18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.35.2013 :: SIWZRRG.271.35.2013 - Usługi - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)
 

Do pobrania:

 
 

Szczegółowy opis robót objętych nadzorem inwestorskim określa:

1)     pozwolenie na budowę budynku hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy wraz z instalacjami wewnętrznymi, budową i przebudową przyłączy: wody, energii elektrycznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budową i przebudową przyłącza gazu, budową i przebudową chodników na działce nr 3621/1, 3619/2 w Świlczy - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 46/4/2012 z dnia 28 maja 2012 roku, znak: AB.6740.4.26.2012,

2)     projekt budowlany zagospodarowania terenu na inwestycję pn.: Budowa hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy wraz z infrastrukturą techniczną, tom I,

3)     projekt architektoniczno – budowlany na inwestycję pn.: Budowa hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy wraz z infrastrukturą techniczną, tom II, część 1,

4)     projekt budowlany konstrukcji budowy hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy, tom II, część 2,

5)     projekt budowlany instalacji sanitarnych hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy, tom II, część 3,

6)     projekt budowlany instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych budowy hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy, tom II, część 4,

7)     projekt wykonawczy konstrukcji na zadanie pn.: Budowa hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy,

8)     projekt wykonawczy architektury na zadanie pn.: Budowa hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy - część 1, egz. 2/1,

9)     projekt wykonawczy architektury na zadanie pn.: Budowa hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy, Architektura - część 1, egz. 2/2,

10)  projekt wykonawczy instalacji wod-kan, gazu, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ppoż., wentylacji mechanicznej i kotłowni hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół w Świlczy,

11)  projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budowy hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy,

12)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy, część ogólna,

13)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Szkolna hala sportowa z przewiązką w Świlczy, tom I Wymagania ogólne,

14)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnej: wod-kan., centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacji mechanicznej, ppoż
i kotłowni,

15)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przyłącza: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowej,

16)  szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne,

17)  rysunki zamienne do projektu architektoniczno – budowlanego na inwestycję pn.: Budowa hali sportowej połączonej przewiązką z budynkiem gimnazjum Zespołu Szkół na działce nr 3621/1 w Świlczy wraz z infrastrukturą techniczną (tom II, część 1),

18)  przedmiar robót – Budowa sali gimnastycznej – roboty budowlane
i wyposażenie
,

19)  przedmiar robót – Budowa Sali gimnastycznej – wyposażenie c.d.,

20)  przedmiar robót – Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – instalacja centralnego ogrzewania,

21)  przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – instalacje elektryczne wewnętrzne,

22)  przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – wewnętrzna instalacja gazowa,

23)  przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – wentylacja,

24)  przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy –  instalacje wod-kan,

25)  przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – gazociąg,

26)  przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – kanalizacja deszczowa,

27)  przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – kanalizacja sanitarna,

28)  przedmiar robót - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy – wodociąg,

29)  przedmiar robót – Budowa Sali gimnastycznej – place i chodniki,

30)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1),

31)  umowa z dnia 20 września 2013 r. zawarta z Wykonawcą robót budowlanych, tj. z Panią Joanną Kołodziej prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JOMAKO – Joanna Kołodziej, 38-114 Niebylec 193 na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)”,

32)  kosztorysy ofertowe:

-   wodociąg,

-   wod-kan.,

-   wentylacja,

-   przyłącz kanalizacji sanitarnej,

-   instalacje elektryczne wewnętrzne,

-   gazociąg,

-   wewnętrzna instalacja gazowa,

-   instalacja centralnego ogrzewania,

-   kanalizacja deszczowa,

-   place i chodniki,

-   roboty budowlane i wyposażenie,

33)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 
 


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-08 09:42:30


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech