18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ-1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany do SIWZ-1
Wyjaśnienie do SIWZ-2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.19.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Zmiany do SIWZ-1RRG.271.19.2012 - Roboty budowlane: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach ...
 
Do pobrania:
1. Zmiany SIWZ Nr 1
Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.19.2012/RRG.271.19.2012_zm_01.pdf
________________________________________________________________________

Numer przetargu: RRG.271.19.2012

pismo:  161/R-RRG-ED/2012                                   Świlcza, dn. 12.07.2012 r.

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu
„Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz
z zapleczem sanitarno – szatniowym) na działkach nr ewid.  782/2, 771/4, 771/2 położonych w Rudnej Wielkiej

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 228786-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 17 lipca 2012, godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

  I.        Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 11 lipca 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie dokumentów, jakie należy złożyć, dotyczących nawierzchni ze sztucznej trawy, czy ma to być:

-        Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com), czy:

-        Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego
z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów
z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com), czy:

-         Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com).

Proszę o wybór z trzech opcji.

Odpowiedź:

Należy złożyć raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com);

 II.        Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 7, pkt 2.3 opisu przedmiotu zamówienia:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

„Ogrodzenie kompleksu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ)”,

Ø  nowe brzmienie:

„Ogrodzenie boisk

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ)”;

2)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 6 i 7, pkt 2, ppkt 2.2: Przedmiot zamówienia obejmuje:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

-          19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa: przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ),      

-          nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych
w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

            technologia układania nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 35 mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

-          wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy                                 – 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm                                   – 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości                                                                – 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach                                  – 2 sztuki

-          wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)                                           – 2 sztuki

- siatka do siatkówki                                                                                     – 1 sztuka

- siatka do tenisa                                                                                           – 1 sztuka

Ø  nowe brzmienie:

2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

-          19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m)
podbudowa: przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ),      

-          nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych
w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

            technologia układania nawierzchni:

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 35 mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

-          wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy                                 – 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm                                   – 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości                                                                – 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach                                  – 2 sztuki

-          wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)                                     – 2 sztuki

- siatka do siatkówki                                                                                   – 1 sztuka;

3)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 14, rozdział 6: Wykaz oświadczeń i dokumentów  potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, pkt 2:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a)* Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) lub

* Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego
z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) lub

 * Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com),

Ø  nowe brzmienie:

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a)    Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com);

4)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 29, załącznik nr 9 – Wzór oferty, pkt 1 ppkt 1:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

1.    Oświadczamy, że:

1)    Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie __ miesięcy / tygodni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy

Ø  nowe brzmienie:

1.    Oświadczamy, że:

1)    Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

5)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia, str. 40, § 11  pkt 1 projektu umowy:

Ø  dotychczasowe brzmienie:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego;

Ø  nowe brzmienie:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na:

-        wykonane roboty (materiały i robociznę) na okres 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego,

-        na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy na okres 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-07-12 14:46:57


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech