18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ-1
Wyjaśnienie Nr 1
Wyjaśnienie Nr 2
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.5.2013 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie Nr 2RRG.271.5.2013 - Roboty budowlane: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie
 
Do pobrania:

1. Wyjaśnienie do SIWZ-2
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.5.2013                                             Świlcza, dn. 14.02.2013 r.

pismo:  19/R-RRG-ED/2013

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 1 lutego 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 44928-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 19 lutego 2013, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 14 lutego 2013 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Treść pytania:

Po przeanalizowaniu SIWZ, dokumentacji technicznej oraz przedmiarów robót dotyczących instalacji elektrycznych prosimy o wyjaśnienie n/w kwestii.

Proszę o udostępnienie  dokumentacji elektrycznej zawierającej zakres wyceny.
W przypadku nie udostępnienia dokumentacji proszę o informację czy tylko same oprawy  (zawarte w udostępnionym przedmiarze) wchodzą w zakres wyceny, czy należy doliczyć także oprzewodowanie, gniazdka, łączniki itp. W jakiej pozycji przedmiarowej należy uwzględnić odpowiedzi?

Odpowiedź:

W zakresie instalacji elektrycznych niniejszego przetargu jest tylko montaż lamp.

Instalacja elektryczna w Domu Ludowym w Dąbrowie została wykonana w całości we wcześniejszych etapach  realizacji remontów tego obiektu.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-02-14 15:13:21


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech