18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

RGI.271.37.2017     ORP.2612.3.2017     RGI.7021.4.2017     RGP.7021.4.2017     ŚDS.060.50.2017     RGI.7021.4.2017     RRG.042.14.2017     RGI.7021.4.2017     RGP.7021.26.2017     RGI.7021.30.2017     RGP-KG.042.2.2016.3     RGP.7013.1.2.2017     RGP.7013.29.1.2017     RPG.7011.2.2016     RRG.7013.21.2017_2     RGP.042.11.2017     RGI.272.4.2017     RGP.7013.25.1.2017     RGP.7021.10.2017     RGP.7013.10.2017     RRG.7013.21.2017     RRG.7011.2.2017     SO.4464.1.2017     RGI.7011.2.2017     RGI.7013.15.2017     RGI.7021.15.2017     RGI.7021.14.2017     RGP.6232.01.2017     RGP.7013.13.2017     RGI.7013.11.2017     RGP.2151.15.2017     RGP.7011.11.2017     RGP.7021.1.2017     RGP.7013.9.2017     RGI.7011.13.2017     RGP.7011.12.2017     RGI.7013.9.2017     RGP.2151.13.2017     RGP.2151.12.2017     RGP.2151.8.2017     RGP.7011.5.2017     SO.5315.9.2017     RGP.7013.6.2017     RGP.2151.5.2017     RGP.7013.4.2017     RGP.2151.4.2017     RGP.7013.3.2017     RGP.7013.1.2017     RRG.042.17.2011     RGP-ED.7021.1.2017     RGP.7013.2.2017     RGP.7013.1.2017     ORP.2612.2.2017     RGP.7013.2.2017     ORP.2612.1.2017    

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) 

 PRZETARGI OGŁOSZONE

 

21.

RGI.271.37.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 29.12.2017 r.

Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną i projektów zmian decyzji ostatecznych, na terenie Gminy Świlcza w roku 2018

 

 

20.

ORP.2612.3.2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 29.12.2017 r.

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2018 roku

 

 

49.

RGI.7021.4.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 22.12.2017 r.

Wykonanie ekspertyzy technicznej poprawności wykonania tynku na elewacji Domu Tradycji w Trzcianie

 

 

48.

RGP.7021.4.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 30.11.2017 r.

Wykonanie przeglądów po okresie chłodniczym wraz z konserwacją klimatyzatorów

 

 

47.

ŚDS.060.50.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 27.11.2017 r.

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2018 roku

 

 

46.

RGI.7021.4.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 27.11.2017 r.

Wykonanie ekspertyzy technicznej poprawności wykonania tynku na elewacji Domu Tradycji w Trzcianie, 36-071 Trzciana 115

 

 

46.

RRG.042.14.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 23.11.2017 r.

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół z terenu Gminy Świlcza wraz z przeprowadzeniem szkoleń nauczycieli

 

 

45.

RGI.7021.4.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 06.11.2017 r.

Wykonanie ekspertyzy technicznej poprawności wykonania tynku na elewacji Domu Tradycji w Trzcianie, 36-071 Trzciana 115

 

 

44.

RGP.7021.26.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 30.10.2017 r.

Wykonanie przeglądów rocznych budynków (administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne)

 

 

43.

RGI.7021.30.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 24.10.2017 r.

Wykonanie instalacji c.o. dla części budynku Domu Ludowego na terenie działki nr ew. 3616 w Bratkowicach

 

 

42.

RGP-KG.042.2.2016/3 -

Usługi

Zamieszczono: 24.10.2017 r.

Wykonanie badania jakości wykonania inwestycji - Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza

 

 

41.

RGP.7013.1.2.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 24.10.2017 r.

Kontynuacja opracowania dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę drogi gminnej nr 137618 R (dz. nr ew. 3742, 3758) w miejscowości Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji na podstawie opracowanej koncepcji

 

 

40.

RGP.7013.29.1.2017-

Usługi

Zamieszczono: 24.10.2017 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy Świlcza na dz. nr ew. 3633/1, 3632/2 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji

 

 

39.

RPG.7011.2.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 15.09.2017 r.

Wykonanie zaleceń z decyzji PINB nr 5160.4.3.2017 z dnia 19-05-2017 w pawilonie sportowym w Dąbrowie

 

 

38.

RRG.7013.21.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 08.09.2017 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18

 

 

37.

RGP.042.11.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 08.09.2017 r.

„Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia  miejsca spotkań integracyjnych”.

 

 

36.

RGI. 272.4.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 07.09.2017 r.

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I”

 

 

35.

RGP.7013.25.1.2017-

Roboty

Zamieszczono: 06.09.2017 r.

Roboty ziemne polegające na wyprofilowaniu terenu dla dwóch boisk rekreacyjnych wraz z wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowości Świlcza.

 

 

34.

RGP.7021.10.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 24.08.2017 r.

Ogrodzenia obiektów Gminy Świlcza w zakresie: 1.Trzciana • Zespół Szkół - ogrodzenie placu zabaw • Słotwinka - ogrodzenie placu zabaw. 2. Dąbrowa • Zespół Szkół - ogrodzenie placu zabaw. 3. Świlcza • Stadion Sportowy – ogrodzenie obiektu. 4. Bratkowice • Zespół Szkół - przesuwna brama wjazdowa z furtką.

 

 

33.

RGP.7013.10.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 21.08.2017 r.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2150R na dz. nr ew. 3606/19 w miejscowości Bratkowice

 

 

32.

RRG.7013.21.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 24.07.2017 r.

Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18

 

 

31.

RRG.7011.2.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 17.07.2017 r.

Remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym w Świlczy w zakresie wymiany posadzki w trzech salach i na korytarzu I piętra

 

 

30.

SO.4464.1.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 17.07.2017 r.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do szkoły specjalnej i ośrodka szkolno – wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2017/2018

 

 

29.

RGI.7011.2.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 05.07.2017 r.

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza

 

 

28.

RGI.7013.15.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 31.05.2017 r.

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2017 roku etap II

 

 

27.

RGI.7021.15.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 26.05.2017 r.

Remont natrysków przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Trzcianie

 

 

26.

RGI.7021.14.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 22.05.2017 r.

Remont dużej sali gimnastycznej o wym. 12x24 m w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

 

 

25.

RGP.6232.01.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 15.05.2017 r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza

 

 

24.

RGP.7013.13.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 11.05.2017 r.

Utwardzenie powierzchni terenu kostką brukową w formie alejek przy Zespole Szkół w Trzcianie dz. nr ew. 1226

 

 

23.

RGI.7013.11.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 05.05.2017 r.

Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa budynku pawilonu sportowego na potrzeby utworzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy 

 

 

23.

RGP.2151.15.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 11.04.2017 r.

Ustalanie granic działek 

 

 

22.

RGP.7011.11.2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 10.04.2017 r.

Zakup wyposażenia do siłowni przy Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcianie

 

 

21.

RGP.7021.1.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 05.04.2017 r.

Wykonanie remontu natrysków przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Trzcianie

 

 

20.

RGI.7013.9.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 04.04.2017 r.

Wykonanie utwardzenia powierzchni terenu kostką brukową przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie dz. nr ew. 903/10

 

 

19.

RGI.7011.13.2017 -

Dostawa

Zamieszczono: 29.03.2017 r.

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw w Gminie Świlcza

 

 

18.

RGP.7011.12.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 22.03.2017 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Sieć kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie drogi powiatowej od strony wschodniej do Mrowli”

 

 

17.

RGI.7013.9.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 22.03.2017 r.

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2017 roku

 

 

16.

RGP.2151.13.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 21.03.2017 r.

Wykonanie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej  dla  terenu działek nr 185 i 187 w Rudnej Wielkiej na potrzeby lokalizacji budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej

 

 

15.

RGP.2151.12.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 15.03.2017 r.

Określenie wartości nieruchomości

 

 

14.

RGP.2151.8.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 06.03.2017 r.

Wykonanie pomiaru kontrolnego terenu hydroforni „Woliczka”

 

 

13.

RGP.7011.5.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 09.02.2017 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia dróg gminnych w m. Dąbrowa, Bratkowice, Trzciana, Mrowla, Rudna Wielka  gm. Świlcza

 

 

12.

SO.5315.9.2017 -

Usługi

Zamieszczono: 09.02.2017 r.

Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen w okresie od 01 marca 2017 roku do 09 czerwca 2017 roku

 

 

11.

RGP.7013.6.2017 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 08.02.2017 r.

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie - II etap (w zakresie: lampy L4 – L11)

 

 

10.

RGP.2151.4.2017

Usługi

Zamieszczono: 23.01.2017 r.

Wykonanie podziału działek położonych w Bratkowicach

 

11.

RGP.7013.4.2017

Usługi

Zamieszczono: 23.01.2017 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej 94 na dz. nr ew. 1250/1 wraz z rozbiórką istniejącego zjazdu w km 580+885, budowa ekranów akustycznych (panele odbijające dźwięk) w km 580+885 wraz z rozbiórką istniejących, wyposażenie zjazdu publicznego w dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręcających z drogi krajowej nr 94 na dz. nr ew. 1250/1 położoną w miejscowości Trzciana

 

10.

RGP.2151.4.2017

Usługi

Zamieszczono: 23.01.2017 r.

Wykonanie podziału działek położonych w Błędowej Zgłobieńskiej i w Bratkowicach

 

9.

RGP.7013.3.2017

Usługi

Zamieszczono: 20.01.2017 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 137807R oraz 137811R (dz. nr ew. 831, 735) w miejscowości Rudna Wielka

 

8.

RGP.7013.1.2017

Usługi

Zamieszczono: 20.01.2017 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę drogi gminnej nr 137618 R (dz. nr ew. 3742, 3758) w miejscowości Świlcza

  

7.

RRG.042.17.2011

Usługi

Zamieszczono: 20.01.2017 r.

Opracowanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z „Metodyką” w roku 2016 zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

 

6.

RGP-ED.7021.1.2017

Usługi

Zamieszczono: 13.01.2017 r.

Wykonanie usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne

 

5.

RGP.7013.2.2017

Dostawa

Zamieszczono: 10.01.2017 r.