18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie Nr 1
Wyjaśnienie Nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.6.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie Nr 1RRG.271.6.2013 - Roboty budowlane: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo - rekreacyjnej
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienie do SIWZ-1

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.06.2013/RRG.271.6.2013_10_wyj_01.pdf
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.6.2013                                           Świlcza, dn. 28.02.2013 r.

pismo:  38/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo -  rekreacyjnej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 lutego 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52356-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 5 marca 2013, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 26 lutego 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy kanalizacja sanitarna obejmuje wykonanie odc. Sistn- S4 (bez odc. S5-S7):

Odpowiedź:

Wycenić należy 131 mb kanalizacji sanitarnej, tj. od punktu studni Sistn do studni S4;

 

Pytanie nr 2:

Czy w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej jest tylko odwodnienie boiska do piłki nożnej (kanały i studnie na odc. D69-D42-D1 oraz D24-D1) bez montażu studni odwodnienia liniowego (SO1- SO7) oraz korytek odwodnienia liniowego?

Odpowiedź:

Odcinek SO1 – SO7 jest wyceniony w pozycji Krawężniki, element 4.5 przedmiaru robót, zgodnie z projektem budowlanym.

 

Pytanie nr 3:

Czy należy przyjąć do wyceny również montaż separatora, osadnika i zbiornika na kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Montaż separatora, osadnika i zbiornika na kanalizację deszczową nie jest w zakresie niniejszego postępowania.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-02-28 14:54:11


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech