18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.35.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.35.2013 - Usługi - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.35.2013                                                Świlcza, dn. 24.10.2013 r.

pismo:  275/R-RRG-ED/2013

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 8 października 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 407388-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 października 2013 r. o godzinie 10.30.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze. 

1)

dla części nr 1, tj. pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – koordynator,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

EMALDROG.PL Sp. z o.o. w organizacji

adres: 36-002 Jasionka  836

z ceną 20 020,85  brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy dwadzieścia złotych
i  osiemdziesiąt pięć groszy);

dla części nr 2, tj. pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

EMALDROG.PL Sp. z o.o. w organizacji

adres: 36-002 Jasionka  836

z ceną 2 762,12 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote
i dwanaście groszy);

dla części nr 3, tj. pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

EMALDROG.PL Sp. z o.o. w organizacji

adres: 36-002 Jasionka  836

z ceną  2 010,26 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziesięć złotych i dwadzieścia sześć  groszy);

 

Uzasadnienie wyboru

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

 

 

     Część nr I

Branża budowlana

       Część nr II

Branża sanitarna

     Część nr III

Branża elektryczna

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –
Usługowe „INTEX” Sebastian Głowała

adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Mickiewicza 14

28 905,00 zł

xxxxx

xxxxx

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

PIRYT Monika Harczuk-Dołba

adres: 35-233 Rzeszów, ul. Zabłocie 14/90

47 786,89 zł

19 161,10 zł

19 152,48 zł

3

NADZORY AUT-SERWIS Jacek Gilewicz

adres: 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 135

25 830,00 zł

13 530,00 zł

13 530,00 zł

4

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno –
Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

adres: 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 37

79 581,00 zł

59 040,00 zł

60 270,00 zł

5

EMALDROG.PL Sp. z o.o. w organizacji

adres: 36-002 Jasionka  836

20 020,85 zł

2 762,12 zł

2 010,26 zł

6

DIT PRO Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Damian Ślęczka

adres:  36-062 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 382

83 640,00 zł

xxxxx

xxxxx

7

KontrolProjekt Witold Duszlak

adres: 39-200 Dębica, ul. Prof. Gawrysia 6

xxxxx

9 840,00 zł

xxxxx

8

Pracownia Projektowa Adam Wilkos

adres: 35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Alsa 1

36 900,00 zł

6 150,00 zł

4 551,00 zł

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części 1,2,3. Są to oferty, które uzyskały  najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 23.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

 

dla części nr 1

dla części nr 2

dla części nr 3

1

69,2643

xxxxx

xxxxx

2

41,8961

14,4152

10,4961

3

77,5101

20,4148

14,8578

4

25,1578

4,6784

3,3354

5

100,0000

100,0000

100,0000

6

23,9369

xxxxx

xxxxx

7

xxxxx

28,0703

xxxxx

8

odrzucona

odrzucona

odrzucona

Suma cen z ofert najkorzystniejszych nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-24 13:50:28


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech