18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.5.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.5.2013 - Roboty budowlane: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.5.2013                                                Świlcza, dn.11.03.2013 r.

pismo:  45/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 1 lutego 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 44928-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  19 lutego 2013 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Budowlano – Handlowa „RAK” Sp.j.

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107

z ceną kosztorysową brutto 41 071,66 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 27 (słownie: dwadzieścia siedem) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Konsorcjum Firm:

Dagmara Bobek ASR, ul. oś. Górali 11/4, 31-960 Kraków

Piotr Piechówka

Zakład Usług Budowlano – Projektowych PIECH BUD, Gaj, ul. Pogórze 12, 32-031 Mogilany

59 725,85 zł

2

Firma Handlowo – Usługowa „STANEX-BUD” Arkadiusz Stankiewicz

adres: 37-500 Jarosław, ul. Pełkińska 156

49 476,76 zł

3

MET – BUD Sp. j. Jacek Leszczak, Krzysztof Leszczak, Tomasz Leszczak

adres: 38-100 Strzyżów, ul. Spółdzielcza 1a

45 027,07 zł

4

Firma Budowlano – Handlowa „RAK” Sp.j.

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107

41 071,66 zł

5

Firma Remontowo – Budowlana „BRUKO – BUD”

Zygmunt Diakowski

adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Strzelnicza 27

79 904,77 zł

6

EXBUD Piotr Puziewicz

adres: 37-100 Łańcut, ul. Romualda Traugutta 29

51 760,84 zł

7

Usługi Remontowo – Budowlane Waldemar Lenar

adres: 37-200 Przeworsk, Urzejowice 497

52 109,17 zł

8

Usługi Remontowo – Budowlane Skura Bogusław

adres: 36-110 Majdan Królewski, ul. Polesie 45

51 909,44 zł

9

„WĘGLIŃSKI” Technika Sanitarna i Grzewcza Tomasz Węgliński

adres: 37-430 Jeżowe 553

49 993,68 zł

10

P.P.U.H. „HARPOL” Marta Żybura

adres: 35-113 Rzeszów, ul. Modrzewiowa 4

57 952,80 zł

11

Zakład Budowlano – Konserwatorski „ARKADY”

adres: 37-500 Jarosław, ul. Długosza 9

53 884,47 zł

12

P.P.H.U. „WIBER” Witold Bereś

adres: 35-103 Rzeszów, ul. Bednarska 13

52 401,67 zł

13

P.R. i M.B. BRIMAT Sp. z o.o.

adres: 35-304 Rzeszów, Al. gen. W. Sikorskiego 42

58 827,94 zł

14

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

47 895,06 zł

15

„WOBUD”  Zakład Remontowo – Budowlany Jan Wojnarowski

adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 13/30

57 165,96 zł

16

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego  17

53 893,26 zł

17

Remontowo – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ”

adres: 39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 15

43 871,95 zł

18

Firma Handlowo – Usługowa „WIKI” Aneta Guźda

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 110

52 157,55 zł

19

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” Tadeusz Szczepański

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24

52 834,76 zł

20

„INTER-POL” Ujma Paweł

adres: 37-500 Jarosław, Szówsko, ul. Zamojska 10,

52 346,99 zł

21

Zakład Remontowo – Budowlany „EDBUD”

adres: 35-303 Rzeszów, ul. Wrześniowa 2

47 774,53 zł

22

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IZOTERM” Zbigniew Łata

adres: 37-464 Stalowa Wola, ul. Sandomierska 64

43 544,35 zł

23

Zakład Budowlany „EURO – BUD”

Zbigniew Godzisz Tomasz Godzisz

adres: 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 41

55 891,86 zł

24

„DUD – BUD” Sp. j. Łukasz Duda, Michał Nosal

adres:33-100 Tarnów, ul. Racławickich 14

57 397,09 zł

25

Firma Remontowo – Budowlana „MAR – MAR” Mariusz Kopera

adres: 39-207 Brzeźnica, Paszczyna 41C

48 438,65 zł

26

„ANIFA” Anna Bąk

adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Górskiego 8

56 008,82 zł

27

Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek

adres: 37-200 Przeworsk, Mirocin 379

62 692,62 zł

Oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 4 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 18.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

68,7669

68,7669

2

83,0120

83,0120

3

91,2154

91,2154

4

100,0000

100,0000

5

odrzucona

xxxxxx

6

odrzucona

xxxxxx

7

78,8184

78,8184

8

odrzucona

xxxxxx

9

odrzucona

xxxxxx

10

odrzucona

xxxxxx

11

76,2217

76,2217

12

78,3785

78,3785

13

69,8165

69,8165

14

85,7534

85,7534

15

odrzucona

xxxxxx

16

76,2092

76,2092

17

93,6171

93,6171

18

78,7453

78,7453

19

77,7360

77,7360

20

78,4604

78,4604

21

85,9697

85,9697

22

94,3214

94,3214

23

73,4841

73,4841

24

71,5570

71,5570

25

84,7910

84,7910

26

odrzucona

xxxxxx

27

65,5127

65,5127

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-11 14:52:55


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech