18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Modyfikacja treści siwz nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 2
Wyjaśnienie treści siwz nr 3
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.32.2017 :: SIWZRGI.271.32.2017: Roboty budowlane - I. Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne; II. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach (...)
 

Do pobrania:
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.32.2017/Specyfikacje.zip

___________________________________________________________

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

         Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części.
         Oferty można składać na dowolną ilość części. 

 

Część nr 1:

Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych - budowy zespołu boisk szkolnych, budowa obiektów małej architektury, budowa boiska o wym. 40,00 na 22 m i boiska o wym. 70,00*35,00 m oraz ogrodzenia o wys. 4,00 m w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 4032) z 19 maja 2016 r.,

2)    projekt budowlany budowy budowy zespołu boisk rekreacyjnych wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i trawiastego boiska treningowego w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 4032),

3)    przedmiar robót pn.: Boisko wielofunkcyjne i treningowe – Stadion Sportowy w Świlczy;

 

Część nr 2:

Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych - budowy zespołu boisk szkolnych, budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzeń (piłkochwytów)” w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 431/1) z marca 2017 r.,

2)    projekt budowlany budowy zespołu boisk szkolnych, obiektów małej architektury, ogrodzeń – piłkochwytów w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach (dz. nr ewid. 431/1),

3)    przedmiar robót pn.: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach;

 

Część nr 3:

Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół
w Bratkowicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych - budowy zespołu boisk szkolnych, obiektów małej architektury, ogrodzeń (piłkochwytów)” w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 4775) z marca 2017 r.,

2)    projekt budowlany budowy zespołu boisk szkolnych, obiektów małej architektury, ogrodzeń – piłkochwytów w Zespole Szkół w Bratkowicach (dz. nr ewid. 4775),

3)    przedmiar robót pn.: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Bratkowicach;

 

Część nr 4:

Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli
o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych - budowy zespołu boisk szkolnych, budowy obiektów małej architektury, budowy ogrodzeń (piłkochwytów)” w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 2705) z marca 2017 r.,

2)    projekt budowlany budowy zespołu boisk szkolnych, obiektów małej architektury, ogrodzeń – piłkochwytów w Szkole Podstawowej w Mrowli (dz. nr ewid. 2705),

3)    przedmiar robót pn.: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mrowli;

 

Część nr 5:

Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzcianie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych - budowy zespołu boisk szkolnych, budowa obiektów małej architektury, budowa ogrodzeń (piłkochwytów)” w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 1226) z marca 2017 r.,

2)    projekt budowlany budowy zespołu boisk szkolnych, obiektów małej architektury, ogrodzeń – piłkochwytów w Zespole Szkół w Trzcianie (dz. nr ewid. 1226),

3)    przedmiar robót pn.: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Trzcianie;

 

Część nr 6:

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie w Świlczy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)    zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych - budowy przyłączy elektrycznych nN wraz ze skrzynkami elektrycznymi  na terenie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza (dz. nr ewid. 4030/4, 4032) z dnia 22 grudnia 2017 r.,

2)    projekt budowlany przyłączy elektrycznych niskiego napięcia na terenie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Świlcza (dz. nr ewid. 4030/4, 4032),

3)    przedmiar robót pn.: Przyłącz elektryczny nn dla zasilania w energię elektryczną lamp oświetlenia terenu kompleksu boisk sportowych w m. Świlcza.

 

Dodatkowo przedmiot zamówienia określa (w zakresie wszystkich części):

1)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2)    specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.

 

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-28 13:18:41


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech