18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

RGP.271.28.2016     SDS.060.56.16     RGP.7021.10.2016     RGP.7013.1.2016     RGP-KG.042.19.2016-3     RGP-KG.042.19.2016-2     RGP-KG.042.19.2016-1     RGP.7013.28.2016     RGP.7011.16.2016     RGP.7013.26.2016     RGP.7013.25.2016     RGP.7013.1.2016     RGP.K.G.042.16.2016     RGP.7013.2.2016     RGP.7013.24.2016     RGP.7013.21.2016     RRG.7013.3.2016     RGP.7011.2.2016     RGP.7011.6.2016     RGP.7013.20.2016     RGP.7013.18.2016     SO.4462.1.2016     RGP.7011.13.2016     RGP.7013.15.2016     RGP.7013.13.2016     RGPrgm.271.10.2016     RGP.7013.12.2016     RGP.ED.7021.9.2016     RGP.7021.4.2016     RPG.7011.2.2016     RGP.7011.8.2016     GP.7011.4.2016     RPG.7011.8.2016     RGP.7011.4.2016.TM.4     RGP.7021.4.2016.TM.2     RPG.7011.8.2016     RGP.7011.10.2.2016     RGP.7011.10.1.2016     RRG.042.1.2016     RGP.7013.4.2016     RGP.271.4.2016     RGP.7011.8.2016     RGP.ED.7021.2016     RRG.7011.9.2016     RGP-HN 7021.1.2016     SO.5315.25.2016     GK.7012.1.2016     RRG.042.17.2011     RGP.7013.2.2016     RGP.7013.1.2016     GP.1622.1.2016    

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) 

 PRZETARGI OGŁOSZONE

  

49.

RGP.271.28.2016

Usługi

Zamieszczono: 15.12.2016 r.

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2017

 

48.

SDS.060.56.16

Usługi

Zamieszczono: 23.11.2016 r.

Dowożenie i odwożenie niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce w 2017 roku

 

47.

RGP.7021.10.2016

Usługi

Zamieszczono: 21.11.2016 r.

Wykonanie przeglądów pięcioletnich budynków (administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne)

 

46.

RGP.7013.1.2016

Roboty budowlane

Zamieszczono: 14.11.2016 r.

Wykonanie oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowości Bratkowice poprzez montaż pojedynczych lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych

 

45.

RGP-KG.042.19.2016-3 -

Usługi

Zamieszczono: 10.10.2016 r.

Przebudowa zjazdu z drogi nr 2150R

 

44.

RGP-KG.042.19.2016-2 -

Usługi

Zamieszczono: 07.10.2016 r.

Obróbka graficzna i wykonanie tablic informacyjnych na wyposażenie ścieżki ekologicznej

 

43.

RGP-KG.042.19.2016-1 -

Usługi

Zamieszczono: 07.10.2016 r.

Wykonanie i montaż drewnianej altany oraz wyposażenia ścieżki ekologicznej

 

42.

RGP.7013.28.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 20.09.2016 r.

Transport materiałów drogowych w roku 2016 część II

 

41.

RRG.7011.16.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 24.08.2016 r.

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami dla:

1) ciągu rowerowo - pieszego wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 2150 R o długości 0,8 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Trzciana,

2) ciągu rowerowo – pieszego wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 1386 R oraz DP 1333 R o długości 2,4 km, szerokości min. 2,0 m

w miejscowości Świlcza i Mrowla,

3) ciągu rowerowo - pieszego wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 1377 R oraz drogi gminnej nr 108766 R o długości 1,5 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Rudna Wielka.

 

40.

RRG.7013.26.2016 -

Dostawa

Zamieszczono: 19.08.2016 r.

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku część III

 

39.

RRG.7013.25.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 17.08.2016 r.

Budowa i modernizacja dróg do gruntów rolnych w obrębach Błędowa Zgłobieńska (dz. nr ewid. 805), Trzciana (dz. nr ewid. 2581), Woliczka (dz. nr ewid. 354).

 

38.

RGP.7013.1.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 17.08.2016 r.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi – 1571w m. Dąbrowa.

 

37.

RGP.K.G.042.16.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 04.08.2016 r.

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami dla projektu dotyczącego wykonania instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza.

 

36.

RGP.7013.2.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 03.08.2016 r.

Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Świlczy.

 

35.

RRG.7013.24.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 03.08.2016 r.

Budowa i modernizacja dróg do gruntów rolnych w obrębach Błędowa Zgłobieńska (dz. nr ewid. 805), Trzciana (dz. nr ewid. 2581), Woliczka (dz. nr ewid. 354).

 

34.

RRG.7013.21.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 03.08.2016 r.

Utwardzenie powierzchni terenu z kostki brukowej przy Domu Ludowym w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 611).

 

33.

RRG.7013.3.2016 -

Dostawa

Zamieszczono: 28.07.2016 r.

Dostawa wraz z zamontowaniem wyposażenia gastronomicznego do Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej.

 

32.

RPP.7011.2.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 14.07.2016 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej (rewitalizacja) zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego  w Trzcianie, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych, integracji społecznej w tym możliwości lokalizacji biblioteki gminnej, aktywności fizycznej, zdrowotnej i intelektualnej a także usług profilaktyczno leczniczych i rehabilitacyjnych, likwidacja barier architektonicznych wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnego, energetycznego i gazowego na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 903/8 w Trzcianie gm. Świlcza.”

 

31.

RGP.7011.6.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 12.07.2016 r.

Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej w Gminnym Centrum Sportu dz. nr ewid. 903/10 w miejscowości Trzciana

 

30.

RGP.7013.20.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 11.07.2016 r.

Budowa miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Sali gimnastycznej w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

 

29.

RGP.7013.18.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 01.07.2016 r.

Budowa miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Sali gimnastycznej w Świlczy (dz. nr ewid. 3621/1)

  

28.

SO.4462.1.2016 -

Usługa

Zamieszczono: 30.06.2016 r.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do szkoły specjalnej i ośrodka szkolno – wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2016/2017

  

27.

RGP.7011.13.2016 -

Usługa

Zamieszczono: 22.06.2016 r.

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi granicznej w Świlczy

  

26.

RGP.7013.15.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 16.06.2016 r.

Przebudowa drogi gminnej w Świlczy (dz. nr ewid. 2289)

 

25.

RGP.7013.13.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 07.06.2016 r.

Przebudowa drogi gminnej w Świlczy (dz. nr ewid. 2289)

 

24.

RGPrgm.271.10.2016 -

Usługa

Zamieszczono: 31.05.2016 r.

Szacowanie nieruchomości

 

23.

RGP.7013.12.2016 -

Dostawa

Zamieszczono: 17.05.2016 r.

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku część II.

 

22.

RGP.ED.7021.9.2016-

Usługi

Zamieszczono: 13.05.2016 r.

Koszenie poboczy, skarp i rowów przy drogach gminnych oraz działek gminnych na terenie Gminy Świlcza w 2016r.

 

21.

RPG.7021.4.2016 -

Dostawa

Zamieszczono: 13.05.2016 r.

Dostawa garażu blaszanego wraz z montażem

 

20.

RGP.7011.2.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 09.05.2016 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej (rewitalizacja) zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego  w Trzcianie, dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych, integracji społecznej w tym możliwości lokalizacji biblioteki gminnej, aktywności fizycznej, zdrowotnej i intelektualnej a także usług profilaktyczno leczniczych i rehabilitacyjnych, likwidacja barier architektonicznych wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnego, energetycznego i gazowego” na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 903/8 w Trzcianie gm. Świlcza.”

 

19.

RGP.7011.8.2016 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 09.05.2016 r.

Remont łazienek przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Trzcianie

 

18.

RGP.7011.4.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 27.04.2016 r.

Wykonanie stanowiska do spłukiwania przy kąpielisku w Bratkowicach na dz. nr ew. 1118/35

 

17.

RPG.7011.8.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 21.04.2016 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej na działce nr 177/3

 

18.

RGP.7021.4.2016.TM.4 -

Dostawa

Zamieszczono: 12.04.2016 r.

Dostawa przebieralni blaszanej wraz z montażem

 

17.

RGP.7021.4.2016.TM.2 -

Dostawa

Zamieszczono: 08.04.2016 r.

Dostawa garażu blaszanego wraz z montażem

 

16.

RPG.7011.8.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 24.03.2016 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej na działce nr 177/3

 

15.

RGP.7011.10.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 24.03.2016 r.

Wykonanie Dokumentacji Projektowych

 

14.

RGP.7011.10.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 24.03.2016 r.

Wykonanie Dokumentacji Projektowych

 

13.

RRG.042.1.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 03.03.2016 r.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 2015-2025

 

12.

RGP.7013.4.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 19.02.2016 r.

Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza w 2016 roku

 

11.

RRG.271.4.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 18.02.2016 r.

Podziały nieruchomości, ustalenia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, sporządzenie dokumentacji do celów prawnych, szacowanie nieruchomości

 

10.

RRG.7011.8.2016 -

Dostawa

Zamieszczono: 18.02.2016 r.

Dostawa ziemi na działkę nr 177/3 w Rudnej Wielkiej

 

09.

RGP.ED.7021.2016 -

Dostawa

Zamieszczono: 17.02.2016 r.

Dostawa wraz z montażem szaf metalowych aktowych z nadstawkami do Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Społeczno - Obywatelskich w Urzędzie Gminy Świlcza

 

08.

RRG.7011.9.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 16.02.2016 r.

Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18"

 

07.

RGP-HN 7021.1.2016

Usługi

Zamieszczono: 15.02.2016 r.

Remont łazienek na I piętrze w Zespole Szkół w Dąbrowie

   

06.

SO.5315.25.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 11.02.2016 r.

Dowóz uczniów z placówek oświatowych z terenu Gminy Świlcza na basen w okresie od 1 marca 2016 roku do 09 czerwca 2016 roku

    

05.

GK.7012.1.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 04.02.2016 r.

Wykonanie obowiązkowego w 2016 roku przeglądu instalacji hydrantowej i gaśnic w budynkach administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne

     

04.

RRG.042.17.2011 -

Usługi

Zamieszczono: 29.01.2016 r.

Usługa - opracowanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z „Metodyką” w roku 2015 zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

 

03.

RGP.7013.2.2016 -

Usługi

Zamieszczono: 29.01.2016 r.

Transport materiałów drogowych w roku 2016

 

02.

RGP.7013.1.2016 -

Dostawa

Zamieszczono: 29.01.2016 r.

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2016 roku

 

01.

OA.2601.1.2015 -

Dostawa

Zamieszczono: 13.01.2016 r.

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2016 roku

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech