18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
Ogłoszenie
Modyfikacje i wyjaśnienia do siwz
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RPG.7011.8.2016 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRPG.7011.8.2016: Usługi - Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej na działce nr 177/3
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
 

sprawa RGP.7011.8.2016                                     Świlcza, dn. 06.05.2016 r.

pismo:123/R-RRG-ED/2016

                                   

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej na działce nr 177/3”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 21 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl oraz na stronie www.zamowieniarpo@podkarpackie.pl

Otwarcia ofert nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez:

FDELITA Piotr Frosztęga

adres: 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

z ceną brutto 29 151,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych) i terminem płatności 14 dni.

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 11 ofert.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin płatności

1

DOMI USŁUGI PROJEKTOWE Dominik Trąd

adres: 35-304 Rzeszów, ul. Miłosza 8 

89 790,00 zł

30 dni

2

Biuro Konstrukcyjno – Wdrożeniowe
i Wykonawcze KON-CHEM

Jolanta Jabłońska

adres: 36-040 Boguchwała, Lutoryż 470

59 080,00 zł

30 dni

3

PROJECT AND DESIGN Sp. z o.o.

adres: 05-500 Piaseczno, ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26

47 000,00 zł

30 dni

4

PRB CONSULTING Jarosław Bąchorek

adres: 27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Sandomierska  26A

78 105,00 zł

30 dni

5

FDELITA Piotr Frosztęga

adres: 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

29 151,00 zł

14 dni

6

Budownictwo Firma Doradczo – Inwestycyjna
Jan Pluta

adres: 39-340 Padew Narodowa, Wojków 63

73 800,00 zł

30 dni

7

Autorska Pracownia Projektowa Bis KOŃ
Barbara Koń

adres: 35-064 Rzeszów, ul. Azaliowa  6

73 000,00 zł

21 dni

8

C+HOoAR Aleksandra Wachnicka, Paweł Wachnicki s.c.

adres: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 14B/11

92 865,00 zł

30 dni

9

Biuro Obsługi Inwestycji „PRO-INWEST”
Krzysztof Michno

adres: 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115

78 720,00 zł

30 dni

10

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk

adres: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok. 8

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

79 950,00 zł

30 dni

11

CONTRACT PROJECT Sp. z o.o. Sp. k.

adres: 00-116 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63

116 850,00 zł

30 dni

Wybrana oferta nr 5 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Zestawienie punktacji ofert:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena

- 98 %

Liczba pkt

w kryterium termin płatności:

30 dni – 2 pkt.

 21 dni - 1 pkt.

14 dni – 0 pkt.

Suma punktów

1

29 151,00

---------------- x 98 = 31,82

89 790,00

30 dni – 2 pkt

33,82 pkt

2

29 151,00

---------------- x 98 = 48,35

59 080,00

30 dni – 2 pkt

50,35 pkt

3

29 151,00

---------------- x 98 = 60,78

47 000,00

30 dni – 2 pkt

62,78 pkt

4

29 151,00

---------------- x 98 = 36,58

78 105,00

30 dni – 2 pkt

38,58 pkt

5

29 151,00

---------------- x 98 = 98,00

29 151,00

14 dni – 0 pkt

98,00 pkt

6

29 151,00

---------------- x 98 = 38,71

73 800,00

30 dni – 2 pkt

40,71 pkt

7

29 151,00

---------------- x 98 = 39,13

73 000,00

21 dni – 1 pkt

40,13 pkt

8

29 151,00

---------------- x 98 = 30,76

92 865,00

30 dni – 2 pkt

32,76 pkt

9

29 151,00

---------------- x 98 = 36,29

78 720,00

30 dni – 2 pkt

38,29 pkt

10

29 151,00

---------------- x 98 = 35,73

79 950,00

30 dni – 2 pkt

37,73 pkt

11

29 151,00

---------------- x 98 = 24,45

116 850,00

30 dni – 2 pkt

26,45 pkt

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-05-09 14:42:20


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech