18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
Przetargi ogłoszone
Przetargi rozstrzygnięte
RRG.271.32.2014
RRG.271.31.2014
GOPS.261.1.2014
ŚDS.271.1.2014
RRG.271.30.2014
RRG.271.28.2014
RRG.271.29.2014
RRG.271.26.2014
RRG.271.27.2014
RRG.271.24.2014
RRG.271.25.2014
RRG.271.21.2014
RRG.271.23.2014
RRG.271.22.2014
RRG.271.8.2014
RRG.271.20.2014
RRG.271.19.2014
RRG.271.18.2014
RRG.271.17.2014
RRG.271.16.2014
RRG.271.15.2014
RRG.271.14.2014
RRG.271.12.2014
GOPS.4408.1.2014
RRG.271.11.2014
RRG.271.10.2014
RRG.271.09.2014
RRG.271.07.2014
RRG.271.06.2014
RRG.271.05.2014
RRG.271.04.2014
RRG.271.03.2014
RRG.271.02.2014
RRG.271.01.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2014 :: Przetargi rozstrzygnięte :: RRG.271.01.2014 :: SIWZRRG.271.01.2014 - Roboty budowlane - Budowa targowiska w Bratkowicach
 
Do pobrania:
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.01.2014/Specyfikacje.zip

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)      pozwolenie na budowę budynku administracyjno – gospodarczego z zapleczem sanitarnym, zadaszone stoiska handlowe – targowiska Bratkowice – „Mój Rynek”, na dz. nr ewid. 886 w Bratkowicach, gm. Świlcza - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 32a/4/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku, znak: AB.6740.4.33.2012,

2)      projekt budowlany budowy budynku administracyjno – gospodarczego
z zapleczem sanitarnym, zadaszone stoiska handlowe – targowiska Bratkowice, na dz. nr ewid. 886 w Bratkowicach, gm. Świlcza,

3)      zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych wykonania przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym dla budynku administracyjno – gospodarczego z zapleczem sanitarnym zlokalizowanego na działce nr 890, 875,886,

4)      projekt budowlany wykonania przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla budynku administracyjno – gospodarczego

w Bratkowicach na dz. Nr 886 i 890,

5)      aneks do projektu budowlanego wykonania przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla budynku administracyjno – gospodarczego w Bratkowicach na dz. Nr 886 i 890 i 875,

6)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna -  budowa targowiska w Bratkowicach: budynek sanitarno – gospodarczy, zadaszone stoiska handlowe,

7)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, architektura i konstrukcja -  budowa budynku administracyjno – gospodarczego z zapleczem sanitarnym, zadaszone stoiska handlowe – targowiska Bratkowice – „Mój Rynek”, na dz. nr ewid. 886 w Bratkowicach, gm. Świlcza,

8)      przedmiar robót – budowa targowiska w Bratkowicach, I i II etap,

9)      przedmiar robót – budowa targowiska w Bratkowicach, I etap (uzupełnienie),

10)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2014/RRG.271.01.2014/Specyfikacje.zipInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-01-16 07:59:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech