18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały RIO 

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

    

 

Uchwała Nr 5/106/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Świlcza na 2018 r.

 

 

 

Uchwała Nr 5/44/2017 z dnia 17 października 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
informacji Wójta Gminy Świlcza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

 

 

 

Uchwała Nr V/33/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu

z wykonania budżetu za 2016 rok.

 

 

 

Uchwała Nr V/45/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świlcza określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza na lata 2016-2026.

 

 

 

Uchwała Nr V/50/2016 z dnia 18 maja 2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu

z wykonania budżetu za 2015 rok.

 

 

 

Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 11 maja 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu

z wykonania budżetu za 2014 rok.

 

 

 

Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świlcza w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza na lata 2015-2026.

 

 

 

Uchwała Nr V/30/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2015-2027.

 

 

 

Uchwała Nr V/23/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
projektu uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2015 rok.

 

 

 

Uchwała Nr V/51/2014 z dnia 11 października 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
informacji Wójta Gminy Świlcza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

 

 

 

Uchwała Nr V/52/2014 z dnia 26 maja 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.

 

 

 

Uchwała Nr V/59/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świlcza określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza na lata 2014-2027.

 

 

 

Uchwała Nr V/49/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
projektu uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014.

 

 

 

Uchwała Nr V/4/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2014-2027.

 

 

 

Uchwała Nr V/11/2013 z dnia 26 września 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
informacji Wójta Gminy Świlcza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

 

 

 

Uchwała Nr V/38/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.

 

 

 

Uchwała Nr V/50/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.

 

 

 

Uchwała Nr V/17/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Gminę Świlcza kredytu długoterminowego w kwocie 2.980.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy), przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

 

 

Uchwała Nr V/72/2013 z dnia 22 lutego 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świlcza określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza na lata 2013-2019.

 

  

 

Uchwała Nr V/46/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
projektu uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2013 rok.

 

 

 

Uchwała Nr V/9/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2019.

 

 

 

Uchwała Nr V/13/2012 z dnia 7 maja 2012 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

 

 

 

Uchwała Nr V/41/2012 z dnia 14 lutego 2012 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świlcza określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza na lata 2012-2018.

 

 

 

Uchwała Nr V/17/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
projektu gminy Świlcza na 2012 rok.

 

 

 

Uchwała Nr V/60/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2011 rok.

 

 

 

Uchwała Nr V/59/2010 z dnia 23 marca 2011 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świlcza określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza na lata 2011-2017.

 

 

 

Uchwała Nr V/10/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Świlcza na 2011 r.

 

 

 

Uchwała Nr V/33/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Świlcza na 2010 r.

 

 

 

Uchwała Nr V/32/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie:
opinii o prognozie kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2010 r.

 

 

 Informację wytworzył(a): Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-15 10:59:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech