18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.6.2013 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.6.2013 - Roboty budowlane: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo - rekreacyjnej
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.6.2013                                               Świlcza, dn.20.03.2013 r.

pismo:  60/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo -  rekreacyjnej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 lutego 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52356-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 marca 2013 roku o godzinie 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

z ceną kosztorysową brutto 497 707,20 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 8 (słownie: osiem) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 73

608 716,72 zł

2

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

497 707,20 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD”

Tadeusz Szczepański

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24

691 543,05 zł

4

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6

696 799,00 zł

5

Zakład Usługowo – Handlowy „JANKOP” Lib Jan

adres: 39-300 Mielec, ul. Przemysłowa 51A

594 133,38 zł

6

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BET-STAL”

Zenon Strugała

adres: 38-300 Gorlice, ul. Sosnowa 37

530 730,93 zł

7

„JOMAKO” Joanna Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

525 640,99 zł

8

Firma Handlowo – Usługowa „WIKI” Aneta Guźda

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 110

499 726,83 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 24.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

81,7633

81,7633

2

100,0000

100,0000

3

71,9705

71,9705

4

71,4276

71,4276

5

83,7702

83,7702

6

93,7776

93,7776

7

94,6857

94,6857

8

99,5958

99,5958

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-20 11:58:04


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech