18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

OA.2601.1.2015     RGM.271.21.2015     K.2430.1.2015     RRG.2600.1.2015     RRG.042.10.2015     RGP.7011.1.2015     RRG.7013.10.2015     RRG.7013.11.2015     RRG.7013.1.2015     RRG.7011.14.2015     RRG.7011.12.2015     RRG.7021.5.2015     RRG.7013.8.2015     SO.4462.1.2015     RRG.2600.1.2015     RRG.042.9.2015     RRG.7011.9.2015.4     RRG.7011.9.2015.3     RRG.7011.8.2014.2     RRG.7011.9.2015     RRG.7011.9.2015.2     RRG.061.1.2015     RGM.6721.1.2014     RRG.7011.8.2014     RRG.042.8.2015     RRG.7013.6.2015     RRG.042.8.2014     RRG.7011.7.2015     RG.7013.5.2015     RG.7013.4.2015     RRG.7011.6.2015     RGM.6232.01.2015     RRG.7226.1.2015     RRG.7021.4.2015     SO.5315.25.2015     RRG.7011.4.2015     RRG.042.17.2011    

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) 

 PRZETARGI OGŁOSZONE

   

38.

OA.2601.1.2015 -

Dostawa

Zamieszczono: 09.12.2015 r.

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2016 roku

 

37.

RGM.271.21.2015 -

Usługa

Zamieszczono: 09.12.2015 r.

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2016

 

36.

K.2430.1.2015 -

Usługa

Zamieszczono: 01.12.2015 r.

Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich pracowników Urzędu Gminy Świlcza z zakresu Medycyny Pracy

 

 

35.

RRG.2600.1.2015 -

Usługa

Zamieszczono: 06.11.2015 r.

Wykonanie przeglądów rocznych budynków (administrowanych przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne) – zgodnie z art. 62 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z póź. zm.) polegających na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

 

34.

RRG.042.10.2015 -

Dostawa

Zamieszczono: 03.11.2015 r.

Zakup wraz z dostawą książek do bibliotek szkolnych

 

 

33.

RGP.7011.1.2015 -

Dostawa

Zamieszczono: 08.10.2015 r.

Dostawa wraz z montażem urządzeń,  oraz przestawienie istniejących  urządzeń na terenie byłej szkoły na plac zabaw na działce nr 736 w Błędowej Zgłobieńskiej wyszczególnionego poniżej lub równoważnego pod względem parametrów technicznych – lecz nie o gorszych parametrach technicznych wraz z dostawą i montażem

 

 

32.

RRG.7013.10.2015 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 02.09.2015 r.

Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku szkoły (skrzydło z częścią mieszkalną) na działce nr ewid. 2705 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza

 

 

31.

RRG.7013.11.2015 -

Roboty budowlane

Zamieszczono: 28.08.2015 r.

Budowa i modernizacja dróg do gruntów rolnych w obrębach Bzianka (dz. nr ewid. 647/1) i Mrowla (dz. nr ewid. 292/9)

 

 

30.

RRG.7013.1.2015 -

Usługi

Zamieszczono: 27.08.2015 r.

Przyłączenie do oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice Strategiczna – 5 lamp LED

 

 

29.

RRG.7011.14.2015 -

Usługi

Zamieszczono: 25.08.2015 r.

Opracowanie audytów energetycznych na potrzeby wykonania instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza

 

 

28.

RRG.7011.12.2015 -

Usługi

Zamieszczono: 25.08.2015 r.

Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych

 

 

27.

RRG.7021.5.2015 -

Usługi

Zamieszczono: 25.08.2015 r.

Modernizacja ogrodzenia terenu szkoły nr 2 w Bratkowicach

 

 

26.

RRG.7013.8.2015 -

Dostawa

Zamieszczono: 17.08.2015 r.

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli

 

 

25.

SO.4462.1.2015 -

Usługi

Zamieszczono: 17.08.2015 r.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świlcza do szkoły specjalnej i ośrodka szkolno – wychowawczego w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016

 

 

24.

RRG.2600.1.2015 -

Usługa

drukuj wersja do druku
System wykonany przez firmę Javatech