18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
Rozeznanie cenowe
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RG.7013.5.2015 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.7013.5.2015 - Usługi: Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza
 
Zawiadomienie: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2015/RRG.7013.5.2015/RRG.7013.5.2015_wyb.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.7013.5.2015                                              Świlcza, dn. 20.04.2015 r.

pismo: 40/R-RRG-ED/2015

                                     

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy rozeznania cenowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

„Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów inżynierskich w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2015 roku w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 5 złożoną przez:

Kanach Krzysztof

adres: 35-041 Rzeszów, ul. Dominikańska 5/36

z ceną brutto 12 500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 13 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

KORTEM Zdzisław Pudło

adres: 70-205 Szczecin, ul. Św. Ducha 2a

Oddział Bochnia, adres: 32-700 Bochnia, ul. Windakiewicza 18/31

27 810,00 zł

2

 P.P.H.U. „MAXDROGI” Dawid Rakoczy
adres: 43-300 Bielsko – Biała, Pl. Wolności 10/7

20 282,70 zł

3

GEORES Sp. z o.o.

adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3

87 453,00 zł

4

„BARTOM” mgr inż. Rafał Leń

adres: 36-200 Brzozów, Stara Wieś 542

52 500,00 zł

5

Kanach Krzysztof

adres: 35-041 Rzeszów, ul. Dominikańska 5/36

12 500,00 zł

6

Piotr Gaździk

adres: 36-200 Brzozów, Przysietnica 651

14 019,00 zł

7

DESIGNERS Sp. z o.o.

adres: 02-408 Warszawa. ul. Szuberta 27

49 999,50 zł

8

Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o.

adres: 62-500 Konin, ul. Marii Dąbrowskiej 8

26 906,00 zł

9

Biuro Usług Technicznych mgr inż.  Stanisław Kamiński

adres: 25-390 Kielce, ul. Dymińska 53

30 750,00 zł

10

„MAXPROJEKT” Anna Rączka

adres: 43-300 Bielsko – Biała, ul. Słowackiego 25/5

13 899,00 zł

11

EKSPERT Wanda Cena Jobko

adres: 35-118 Rzeszów, ul. Solarza 8/53

24 600,00 zł

12

Firma Projektowa PROJEKT Sp. z o.o.

adres: 39-200 Dębica, Nagawczyna 439

81 426,00 zł

13

Sigma Projekt – Maciej Marczuk

adres: 03-977 Warszawa, ul. Marokańska 18/33

24 600,00 zł

Oferta nr 5 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-04-20 15:39:33


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech