18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Archiwum
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Obwieszczenia :: 2017 

Obwieszczenia 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20.12.2017r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego:

„Podłączenie odwiertu Słotwinka 1K-KGZ Czarna Sędziszowska” na terenie części działek o nr ewid.:  2161, 2070, 2145/4, 2145/2, położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza.

20.12.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18.12.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla celu publicznego znak RGP.6733.39.2017r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek nr ewid. 1152/4, 1152/5, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

18.12.2017 r.

Obwieszczenie – LIII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

14.12.2017 r.

Obwieszczenie – LII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

11.12.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08.12.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.41.2017 dla inwestycji pn.: "budowa sieci nN-oświetlenie drogi gminnej nr ewid. 137302R i 137303R w Woliczce, na terenie części działek nr ewid.: 438/3, 354, 289, 291/3, 427/2, 437/1, obręb Woliczka, Gmina Świlcza.

08.12.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 07.12.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.40.2017 : dla inwestycji polegającej, na : budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej „55953 Świlcza Rzeszów Zachód" lokalizacja inwestycji: na terenie części działki nr ewid. 1242, obręb Mrowla, w Gminie Świlcza.

07.12.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06.12.2017r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwa: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 616/1, 616/2 obręb Rudna Wielka , gmina Świlcza.

06.12.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.12.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.43.2017 dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Dąbrowa” na terenie części działek nr ewid. 896/1, 1050, 1122, 1121, 1120, 1110/1, 1110/2, 1110/3, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

04.12.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.12.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.42.2017 dla inwestycji pn.: budowa odcinka siec i gazowej średniego ciśnienia, w  miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 1045, 1046/4, 1046/3, 1046/2, 1046/1 obręb Rud na Wielka , gmina Świlcza.

04.12.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.12.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 listopada 2017r. na wniosek POLIMER INNO TECH Sp. z o. ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do przetwarzania – odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, występujących w postaci tworzyw sztucznych, o mocy przerobowej do 1000kg/h. Lokalizacja: Rudna Wielka (Gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie), nieruchomość o nr ewidencyjnym 618/16, obręb 007”.

04.12.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23.11.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak  RGP.6733.39.2017 dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana” na terenie części działek nr ewid. 1152/4, 1152/5, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

23.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22.11.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.38.20 17, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 4275, 4303, 4214, 4716, 4717/3, 4718/1, 4718/2,  4718/3, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

22.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20.11.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak znak RGP.6733.33.2017r dla inwestycji pn. budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszowa i w strefie Rzeszów-Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego – w ramach zadania budżetowego pn. „uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko; na terenie części działek nr ewid. 2722/2, 2703/3, 1614/2, 2665/2, obręb Mrowla, części działek nr ewid. 177/4, 178, 175, 176, 1375/1, 184, 1475/1, 1476, 1477, 1478, 1479/1, 1479/3, 1479/4, 1480/2, 1474/1, 1678, 1679, 1680, 1681, 1686, 1537/1, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1510, 1676, 1481/1, 1481/2, 1480/1, obręb Rudna Wielka oraz części działek nr ewid. 1079/1, 1481/2, 1480/2, 1483, 1480/1, 1894/1, 4759/5, 4846, 4759/9, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

20.11.2017 r.

Obwieszczenie – LI sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

20.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2017r. w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.37.2017r. dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Dąbrowa, na terenie części działek nr ewid.: 968/1, 982/3, 982/2, 995/22, 995/15, 995/14, 995/13, 995/12, 995/11, 995/10, 994/18, 994/17, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

16.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.11.2017r. w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Dąbrowa, na terenie części działek o nr ewid.: 896/1, 1050, 1122, 1121, 1120, 1110/1, 1110/2, 1110/3, położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza.

16.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15.11.2017r. w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej Średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewiel.: 1045, 1046/4, 1046/3, 1046/2, 1046/1 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza.

15.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10.11.2017r. w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.36.20 17, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Dąbrowa, na terenie części działek nr ewid. 981/7, 930/6, 930/5, 930/4, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

10.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 09.11.2017r. w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci nN-oświetlenie drogi gminnej nr 137302R i 137303R w Woliczce, na działkach o nr ewid.: 438/3, 354, 289, 291/3, 427/2, 437/1, w miejscowości Woliczka.

09.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06.11.2017r. w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej „55953 Świlcza – Rzeszów Zachód", na terenie części działki o nr ewid.: 1242, obręb Mrowla gmina Świlcza.

06.11.2017 r.

Obwieszczenie – L sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

06.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03.11.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.35.2017r . dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie części działek o nr ewid. 1139, 1138, 1137/6, 1137/5, 1137/4, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza.

03.11.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27.10.2017r. w sprawie odwołania od decyzji znak RGP.6733.13.2017r odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RZE6005_C, w skład której wchodzi: stalowa wieża kratowa, anteny sektorowe (6 szt.), anteny radioliniowe (5 szt.), urządzenia sterujące, drogi kablowe, ogrodzenie, instalacja elektroenergetyczna, na terenie części działki nr ewid. 1857/4, obręb Bratkowice,  Gmina Świlcza.

27.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.34.2017, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 1479, 1480/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

27.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26.10.2017r. w sprawie przesłania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.38.20 17 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 4275, 4303, 4214, 4716, 4717/3, 4718/1, 4718/2, 4718/3 obręb Bratkowice, gmina Świlcza.

26.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1152/4, 1152/5 położonych w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza.

23.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGP.6733.28.2017, dla inwestycji polegającej , na.: projekcie budowy sieci nN - budowa oświetlenia drogi gminnej nr 137 11R; na terenie części działek nr ewid. 1613/6,  870/9, 1614/1 , obręb Mrowia, Gmina Świlcza.

19.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.25.2017r  dla inwestycji pn. projekt budowy sieci nN - rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2150R; na terenie części działek nr ewid. 1970/3, 1970/4, 2693/3, 682 obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

19.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.27.2017r  dla inwestycji pn.  projekt budowy sieci nN - budowa oświetlenia drogi gminnej nr 137214R; na terenie części działek nr ewid. 1035, 2131, 1013/2, 1011/1, 1049/1,

obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

19.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.29.2017r  dla inwestycji pn.  projekt budowy sieci nN - rozbudowa oświetlenia drogi gminnej;  na terenie części działek nr ewid. 1601, 1624, 1623/1, 1581, 1537/3, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza.

19.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.31.2017r dla inwestycji pn. zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola, na terenie części działki nr ewid. 783, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza.

19.10.2017 r.

Obwieszczenie – XLIX sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

17.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13.10.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.673 3.33.2017 dla inwestycji pn.: „budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszowa i w strefie Rzeszów-Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego - w ramach zadania budżetowego pn. „uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko; na terenie części działek nr ewid. 2722/2, 2703/3, 1614/2, 2665/2, obręb Mrowia, części działek nr ewid. 177/4, 178, 175, 176, 1375/1, 184, 1475/1, 1476, 1477, 1478, 1479/1, 1479/3, 1479/4, 1480/2, 1474/1, 1678, 1679, 1680, 1681, 1686, 1537/1, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1510, 1683, 1682, 1677, 1676, 1685, 1481/1, 1481/2, 1684, 1480/1 , obręb Rudna Wielka oraz części działek nr ewid. 1079/1, 1482, 1481/2, 1480/2, 1483, 1480/1, 1894/1 , 4759/5, 4846, 4759/9 , obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Mi asta Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

13.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 4275, 4303, 4214, 4716, 4717/3, 4718/1, 4718/2, 4718/3.

12.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.30.2017, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana: lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 1571/1, 1571/2, obręb Trzciana oraz części działek nr ewid. 952, 1001, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

10.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.10.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.36.2017 dla inwestycji polegającej na: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Dąbrowa, na terenie części działek o nr ewid.: 981/7, 930/6, 930/5, 930/4, obręb Dąbrowa, gm. Świlcza.

05.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.10.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.37.2017 dla inwestycji pn.: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Dąbrowa" na terenie części działek nr ewid. 968/1 , 982/3, 982/2, 995/22 , 995/15, 995/14, 995/13, 995/12, 995/11, 995/10, 994/18, 994/17, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

05.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.10.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.35.2017 dla inwestycji pn.: "budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska" na terenie części działek nr ewid. 1139, 1138, 1137/6, 1137/5, 1137/4, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza .

05.10.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29.09.2017r. w sprawie wydania wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.23.2017r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działki nr ewid. 1716/16 obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

29.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27.09.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.21.2017r dla inwestycji pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange "NOSÓWKA" składającej się z: wieży stalowej H = 42,0 m n.p.t, (wraz ze sztycą odgromową), systemu anten nadawczo odbiorczych wraz z osprzętem, szaf teletechnicznych posadowionych u podstawy wieży, instalacji zasilającej oraz ogrodzenia terenu inwestycji; na terenie części działki nr ewid. 1235, obręb Błędowa Zgłobieńska, w Gminie Świlcza.

27.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27.09.2017r. w sprawie wydania decyzji znak RGP.6733.13.2017r odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005_C, w skład której wchodzi: stalowa wieża kratowa, anteny sektorowe (6 szt.), anteny radioliniowe (5 szt.), urządzenia sterujące, drogi kablowe, ogrodzenie, instalacja elektroenergetyczna, na terenie części działki nr ewid. 1857/4, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

27.09.2017 r.

Obwieszczenie – XLVIII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

20.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.09.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.31.2017 dla inwestycji pn.: "zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola" na terenie części działki nr ewid. 783 , obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza.

19.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.09.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.30.2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1571/1, 1571/2 obręb Trzciana, na terenie części działek o nr ewid. 952, 1001 obręb Dąbrowa, gm. Świlcza.

19.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.09.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.29.2017 dla inwestycji pn.: "projekt budowy sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi gminnej" na terenie części działek nr ewid. 1601, 1624, 1623/1, 1581, 1537/3, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza.

19.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.09.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.28.2017 dla inwestycji pn.: projekt budowy sieci nN - budowa oświetlenia drogi gminnej nr 137112R na terenie części działek o nr ewid.: 1613/6, 870/9, 1614/1 obręb Mrowia, gm. Świlcza.

19.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.09.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.27.20 17 dla inwestycji pn.: "projekt budowy sieci nN – budowa oświetlenia drogi gminnej nr 137214R" na terenie części działek nr ewid. 1035, 2131, 1013/2, 1011/1, 1049/1, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

19.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.09.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.26.2017 dla inwestycji, polegającej na: projekcie budowy sieci nN – budowie oświetlenia drogi gminnej nr 108756R, na terenie części działek o nr ewid.: 1002/1, 1001, 1717, 2163/1, 2163/2 obręb Dąbrowa, gm. Świlcza.

19.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.09.2017r. w sprawie przesłania do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.25.2017 dla inwestycji pn.: "projekt budowy sieci nN-rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2150R" na terenie części działek nr ewid. 1970/3, 1970/4, 2693/3, 6828, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

19.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12.09.2017r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w msc. Dąbrowa, na terenie części działek o nr ewid.:  968/1, 982/3, 982/2, 995/22, 995/15, 995/14, 995/13, 995/12, 995/11, 995/10, 994/18, 994/17, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

12.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11.09.2017r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszowa i w strefie Rzeszów-Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego - w ramach zadania budżetowego pn. "uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko; na terenie obejmującym nieruchomości w miejscowości Mrowia; na części działek o nr ewid.;  2722/2, 2703/3, 1614/2, 2665/2.

11.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08.09.2017r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Błędowa Zgłobieńska na terenie części działek o nr ewid.: 1139, 1138, 1137/6, 1137/5, 1137/4 położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gm. Świlcza.

08.09.2017 r.

Obwieszczenie – XLVII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

04.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.09.2017r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/274/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza

04.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.09.2017r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1479, 1480/1.

04.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.09.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.15.2017r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Świlcza, na terenie części działek nr ewid. 4841/3, 4026/2, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

04.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.09.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.17.2017r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Dąbrowa, na terenie części działek nr ewid. 1061, 1062/3, 1064, 1107/3, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

04.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.09.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.19.2017r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Trzciana, na terenie części działek nr ewid. 1128/1, 1128/2, 1129/6, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

04.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.09.2017r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: projekt budowy sieci nN - rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1333R na terenie części działek o nr ewid.: 33/1, 34/1, 34/2, 35, 38/2, 28/1, 28/2, 19/1, 6765/4 obręb Bratkowice, gm. Świlcza.

01.09.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.21.2017 dla inwestycji pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange "NOSÓWKA" składającej się z: wieży stalowej H=42,0 m n.p.t. (wraz ze sztycą odgromową), systemu anten nadawczo - odbiorczych wraz z osprzętem, szaf teletechnicznych posadowionych u podstawy wieży, instalacji zasilającej oraz ogrodzenia terenu inwestycji, na terenie części działki nr ewid. 1235, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza,.

31.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.23.2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice; na terenie części działki o nr ewid.: 1716/16, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

25.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.l8.20 17, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Świlcza, na terenie części działek nr ewid. 1250/9, 1080/1, 897/3, 897/2, 897/1, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

25.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak; RGP.6733.22.2017 na inwestycję polegającą na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi

w miejscowości Bratkowice; na terenie części działek o nr ewid.: 3612, 3613/5, 3613/1, 3614 położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza.

25.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.23.20 17 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice; na terenie części działki o nr ewid.: 1716/16, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

25.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.24.2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice; na terenie części działek o nr ewid.: 911/4, 909/3, 908/4, 907/4, 906/1, położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza.

25.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola, na terenie działce o nr ewid.: 783 obręb Rudna Wielka, gm. Świlcza.

25.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.20.2017, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Bratkowice; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 6507, 6508, 4165/2, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

24.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego znak: RGP.6733.14.2017: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana na terenie części działek nr ewid.: 1851/3, 1581/4, 1851/5 obręb Trzciana, gm. Świlcza.

24.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 21 czerwca 2016r. uchwałą Rady Gminy w Świlczy nr XLVI/311/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r..

18.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Trzciana na terenie działek o nr ewid.: 1571/1, 1571/2 obręb Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 952, 1001 obręb Dąbrowa, gm. Świlcza.

17.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: projekt budowy sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi gminnej  na terenie części działek nr ewid.: 1601, 1624, 1623/1, 1581, 1537/3 obręb Rudna Wielka, gm. Świlcza.

17.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: projekt budowy sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi gminnej 137112R na terenie części działek nr ewid.: 1613/6, 870/9, 1614/1 obręb Mrowla, gm. Świlcza.

17.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: projekt budowy sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 137214R na terenie części działek nr ewid.: 1035, 2131, 1015/2, 1014/1, 1014/2, 1013/2, 1011/1, 1049/1 obręb Dąbrowa, gm. Świlcza.

17.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: projekt budowy sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 108756R na terenie części działek nr ewid.: 1002/1, 1001, 1717, 2163/1, 2163/2  obręb Dąbrowa, gm. Świlcza.

17.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: projekt budowy sieci nN – rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2150R na terenie części działek nr ewid.: 1970/3, 1970/4, 2693/3, 6828 obręb Bratkowice, gm. Świlcza.

17.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju transportu publicznego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” uchwałą Rady Gminy w Świlczy nr XXXVIII/246/2017 z dnia 6 marca 2017 r.

04.08.2017 r.

Obwieszczenie – XLVI sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

04.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Bratkowice na terenie części działek o nr ewid.:  911/4, 909/3, 908/4, 907/4, 906/1, położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza.

02.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Bratkowice na terenie części działki o nr ewid.: 1716/16, położonej w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza.

02.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Bratkowice na terenie części działek o nr ewid.: 3612, 3613/5, 3613/1, 3614, położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza.

02.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie przesłanego do uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.13.2017 dla inwestycji pn.: bud owa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RZE6005_C, w skład której wchodzi: stalowa wieża kratowa, anteny sektorowe (6 szt.), anteny radioliniowe (5 szt. ), urządzenia sterujące, drogi kablowe, ogrodzenie, instalacja elektroenergetyczna, na terenie części działki nr ewid. 1857/4, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

01.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie przesłanego do uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.14.2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana; na terenie części działek o nr ewid .: 1851/3, 1851/4, 1851/5, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

01.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie przesłanego do uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.15 .2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Świlcza; na terenie części działek o nr ewid.: 4841/3, 4026/2, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

01.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie przesłanego do uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.17. 2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Dąbrowa; na terenie części działek o nr ewid.: 1061, 1062/3, 1064, 1107/3, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

01.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie przesłanego do uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.673 3.18.2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Świlcza; na terenie części działek o nr ewid.: 1250/9, 1080/1, 897/3, 897/2, 897/1, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

01.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie przesłanego do uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP. 6733.19.2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Trzciana; na terenie części działek o nr ewid .: 1128/1, 1128/2, 1129/6 , obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

01.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie przesłanego do uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.20. 2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Bratkowice; na terenie części działek o nr ew id.: 6507, 6508, 4165/2, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

01.08.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733 .12.20 17, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza. Lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 2526/2, 2526/1, 2524, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

25.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange "NOSÓWKA" Stacja bazowa składa się z: wieży stalowej H=42,Om n.p.t. (wraz ze sztycą odgromową), systemu anten nadawczo-odbiorczych wraz z osprzętem, szaf teletechnicznych posadowionych u podstawy wieży, instalacji zasilającej oraz ogrodzenia terenu inwestycji; na terenie części działki o nr ewid.: 1235, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza.

25.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w msc. Dąbrowa na terenie części działek o nr ewid.: 1061, 1062/3, 1064, 1107/3 położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza.

13.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w msc. Trzciana na terenie części działek o nr ewid.: 1128/1, 1128/2, 1129/6, położonych w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza.

13.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1851/3, 1851/4, 1851/5.

12.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1851/3, 1851/4, 1851/5.

12.07.2017 r.

Obwieszczenie – XLV sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

11.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 19/1,4331, 4332, 4333/1, 4334/6, 4335/6, 4336, 4337/1, 4339/3, 4340/4, 4341/3, 4342, 4345, 4346, 4347/4, 4354/12, 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363, 5448/1, 5448/2, 5448/3, 5448/4, 5448/5, 5448/6, 5450, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5470/1, 5471/1, 5479, 5497/1, 5498.

10.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1851/3, 1851/4, 1851/5.

10.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1851/3, 1851/4, 1851/5.

10.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005_C.

10.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w msc. Świlcza na terenie części działek o nr ewid.: 4841/3, 402612 położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza.

07.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

03.07.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 2015-2025.

29.06.2017 r.

Obwieszczenie nr 88.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Świlczy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy  Świlcza na lata 2015-2025

26.06.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.11.2017r dla inwestycji pn. zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na przedszkole, na terenie działki nr ewid. 842 , obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza.

20.06.2017 r.

Obwieszczenie – XLIV sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

09.06.2017 r.

Obwieszczenie – XLIII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

02.06.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję polegającą na: "zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na przedszkole" na terenie działki nr ewid. 842, obręb Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza dla inwestora Gmina Świlcza.

29.05.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 2526/2, 2526/1, 2524.

26.05.2017 r.

Obwieszczenie – XLII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

15.05.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na przedszkole, na terenie części działki o nr ewid.: 842 obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza.

12.05.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.8.2017, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 54, 53, 49, 48/1, 47/2, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

08.05.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1979 o pow. 0.24 ha. nr 1997 o pow. 0.32 ha. nr 1982 o pow. 0. 13 ha. nr 1983 o pow. 0.13 ha. nr 2000 o pow. 0. 13 ha. nr 2027 o pow. 0.13 ha. nr 2028 o pow. 0.14 ha, położone na terenie wsi Bratkowice gmina Świlcza.

08.05.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1373, 1371, 1372, 1375/2.

05.05.2017 r.

Obwieszczenie – XLI sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

26.04.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.9.2017r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek nr ewid. 4067/1, 4066, 4065/1, 4064/2, 4063/3, 4063/4, 4062/3, 4061/5, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

24.04.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.6.2017, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 448/2, 447/1, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza.

12.04.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 07 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1373, 1371, 1372, 1375/2.

07.04.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.4.2017, dla inwestycji pn.: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice.

06.04.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.2.2017, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka.

06.04.2017 r.

Obwieszczenie – XL sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

05.04.2017 r.

Obwieszczenie nr 47.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.04.2017r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie określenia zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza

04.04.2017 r.

Obwieszczenie nr 46.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.04.2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza

04.04.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.7.2017r dla inwestycji pn. budowa mostu oraz rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wzdłuż drogi gminnej na rzece Czarna, na terenie części działek nr ewid. 2665/1, 2666, 2676, 2677, 2667, 2678, obręb Mrowia, Gmina Świlcza.

31.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.5.2017r dla inwestycji pn. przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi gminnej, na terenie części działek nr ewid. 2674, 2670, 2637/2, 2661, 2391/7, obręb Mrowia, Gmina Świlcza.

31.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.1.2017r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działki o nr ewid. 2070/17, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza.

28.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.3.2017r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid. 1127, 1159/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

28.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.9.2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza; na terenie części działek o nr ewid.: 4067/1, 4066, 4065/1, 4064/2, 4063/3, 4063/4, 4062/3, 4061/5, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

24.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.8.2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice; na terenie części działek o nr ewid.: 54, 53, 49, 48/1, 47/2, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

24.03.2017 r.

Obwieszczenie – XXXIX sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

20.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Świlcza na terenie części działek o nr ewid.: 4067/1, 4066, 4065/1, 4064/2, 4063/3, 4063/4, 4062/3, 4061/5, położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza.

14.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 54, 53, 49,48/1, 47/2.

14.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego , pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 448/2, 447/1.

06.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.1.2017 dla inwestycji pn.: budowa siec i gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działki nr ewid. 2070/17, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza.

02.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.2.2017 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, na działkach o nr ewid: 702/9, 702/10, 700.

02.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.3.20 17 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid. 1127, 1159/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

02.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na działkach o nr ewid.: 3890/2, 3889/2 , 3888/3, 3886, 3885, 3884, 3883/2, 3882/2.

02.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.5.2017 dla inwestycji pn.: przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi gminnej; na terenie części działek o nr ewid.: 2674, 2670, 2637/2, 2661, 2391/7, obręb Mrowia, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza.

02.03.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.7.2017 dla inwestycji pn.: budowa mostu oraz rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wzdłuż drogi gminnej na rzece Czarna, na terenie części działek o nr ewid.: 2665/1, 2666, 2676, 2677, 2667, 2678, obręb Mrowla, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza.

02.03.2017 r.

Obwieszczenie – XXXVIII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

27.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.49.2016r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działki o nr ewid. 144/3, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza.

16.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa mostu oraz rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wzdłuż drogi gminnej na rzece Czarna, na terenie działek o nr ewid.: 2665/1, 2666, 2676, 2677, 2667,2678, obręb Mrowla, Gmina Świlcza.

15.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 3890/2, 3889/2, 3888/3, 3886, 3885, 3884, 3883/2, 3882/2.

13.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 2674, 2670, 2637/2, 2661, 2391/17 położonych w miejscowości Mrowia.

13.02.2017 r.

Obwieszczenie – XXXVII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

10.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 702/9,702/10,700.

07.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.52.20 16, dla inwestycji pn.:budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Mrowia, lokalizacja inwestycji: na terenie części działki nr ewid. 1785, obręb Mrowia, Gmina Świlcza.

07.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znale RGP.6733.50.20 16, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 3169/5, 3169/4, obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

07.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.48.20 16, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana; na terenie części działek nr ewid. 355/1, 373/1, 282/4, 282/3, 283/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza.

07.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Rudna Wielka na terenie części działki o nr ewid.: 2070/17, obręb Rudna Wielka, gm. Świlcza.

07.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Trzciana na terenie części działek o nr ewid.: 1127, 1159/1 obręb Trzciana, gm. Świlcza.

07.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego o znaczeniu lokalnym na terenie części działek o nr ewid. 1211, 1210/1, 1210/2, obręb Mrowia, Gmina Świlcza.

31.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa drogi gminnej nr 108761 R od km 0+000,0 do km 0+579,98 o długości 579,98 m, budowa drogi gminnej Nr 137100 R od km 0+000,0 do km 0+208,39 o długości 208,39 m, łączna długość 788,37 m, budowa obiektu mostowego wraz z rozbiórką, na terenie działek obręb Mrowia Gmina Świlcza oraz na działkach obręb Świlcza, Gmina Świlcza.

31.01.2017 r.

Obwieszczenie – XXXVI sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji

23.01.2017 r.

RG. 0002.35.2017                           Świlcza, dnia, 16.01.2017r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 21 ust.1 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 38 ust. 1 Statutu Rady Gminy Świlcza zwołuję w trybie nadzwyczajnym XXXV sesję Rady Gminy Świlcza, z następującym ustalonym porządkiem obrad:

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu i przechodu.

2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu  18 stycznia 2017r. / tj. środa / o godz. 16.00 / w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świlcza.

16.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie przesłania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.49.20 16 dla inwestycji pn.: budowa siec i gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działki nr ewid. 144/3, obręb Bratkowice Gmina Świlcza, dla inwestora PSG Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25 , O1-244 Warszawa, Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów.

13.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znale RGP.6733.46.20 16, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa; na terenie części działek nr ewid. 594, 593, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza.

10.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.45.2016r dla inwestycji pn.: tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. nr 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe. Zad 1. Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia oraz dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe.

10.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak, RGM.6733.032.2015, dla inwestycji, pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005, w skład której wchodzi: stalowa wieża kratowa, anteny sektorowe (12 szt.) , anteny radioliniowe (2 szt.), urządzenia sterujące, drogi kablowe, ogrodzenie, instalacja elektroenergetyczna. Lokalizacja inwestycji: na terenie działki nr ewid. 4783/16, obręb Bratkowice, w Gminie Świlcza.

05.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 3169/5,3169/4.

03.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie części działki o nr ewid.: 1785.

03.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Bratkowice na terenie części działki o nr ewid.: 144/3, położonej w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza.

02.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa drogi gminnej nr 108761 R od km 0+000,0 do km 0+579,98 o długości 579,98 m, budowa drogi gminnej Nr 137100 R od km 0+=000,0 do km 0+208,39 o długości 208,39 m, łączna długość 788,37 m, budowa obiektu mostowego wraz z rozbiórką.

02.01.2017 r.

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech