18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
Rozeznanie cenowe
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RGP.7011.10.1.2016
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RGP.7011.10.2.2016 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejWykonanie Dokumentacji Projektowych
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

sprawa RGP.7011.10.2016                                                 Świlcza, dn. 12.04.2016 r.

pismo: 8/R-RGP-DD/16

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy rozeznania cenowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

 

Wykonanie Dokumentacji Projektowych:

 

• Przebudowa drogi gminnej nr 108763 R (dz. nr ew. 306/2) w miejscowości Świlcza oraz budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową (droga: długość: 130,00 mb, szerokość: 5,0 m; chodnik: długość: 450,00 mb, szerokość: 1,5 m)

 

• Przebudowa drogi gminnej nr 137012 R i 137009 R (dz. nr ew. 618, 617, 607) w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (długość: 920,00 mb, szerokość: 5,5 m)

 

Zapytania ofertowe zostały przekazane e-mailem w dniu 24.03.2016. r., do następujących wykonawców:

 

1.      BUDOWLANE USŁUGI PROJEKTOWE Krystyna Jurasińska – Skotnicka; ul. Robotnicza 70, 38-500 Sanok,

2.      Andrzej Grądalski; Podleszany 240g; 39-300 Mielec,

3.      Budowlano-Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO; ul. Wojsławska 291B, 39-300 Mielec,

4.      Henryk Korecki Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Drogowo Mostowym; os. Jagiellonów 4/21, 37-599 Jarosław,

5.      Franciszek Cyganik; ul. Paderewskiego 1a/20, 35-328 Rzeszów;

6.      DROGPROJEKT Nadzorowanie i Projektowanie Dróg Halina Hałajko; os. W. Witosa 4/8, 37-500 Jarosław,

7.      BETAPROJEKT; ul. Eugieniusza Kwiatkowskiego 139A/7, 35-001 Rzeszów.

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 08.04.2016 roku o godz. 10:00

 

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez:

DROG-ART Firma Handlowo-Usługowa Artur Tomczyk

37-543 Laszki Wietlin 112

z ceną brutto 13 530,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 6 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1.

Budowlano-Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO Krzysztof Wilk; ul. Wojsławska 291B, 39-300 Mielec

27 060,00

2.

MOSTEK Patrycjusz Mostek; ul. Dukielska 13/16a, 35-505 Rzeszów

30 750,00

3.

DROG-ART Firma Handlowo-Usługowa Artur Tomczyk; 37-543 Laszki Wietlin 112

13 530,00

4.

Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierski PROSTA PROJEKT; Piotrkowice Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

140 220,00

5.

FDELITA Piotr Frosztęga;, ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków

14 760,00

6.

DROGPROJEKT Nadzorowanie i Projektowanie Dróg Halino Hałajko; os. W. Witosa 4/8, 37-500 Jarosław

75 110,00

 

Oferta nr 3 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 Informację wytworzył(a): Dawid Dembowski
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-04-13 08:48:23


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech