18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
Rozeznanie cenowe
Dokumentacja z rozpoznania cenowego
Zawiadomienie o wyborze oferty naj korzystniejszej
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.061.1.2015 :: Dokumentacja z rozpoznania cenowegoRRG.061.1.2015 - Usługa: Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2020 wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.”
 
Do pobrania:
 
1. Dokumentacja z rozpoznania cenowego
 

Znak sprawy: RRG.061.1.2015

 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO*

dotyczącego dostaw, usług i robót budowlanych

o wartości nieprzekraczającej 30 000* euro netto

 

 

1. W celu zamówienia pn.:

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015-2020 wraz
z przeprowadzeniem procedury strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

które jest dostawą/usługą/robotą budowlaną*.

Wartość szacunkowa zamówienia w zł wynosi: 20 000,00 zł netto.

2.  Dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto w dniu
2 czerwca 2015 r. ogłoszono w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego
www.swilcza.i-gmina.pl oraz rozesłano e-meilem zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania cenowego, które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

3.  Rozeznanie cenowe było zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 2 czerwca 2015 r. do  12 czerwca 2015 r.

4.  Do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 10.00 złożono poniższe oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Trade & Strategic Consulting – Jacek Świder

adres: 35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 4/55

34 200,00 zł

2

Grupa W&W Sp. z o.o.

adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16C/014

52 220,00 zł

3

INNpuls Sp. z o.o.

adres: 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 40a

14 760,00 zł

4

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia

„PRO CARPATHIA”

adres: 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1

79 950,00 zł

5

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

DELTA PARTNER

adres: 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3a/1

xxxx

6

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska

adres: 30-103 Kraków, ul. Włóczków 22/3

39 210,00 zł

7

ALBEKO Beata Podgórska

adres: 45-864 Opole, ul. Niemodlińska 79/22

17 466,00 zł

8

BCConsulting Bożena Cebula

adres: 28-230 Połaniec, ul. Działkowców 29

22 140,00 zł

9

Joanna Sanik

adres: 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 65/29

13 000,00 zł

10

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

20 910,00 zł

11

Instytut Technologii Administracji Publicznej Sp. z o.o.

adres: 20-089 Lublin, ul. Probostwo 4

11 070,00 zł

12

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Paweł Kieruzal, Przemysław Wojcieszak

adres: 50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

27 060,00 zł

 

5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Instytut Technologii Administracji Publicznej Sp. z o.o., adres: 20-089 Lublin, ul. Probostwo 4 z ceną brutto 11 070,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych).

Oferta złożona przez Instytut Technologii Administracji Publicznej Sp. z o.o. jest ofertą
z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Świlcza 2015-06-22Informację wytworzył(a): Jolanta Hawer
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-06-23 07:56:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech