18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.16.2014 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.16.2014 - Dostawa: Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.16.2014                                                Świlcza, dn. 25.06.2014 r.

pismo:  200/R-RRG-ED/2014

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa wraz z montażem urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 maja 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 174070-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 6 czerwca 2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.  

1)

Dla części nr 1, tj. „Dostawa wraz z montażem: - pompy zatapialne – 2 szt., - pompa recyrkulacyjna – 1 szt., - dmuchawa typu Rootsa – 1 szt., - modernizacja stacji koagulanta – 1 kpl., - zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl”

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH
mgr Roman Browarski

adres: 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 1

z ceną brutto 157 656,48 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy);

Wybrana oferta nr 6 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która otrzymała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Jest to oferta z najniższą ceną. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

2)

Dla części nr 2, tj. „Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej – 1 kpl”

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

ENKO Spółka Akcyjna

adres: 44-101 Gliwice, ul. Dojazdowa 10

z ceną brutto 66 420,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych);

Wybrana oferta nr 5 jest jedyną ważną ofertą złożoną dla części nr 2. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

3)

Dla części nr 3, tj. „Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów – 1 kpl”

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

PPTHU EKOMTECH s.c.
Lesław Bańczyk, Adam Nierada

adres: 43-188 Orzesze, ul. Żorska 162A

z ceną brutto 516 600,00 (słownie: pięćset szesnaście tysięcy sześćset złotych);

Wybrana oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która otrzymała największą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Jest to oferta z najniższą ceną. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

4)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia:

dla całości zamówienia: 1 057 800,00 zł brutto,

dla poszczególnych części zamówienia:

Numer części (zadania)

Nazwa części

Cena brutto

1

 Dostawa wraz z montażem:

- pompy zatapialne – 2 szt.

- pompa recyrkulacyjna – 1 szt.

- dmuchawa typu Rootsa – 1 szt.

- modernizacja stacji koagulanta – 1 kpl

- zestaw przetwornik, sonda tlenowa i redox - 4 kpl

 

 

319 800,00 zł

 

 

 

2

Dostawa wraz z montażem kraty schodkowej – 1 kpl

307 500,00 zł

3

Dostawa wraz z montażem miksera do higienizacji osadów – 1 kpl

430 500,00 zł

 

5) Zbiorcze zestawienie ofert:

 W terminie składania ofert złożono łącznie 7 ofert.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

 

 

Część nr 1

Część nr 2

Część nr 3

1

PPTHU EKOMTECH s.c.
Lesław Bańczyk, Adam Nierada

adres: 43-188 Orzesze, ul. Żorska 162A

xxxxxx

xxxxxx

516 600,00 zł

2

DREWA Sp. z o.o.

adres: 05-270 Marki, ul. Moniuszki 2

287 820,00 zł

xxxxxx

xxxxxx

3

ELCONT Sp. j. Radosław Cieślak Fabian Rębisz

adres: 36-001 Trzebownisko, Terliczka 215i

199 404,53 zł

xxxxxx

xxxxxx

4

Przedsiębiorstwo EKO-CELKON
Jerzy Nowakowski

adres: 84-100 Puck, Brudzewa 33

xxxxxx

75 030,00 zł

xxxxxx

5

ENKO Spółka Akcyjna

adres: 44-101 Gliwice, ul. Dojazdowa 10

xxxxxx

66 420,00 zł

xxxxxx

6

Zakład Ochrony Środowiska HYDROTECH
mgr Roman Browarski

adres: 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 1

157 656,48 zł

xxxxxx

Xxxxxx

7

„VARIA-TECH” Robert Korzeniowski

adres: 05-092 Łomianki,  Izabelin – Dziekanówek,
ul. Kwiatowa 39

xxxxxx

xxxxxx

1 410 810,00 zł

 

6)    Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 1

Suma punktów

1

xxxxxx

xxxxxx

2

                                 157 656,48

                              ------------------- x 100 %

                                 287 820,00

54,7761

3

                                 157 656,48

                              ------------------- x 100 %

                                 199 404,53

79,0636

4

xxxxxx

xxxxxx

5

xxxxxx

xxxxxx

6

                                 157 656,48

                              ------------------- x 100 %

                                 157 656,48

100,0000

7

xxxxxx

xxxxxx

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 2

Suma punktów

1

xxxxxx

xxxxxx

2

xxxxxx

xxxxxx

3

xxxxxx

xxxxxx

4

                                    odrzucona

xxxxxx

5

                                66 420,00

                              ------------------ x 100 %

                                66 420,00

100,0000

6

xxxxxx

xxxxxx

7

xxxxxx

xxxxxx

 

Numer oferty

Sposób obliczenia punktacji dla części nr 3

Suma punktów

1

                          516 600,00

                              ------------------ x 100 %

                               516 600,00

 

100,0000

2

xxxxxx

xxxxxx

3

xxxxxx

xxxxxx

4

xxxxxx

xxxxxx

5

xxxxxx

xxxxxx

6

xxxxxx

xxxxxx

7

                               516 600,00

                              ------------------ x 100 %

                               1 410 810,00

36,6173

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-06-25 16:56:32


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech