18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikajce i wyjaśnienia do SIWZ
Przedmiar robót - elektryka w wersji xml
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.41.2013 :: SIWZRRG.271.41.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – II etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 787/3)
 
Do pobrania:
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.41.2013/Specyfikacje.zip
________________________________________________________

2. Poprawione przedmiary robót  branży budowlanej i elektrycznej w wersji edytowalnej:

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.41.2013/RRG.271.41.2013_przedmiary_popr.zip
________________________________________________________

3. Dodatkowo rysunki wykonawcze zamieszczone w modyfikacji nr 2:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.41.2013/RRG.271.41.2013_mod_02.zip

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)      pozwolenie na budowę – przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej na dz. nr ewid. 787/2 i 787/3 w Mrowli - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 123/4/2012 z dnia 19 października 2012 roku;

2)      projekt budowlany przebudowy pomieszczeń budynku Domu Strażaka na dz. nr ewid. 787/2 i 787/3 w Mrowli,

3)      pozwolenie na budowę – budowa wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją oraz kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku Domu Strażaka na dz. nr ewid. 787/2 i 787/3 w Mrowli - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 62/4/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku;

4)      projekt budowlano – wykonawczy przebudowy instalacji wody zimnej
i ciepłej z cyrkulacją oraz kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania
w budynku Domu Strażaka na dz. nr ewid. 787/2 i 787/3 w Mrowli
,

5)      pozwolenie na budowę – budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacji wywiewnej w sali widowiskowej i z okapów pomieszczenia przygotowania posiłków w budynku Domu Strażaka na dz. nr ewid. 787/2 i 787/3 w Mrowli - decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 64/4/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku;

6)      projekt budowlano - wykonawczy przebudowy instalacji wewnętrznej gazu dla urządzeń gazowych oraz wentylacji wywiewnej z sali widowiskowej
i z okapów pomieszczenia przygotowania posiłków w budynku Domu Strażaka na dz. nr ewid. 787/2 i 787/3 w Mrowli;

7)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – II etap realizacji, część ogólna;

8)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – roboty ogólnobudowlane;

9)      Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – roboty elektryczne;

10)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przebudowa
pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – II etap realizacji
, roboty instalacyjne;

11)  przedmiar robót – Przebudowa pomieszczeń  Domu Strażaka w Mrowli – II etap realizacji – roboty budowlane;

12)  przedmiar robót – Przebudowa pomieszczeń Domu Strażaka w Mrowli – II etap realizacji – instalacja wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania;

13)  przedmiar robót – Przebudowa pomieszczeń  Domu Strażaka w Mrowli – II etap realizacji – instalacja elektryczna;

14)  przedmiar robót – Przebudowa pomieszczeń Domu Strażaka w Mrowli – II etap realizacji – instalacja gazowa i wentylacji wywiewnej;

15)  niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.41.2013/Specyfikacje.zip
________________________________________________________

2. Poprawione przedmiary robót  branży budowlanej i elektrycznej w wersji edytowalnej:

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.41.2013/RRG.271.41.2013_przedmiary_popr.zip
________________________________________________________

3. Dodatkowo rysunki wykonawcze zamieszczone w modyfikacji nr 2:
http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.41.2013/RRG.271.41.2013_mod_02.zip

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech