DACH” Andrzej Sieńko

adres: 36-067 Harta 538

431 589,97 zł

19

Firma Handlowa „Mikulec” Andrzej Mikulec

adres: 33-330 Grybów, Biała Niżna 504

494 408,39 zł

Oferta nr 10 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 10 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 22.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

79,9095

79,9095

2

64,4855

64,4855

3

83,5052

83,5052

4

56,7978

56,7978

5

odrzucona

xxxxxx

6

67,8784

67,8784

7

88,4008

88,4008

8

67,0026

67,0026

9

80,8272

80,8272

10

100,0000

100,0000

11

58,0188

58,0188

12

odrzucona

xxxxxx

13

72,0005

72,0005

14

80,4238

80,4238

15

64,0168

64,0168

16

70,8855

70,8855

17

70,4529

70,4529

18

odrzucona

xxxxxx

19

odrzucona

xxxxxx

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-04-22 11:37:11


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech