18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
RGP.271.28.2016
SDS.060.56.16
RGP.7021.10.2016
RGP.7013.1.2016
RGP-KG.042.19.2016-3
RGP-KG.042.19.2016-2
RGP-KG.042.19.2016-1
RGP.7013.28.2016
RGP.7011.16.2016
RGP.7013.26.2016
RGP.7013.25.2016
RGP.7013.1.2016
RGP.K.G.042.16.2016
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.24.2016
RGP.7013.21.2016
RRG.7013.3.2016
RGP.7011.2.2016
RGP.7011.6.2016
RGP.7013.20.2016
RGP.7013.18.2016
SO.4462.1.2016
RGP.7011.13.2016
RGP.7013.15.2016
RGP.7013.13.2016
RGPrgm.271.10.2016
RGP.7013.12.2016
RGP.ED.7021.9.2016
RGP.7021.4.2016
RPG.7011.2.2016
RGP.7011.8.2016
GP.7011.4.2016
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.4.2016.TM.4
RGP.7021.4.2016.TM.2
RPG.7011.8.2016
RGP.7011.10.2.2016
RGP.7011.10.1.2016
Rozeznanie cenowe
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.042.1.2016
RGP.7013.4.2016
RGP.271.4.2016
RGP.7011.8.2016
RGP.ED.7021.2016
RRG.7011.9.2016
RGP-HN 7021.1.2016
SO.5315.25.2016
GK.7012.1.2016
RRG.042.17.2011
RGP.7013.2.2016
RGP.7013.1.2016
GP.1622.1.2016
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2016 (<) :: RGP.7011.10.1.2016 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejWykonanie Dokumentacji Projektowych
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

sprawa RGP.7011.10.2016                                            Świlcza, dn. 12.04.2016 r.

pismo: 7/R-RGP-DD/16

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy rozeznania cenowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

 

Wykonanie Dokumentacji Projektowych:

 

·    Przebudowa dwóch zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach

·          Budowa dwóch zatok autobusowych w Trzcianie, przebudowa sześciu zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) w Błędowej Zgłobieńskiej przy drodze powiatowej nr 1388 R

·     Przebudowa sześciu zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1336 R w Dąbrowej

·     Przebudowa trzech zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1389 R w Woliczce

 

·        Stacja kolejowa Świlcza: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc postojowych + wiata (zadaszenie)

·         Stacja kolejowa Trzciana: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych (strona południowa linii kolejowej), parking Park & Ride 10 miejsc postojowych (strona północna linii kolejowej), 2 parkingi Park & Bike po 10 miejsc postojowych (strona południowa i północna linii kolejowej) + wiaty (zadaszenia)

·        Stacja kolejowa Rudna Wielka: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc postojowych + wiata (zadaszenie)

·         Pętla autobusowa Bratkowice (Czekaj): parking Park & Ride 10 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc postojowych

·          Przebudowa drogi gminnej nr 108764 R (dz. nr ew. 1152/2, długość: 1400,00 mb, szerokość: 5,0 – 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa ścieralna gr. 5 cm po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni) wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej (długość 620,00 mb, szerokość 1,5 m) w miejscowości Rudna Wielka

·          Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (dz. nr ew. 585, 832/12) wraz z przebudową skrzyżowania z DP nr 1333 R

·          Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (nad potokiem Czarna)

·          Przebudowa drogi gminnej nr 108761 R Świlcza – Kamyszyn – Otoka (długość: 640,00 mb, szerokość: 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa gr. 25 cm, nawierzchnia z tłucznia gr. 10 cm, warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm)

 

Zapytania ofertowe zostały przekazane e-mailem w dniu 24.03.2016. r., do następujących wykonawców:

 

1.      BUDOWLANE USŁUGI PROJEKTOWE Krystyna Jurasińska – Skotnicka; ul. Robotnicza 70, 38-500 Sanok,

2.      Andrzej Grądalski; Podleszany 240g; 39-300 Mielec,

3.      Budowlano-Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO; ul. Wojsławska 291B, 39-300 Mielec,

4.      Henryk Korecki Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Drogowo Mostowym; os. Jagiellonów 4/21, 37-599 Jarosław,

5.      Franciszek Cyganik; ul. Paderewskiego 1a/20, 35-328 Rzeszów;

6.      DROGPROJEKT Nadzorowanie i Projektowanie Dróg Halina Hałajko; os. W. Witosa 4/8, 37-500 Jarosław,

7.      BETAPROJEKT; ul. Eugieniusza Kwiatkowskiego 139A/7, 35-001 Rzeszów.

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 08.04.2016 roku o godz. 10:00

 

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

FDELITA Piotr Frosztęga

ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków

z ceną brutto 48 708,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiem złotych 00/100).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 5 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1.

FDELITA Piotr Frosztęga;, ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków

48 708,00

2.

MOSTEK Patrycjusz Mostek; ul. Dukielska 13/16a, 35-505 Rzeszów

149 076,00

3.

Budowlano-Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO Krzysztof Wilk; ul. Wojsławska 291B, 39-300 Mielec

221 400,00

4.

Pracownia Inżynierska Eugieniusz Banek; ul. Wiejska 28

484 005,00

5.

DROGPROJEKT Nadzorowanie i Projektowanie Dróg Halino Hałajko; os. W. Witosa 4/8, 37-500 Jarosław

227 550,00

 

Oferta nr 1 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.Informację wytworzył(a): Damian Dembowski
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-04-13 08:48:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech