18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
VII KADENCJA
VI KADENCJA
2014
2013
SESJA NR XLVI
SESJA NR XLV
SESJA NR XLIV
SESJA NR XLIII
SESJA NR XLII
SESJA NR XLI
SESJA NR XL
SESJA NR XXXIX
SESJA NR XXXVIII
SESJA NR XXXVII
SESJA NR XXXVI
SESJA NR XXXV
SESJA NR XXXIV
SESJA NR XXXIII
SESJA NR XXXII
2012
2011
2010
V KADENCJA
IV KADENCJA
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Gminy :: VI KADENCJA :: 2013 :: SESJA NR XLIII 

Uchwały Rady Gminy VI Kadencja - Sesja XLIII – 20 września 2013 r.

 

 

Uchwała Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/337/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n.: „Z małej szkoły w wielki świat” oraz zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Świlcza na jego realizację.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/336/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzcianie.

 

  

 

Uchwała Nr XLIII/335/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/334/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Świlcza lub osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania.

 

   

 

Uchwała Nr XLIII/333/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn” oraz upoważnienia Wójta do złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/332/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/331/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn.: Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/330/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/329/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/328/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/327/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/326/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/325/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/324/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/323/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie zadania pn.: „Remonty dróg gminnych w 2009 r. III etap”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/322/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie zadania pn.: „Remonty dróg gminnych w 2009 r. II etap”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/321/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie zadania pn.: „Remonty dróg gminnych w 2009 r. I etap”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/320/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Świlcza w 2009 r.”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/319/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach I etap”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/318/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice – Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/317/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy – I etap zadanie 2”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/316/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach – Skworca i Blich – I etap”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/315/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza – roboty w 2010 r.”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/314/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy – I etap zadanie 3 i II etap zadanie 1”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/313/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Modernizacja Domu Strażaka w Świlczy”.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/312/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

 

 

 

Uchwała Nr XLIII/311/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013.

 Informację wytworzył(a): Joanna Maciej
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-14 12:07:45


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech