18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacje Nr 1
Modyfikacje Nr 2
Modyfikacje Nr 3
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.9.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Modyfikacje Nr 1RRG.271.9.2013 - Roboty budowlane: Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)
 
Do pobrania:

1. Modyfikacje do SIWZ-1

________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.9.2013                                              Świlcza, dn. 22.03.2013 r.

pismo:  65/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 13 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52356-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 3 kwietnia 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 20 marca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Instalacje  elektryczne 

W przedmiarze robót  instalacji  i projekcie nie jest  podany  rodzaj  wentylatora. Proszę podać typ   wentylatora  jaki  należy  przyjąć do  wyceny.

Odpowiedź:

Na kominie wentylacyjnym sali narad, należy zamontować wentylator dachowy WD160, o mocy 250W; patrz: poprawiony przedmiar robót „Instalacje elektryczne wewnętrzne”, dodatkowa pozycja 2.33: Podstawa wyceny: KNRW 217/208/1, Opis: Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200 mm i masie do 25 kg – Wentylator WD 160 wraz z zasilaniem, o mocy 250 W – 1 szt.

----------------------

Treść pytania nr 1:

Poz. 2 przedmiaru robót – zasypka wykopów 191,884 m3 = objętości wykopów. Nie potrącono objętości fundamentów.

Odpowiedź:

W poz. 2 uwzględniono zarówno zasypanie wykopów fundamentowych, jak
i rozplantowanie w sąsiedztwie budynku pozostałej ziemi z wykopów.

Treść pytania nr 2:

Poz. 7 przedmiaru – ściany betonowe gr. 20 cm -95,614 m2, wg naszych wyliczeń powinno być 105,31m2.

Odpowiedź:

W poz. 7 przedmiaru, winno być 105,31 m2 ścian betonowych; patrz: poprawiony przedmiar robót, branża budowlana, w rozdziale 2 pn. Fundamenty, w poz. 7 należy przyjąć 105,31 m2, a nie jak podano wcześniej 95,614 m2;

Treść pytania nr 3:

Poz. 8 przedmiaru – dodatek za każdy 1 cm grubości muru – 8,338 m2, wg naszych wyliczeń powinno być 19,0 m2.

Odpowiedź:

W poz. 8 przedmiaru, winno być 19,0 m2 ścian, do dopłaty grubości; patrz: poprawiony przedmiar robót, branża budowlana, w rozdziale 2 pn. Fundamenty,
w poz. 8 należy przyjąć 19,000 m2,
a nie jak podano wcześniej 8,338 m2;

Treść pytania nr 4:

Poz. 25 – strop Teriva. Czy należy tu przyjąć strop Porotherm, a podana podstawa wyceny dla stropu Teriva jest tylko analogią?

Odpowiedź:

W poz. 25 przedmiaru należy przyjęć wycenę stropu Porotherm, zgodnie z projektem.

Przyjęta podstawa wyceny jest tylko analogią.

Treść pytania nr 5:

Poz. 86 i 88 przedmiaru – izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome – 4x. Wg rys. nr 6 projektu Architektury, izolacja posadzki 3 x Dysperbit + welon z włókna szklanego. W poz. 87 przyjęto ułożenie folii polietylenowej. Jakie przyjąć wykonanie izolacji: 4 x Dysperbit + welon z włókna szklanego, czy 3 x Dysperbit + welon z włókna szklanego, czy 4 x Dysperbit + folia PE?

Odpowiedź:

W poz. 86 i 88 przedmiaru, należy wycenić wykonanie izolacji 4xDysperbit + welon
z włókna szklanego, zgodnie z projektem;

Treść pytania nr 6:

Poz. 89 przedmiaru – izolacja ze styropianu FS20 gr. 6 cm, natomiast na rys. nr 6 podano styropian FS30. Jakie rozwiązanie przyjąć?  

Odpowiedź:

W poz. 89 przedmiaru, należy wycenić  wykonanie izolacji ze styropianu ekstrudowanego FS 30, zgodnie z projektem;

Treść pytania nr 7:

Poz. 90 i 91 przedmiaru – warstwa wyrównawcza gr. 3 cm, natomiast wg rys. nr 6 grubość ta wynosi 4 cm. Które rozwiązanie przyjąć?

Odpowiedź:

W poz. 90 i 91 przedmiaru, należy wycenić wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 4,0 cm, zgodnie z projektem;

Treść pytania nr 8:

Poz. 117 przedmiaru – schody z kostki brukowej szarej gr. 6 cm, natomiast wg opisu technicznego i rysunku nr 6 powinna być kostka kolorowa.

Odpowiedź:

W poz. 117 przedmiaru, należy wycenić wykonanie schodów i chodników, z szarej kostki brukowej;

-----------------------------

Treść pytania nr 1:

Poz. 76 – osadzenie podokienników prefabrykowanych. Proszę o podanie informacji na temat koloru i grubości aglomarmuru, z którego mają być wykonane.

Odpowiedź:

Kolor aglomarmuru –  jasny, pastelowy o grubość 2 cm;

Treść pytania nr 2:

Poz. 119 przedmiaru robót – dostawa i montaż obudowy kominka z piaskowca. Proszę o podanie informacji na temat rodzaju piaskowca, koloru i grubości.

Odpowiedź:

Kolor piaskowca: żółty, rodzaj: łupany, grubość 3 cm;

Treść pytania nr 3:

Poz. 121 – dostawa i montaż szafek kuchennych. Czy są jakieś szczególne wymogi dla tych szafek np. rodzaj materiału?

Odpowiedź:

Szafki kuchenne winny być wykonane z płyt MDF o grubości 18 mm.

Treść pytania nr 4:

Poz. 122 – dostawa i montaż kuchni elektrycznej. Proszę o podanie informacji na temat wielkości, mocy elektrycznej i czy ma być z piekarnikiem, czy bez.

Odpowiedź:

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem,  4 palnikowa – domowa, klasa energetyczna A – 10%, moc 10,1 KW, wymiary: 60x85x60cm, w jednej obudowie płyta z polami grzewczymi i piekarnik;

-------------

Pytania z dnia 22 marca 2013 roku:

Treść pytania nr 1:

Dotyczy branży sanitarnej – w opisie technicznym mowa jest o osadniku ściekowym V=2,5 m3, natomiast brak pozycji w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Osadnik ścieków jest ujęty w przedmiarze robót branży budowlanej, w rozdziale 15 pn. Przepompownia ścieków;

Treść pytania nr 2:

W opisie technicznym mowa jest o podgrzewaczu podumywalkowym z baterią V=5,0 l szt. 1 oraz V=10,0 l szt. 1, natomiast brak pozycji w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Podgrzewacz podumywalkowy z baterią V=5,0 l szt. 2 należy wycenić w poz. 11 a podgrzewacz podumywalkowy z baterią V=10,0 l szt. 1 należy wycenić w poz. 12 przedmiaru robót pn. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne;

Treść pytania nr 3:

W przedmiarze robót brak wykuć, przebić oraz zamurowań. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Instalacje należy wycenić z uwzględnieniem wykuć, przebić i zamurowań.

Uwaga:

Wyliczać cenę oferty wg poprawionych przedmiarów robót.

Na stronie internetowej udostępniono również załączniki do siwz w wersji wordInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-26 14:05:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech