18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Ogłoszenia z zewnątrz 

Informacja Starosty Rzeszowskiego w sprawie Spółki Pastwiskowej „Dąbry” w Bratkowicach.

11.09.2016 r.

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi na wniosek spółki WW Wanicki Sp. z 0.0. z siedzibą w Trzcianie

06.06.2016 r.

Informacja nt. projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska- Bratkowice - Miłocin

30.07.2015 r.

Informacja nt. przedłużenia chodnika wraz z odwodnieniem

o 45 mb w sąsiedztwie działek nr 608 i 609/2 w m. Rudna Wielka

30.07.2015 r.

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjne na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Macieja Łukaszek w sprawie nadania wnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom - Barwinek i nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71-etap V”.

23.12.2014 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY ŚWILCZA
Ogłasza otwarty nabór propozycji projektów do
Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

http://www.swilcza.i-gmina.pl/bip/index.xml?menuId=33343

 

Pliki do pobrania:

  Treść ogłoszenia o naborze propozycji projektów  

  Fiszka projektowa dla Programu Rewitalizacji dla ROF

 

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w sprawie zebrania wiejskiego postępowania dotyczącego przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Bzianka gmina Świlcza, wszczętego informacją Starosty Rzeszowskiego z dnia 25.11.2014 r..

23.12.2014 r.

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne na wniosek Gminy Świlcza w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego: 1. Wykonanie urządzeń wodnych; 2. Szczególne korzystanie z wód.

07.08.2014 r.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach osi priorytetowej 2 „Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” w zakresie środka 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu”

11.07.2012 r.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech