18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Zawiadomienia z zewnątrz 

Zawiadomienia z zewnątrz

 

 

Zawiadomienie z dnia 23 września 2015 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.1 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24 a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity : Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 2010 r.)

Starosta Rzeszowski zawiadamia,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ulicy Targowa 1 w terminie od 27.04.2015r. do 18.05.2015r. w godzinach od 800 do 1530 oraz dodatkowo w budynku Domu Strażaka w Bziance w terminie od 11.05.2015r. do 15.05.2015r. w godz. od 800 do 1530, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Bzianka gmina Świlcza.

Treść zawiadomienia - pobierz ...

 

 

 

Zawiadomienie z dnia 13 czerwca 2014 r. Marszałka Województwa Podkarpackiego – w sprawie udzielenie GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie ścieków do środowiska, w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Świlcza-Lutoryż; odcinek I: węzeł Świlcza - węzeł Kielanówka, km 5+093-11+400 drogi ekspresowej S-19”.

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech